Lära är en samling av systematiserad information som utgör grund för hur skeenden ska uppfattas/tolkas.

Lära kan avse en vetenskaplig teori, filosofisk uppfattning, politik åskådning eller ett religiöst trosystem.

Se ävenRedigera