−6 (minus sex) är det negativa heltal som följer −7 och följs av −5.

−6
Aritmetiska egenskaper
Primfaktorisering(ingen)
Delare1, 2, 3, 6
Delarsumma12
Numeraler
Binärt−110
Ternärt−20
Kvarternärt−12
Kvinärt−11
Senärt−10
Oktalt−6
Duodecimalt−6
Hexadecimalt−6
Vigesimalt−6
Basen 36−6
Räkneord
GrundtalMinus sex
OrdningstalMinus sjätte
Övriga egenskaper
Negativt tal

Inom matematiken redigera

Talet −6 definieras som den additiva inversen till 6, det vill säga det tal vars summa med 6 är lika med 0.

Användning redigera

Se även redigera