En arbetsblockad är en stridsåtgärdarbetsmarknaden som har till syfte att förhindra motparten från ekonomiska förbindelser genom att stoppa vissa former av arbete. Exempel på blockadformer är övertids-, mertids- samt nyanställningsblockad. En arbetsplatsblockad å andra sidan kan i sin tur innebära fysisk närvaro och övervakning från blockadvakter i anslutning till det företag som förklarats i blockad.[1]

I likhet med andra stridsåtgärder tas blockadåtgärder normalt till först då försök till förhandlingar har misslyckats, och ett varsel har lagts.

I Sverige är rätten till fackliga stridsåtgärder skyddad enligt Regeringsformen, så länge de vidtagna åtgärderna inte strider mot andra lagar.[2] En blockad innebär således inte nödvändigtvis en grundlagsskyddad rätt att hindra andra att gå in på sin arbetsplats, hindra kunder att besöka ett företag eller liknade,[3] eftersom detta exempelvis kan utgöra brottet ofredande eller egenmäktigt förfarande.

ReferenserRedigera

  • Uppslagsordet blockad från Nationalencyklopedins internettjänst. Hämtat 2008-03-06.
  • Barrow, Lena & Elings, Jona, Vi har rätt - facklig handbok (2006), Federativs förlag

NoterRedigera

  1. ^ Barrow, Lena; Jona Elings (2015). Vi har rätt 2.1 - en facklig handbok. Federativs förlag. sid. 62 
  2. ^ 2 kap. 14 § Regeringsformen (1974:152)
  3. ^ Mats Glavå, Arbetsrätt, 2001, Studentlitteratur. Sid. 175