−4 (minus fyra) är det negativa heltal som följer −5 och följs av −3.

−4
Aritmetiska egenskaper
Primfaktorisering(ingen)
Delare1, 2, 4
Delarsumma7
Numeraler
Binärt−100
Ternärt−11
Kvarternärt−10
Kvinärt−4
Senärt−4
Oktalt−4
Duodecimalt−4
Hexadecimalt−4
Vigesimalt−4
Basen 36−4
Räkneord
GrundtalMinus fyra
OrdningstalMinus fjärde
Övriga egenskaper
Negativt tal

Inom matematiken redigera

Talet −4 definieras som den additiva inversen till 4, det vill säga det tal vars summa med 4 är lika med 0.

Se även redigera