−2 (minus två) är det negativa heltal som följer −3 och följs av −1.

−2
Aritmetiska egenskaper
Primfaktorisering(ingen)
Delare1, 2
Delarsumma3
Numeraler
Binärt−10
Ternärt−2
Kvarternärt−2
Kvinärt−2
Senärt−2
Oktalt−2
Duodecimalt−2
Hexadecimalt−2
Vigesimalt−2
Basen 36−2
Räkneord
GrundtalMinus två
OrdningstalMinus andra
Övriga egenskaper
Negativt tal

Inom matematikenRedigera

Talet −2 definieras som den additiva inversen till 2, det vill säga det tal vars summa med 2 är lika med 0.

AnvändningRedigera

Se ävenRedigera