En stridsåtgärd är en åtgärd som vidtas av arbetsmarknadens parter vid arbetsrelaterade konfliktsituationer i avsikt att genomdriva ett förhandlingskrav.[1] Exempel är övertidsblockad, maskning och strejk (arbetstagarparten) samt lockout (arbetsgivarparten). Stridsåtgärder brukar föregås av förhandlingar och är ett resultat av att förhandlingarna inte utmynnat i för ena eller båda parterna önskat resultat.

Olovliga eller "vilda" stridsåtgärder föregås inte alltid av förhandlingar.

Vid stridsåtgärd kan facket mobilisera sina medlemmar som strejkvakter eller blockadvakter.

Vidare läsningRedigera

  • Kjellberg, Anders (2019) "Sweden: collective bargaining under the industry norm", i Torsten Müller & Kurt Vandaele & Jeremy Waddington (red.) Collective bargaining in Europe: towards an endgame, European Trade Union Institute (ETUI) Bryssel 2019. Volym III (sid. 583-604 + Appendix). Antal stridsåtgärder i förbundsförhandlingar i Sverige 2000-2008: Table 28.5. Antal stridsåtgärder (lagliga och "vilda") i Sverige 1995-2018: Table 5 i appendix
  1. ^ 1909-, Schmidt, Folke Fredrik, (1997). Facklig arbetsrätt (Revid. uppl. 1997). Juristförlaget. ISBN 9789139200956. OCLC 40174856. https://www.worldcat.org/oclc/40174856