−3 (minus tre) är det negativa heltal som följer −4 och följs av −2.

−3
Aritmetiska egenskaper
Primfaktorisering(ingen)
Delare1, 3
Delarsumma4
Numeraler
Binärt−11
Ternärt−10
Kvarternärt−3
Kvinärt−3
Senärt−3
Oktalt−3
Duodecimalt−3
Hexadecimalt−3
Vigesimalt−3
Basen 36−3
Räkneord
GrundtalMinus tre
OrdningstalMinus tredje
Övriga egenskaper
Negativt tal

Inom matematikenRedigera

Talet −3 definieras som den additiva inversen till 3, det vill säga det tal vars summa med 3 är lika med 0.

AnvändningRedigera

Se ävenRedigera