−5 (minus fem) är det negativa heltal som följer −6 och följs av −4.

−5
Aritmetiska egenskaper
Primfaktorisering(ingen)
Delare1, 5
Delarsumma6
Numeraler
Binärt−101
Ternärt−12
Kvarternärt−11
Kvinärt−10
Senärt−5
Oktalt−5
Duodecimalt−5
Hexadecimalt−5
Vigesimalt−5
Basen 36−5
Räkneord
GrundtalMinus fem
OrdningstalMinus femte
Övriga egenskaper
Negativt tal

Inom matematiken redigera

Talet −5 definieras som den additiva inversen till 5, det vill säga det tal vars summa med 5 är lika med 0.

Se även redigera