Öppna huvudmenyn

En stridsåtgärd är en åtgärd som vidtas av arbetsmarknadens parter vid arbetsrelaterade konfliktsituationer i avsikt att genomdriva ett förhandlingskrav.[1] Exempel är övertidsblockad, maskning och strejk (arbetstagarparten) samt lockout (arbetsgivarparten). Stridsåtgärder brukar föregås av förhandlingar och är ett resultat av att förhandlingarna inte utmynnat i för ena eller båda parterna önskat resultat.

Vid stridsåtgärd kan facket mobilisera sina medlemmar som strejkvakter eller blockadvakter.

  1. ^ 1909-, Schmidt, Folke Fredrik, (1997). Facklig arbetsrätt (Revid. uppl. 1997). Juristförlaget. ISBN 9789139200956. OCLC 40174856. https://www.worldcat.org/oclc/40174856