Ångfartygs AB Göta Kanal

svenskt rederi

Ångfartygs AB Göta Kanal var ett svenskt rederi, som inledningsvis 1869-1889 hade namnet Motala Ströms Ångfartygs AB. Efter en konkurs 1957 fortsatte verksamheten med ny ägare under namnet Rederi AB Göta Kanal. Från 2001 ingår rederiet i koncernen Strömma Turism & Sjöfart.

Historia

redigera

År 1862 fullbordades Västra stambanan som erbjöd snabb befordran av passagerare och gods mellan Stockholm och Göteborg. Detta ledde till att de redare som sedan 1844 bedrev trafik under namnet Förenade Bolaget för Ångpaketfarten emellan Stockholm och Götheborg (senare Ångbåts Bolaget Stockholm-Göteborg) sålde sina ångare i panik och ofta till underpris. Det stora bolaget hade 1868 sålt alla sina fem ångare och kvar var fanns endast de mindre fartygen Wadstena och Carlstad, vilka drevs med förlust. Det fanns emellertid fortfarande intresse bland allmänheten för passagertrafik, men de avvisades från fraktfartygen. Sjökaptenen Erik Berhard Thorssell, som var befälhavare på lastångaren Motala Ström, insåg att det fortfarande fanns potential för passagerartrafik. Han misslyckades med att intressera sin redare för att konvertera ångaren till en kombinerat last- och passagerarfartyg. Men på Thorssells initiativ bildades 1869 Motala Ströms Ångfartygs AB, som köpte in fartyget Motala Ström och lät bygga om henne till en modern passagerar- och lastångare.

Efter ombyggnaden inledde man omedelbart samtrafik med Wadstena och Carlstad. Redan första året inköptes Carlstad och en helt ny passagerarångare beställdes från Motala Verkstad. Den fick namnet Baltzar von Platen och sattes in i trafik 1871. Påföljande år beställdes ytterligare två nya ångare, som fick namnen Venus (1873) och Juno (1874). I maj 1874 blev Baltzar von Platen eldhärjad då den låg vid kaj i Stockholm och eftersom fartyget inte var försäkrat, blev det en stor förlust för rederiet. Ytterligare stora utgifter tillkom efter att Motala Ström 1875 grundstött i sjön Viken.

Vid en sammanslagning 1888 med Göta Kanal Trafik AB övertogs deras fartyg. År 1889 såldes tre äldre lastångare Göta Kanal I, III och V till en köpare som skulle använda fartygen i Argentina. Man lyckades också att lyckligt leverera fartygen trots det långa avståndet. Bolaget ändrade 1889 namn till Ångfartygs AB Göta Kanal. Ett lastfartyg med namn Göta Kanal VI levererades 1890 och samma år inköptes träångaren Göta Kanal V, före detta Western.

Bolaget övertog 1914 Ångbåts AB Jönköping-Stockholm med hela dess flotta bestående av de moderna passagerarångarna Wilhelm Tham, Viktor Rydberg, Per Brahe och Primus samt lastångaren Tyra. Bolaget hade därmed kontroll över både linjen Stockholm-Norrköping-Göteborg och Stockholm-Norrköping-Jönköping. Aktiemajoriteten övergick 1918 till ett konsortium i Göteborg, bestående bland annat av Ångfartygs AB Tirfing och Sveabolaget. Huvudkontoret flyttades till Göteborg. Först lämnade emellertid Broströms sin del av verksamheten och 1948 även Sveabolaget.

Rederi AB Göta Kanal

redigera

Rederiet gick i konkurs 1957, men skeppsredare Helge Källsson i Lidköping köpte upp kvarlåtenskapen och verksamheten fortsattes, från 1986 av Källssons dotter Brit-Mari Brax. Sedan 2001 ingår rederiet i koncernen Strömma Turism & Sjöfart.


Skeppslista

redigera
Fartyg Byggt Varv I tjänst Typ Brutto reg:ton Dödvikt Notering
Motala Ström [I] 1855 Motala verkstad, Norrköping 1868-1937 Passagerarångfartyg 393 Såld 1937
Carlstad 1850 Motala verkstad, Norrköping 1869-1873 Passagerarångfartyg 256 Såld 1873
Baltzar von Platen 1871 Motala verkstad, Motala 1871-1946 Passagerarångfartyg 249 Såld 1946
Venus 1873 Motala verkstad, Motala 1873-1918 Passagerarångfartyg 267 186 Såld 1918
Juno 1874 Motala verkstad, Motala 1874- Passagerarångfartyg 207 Helt ombyggd 1904-1905. Motoriserad 1956.
Wadstena / Arboga II / Astrea [I] 1858 Motala verkstad, Motala 1877-1911 Passagerarångfartyg 208 Omdöpt 1887 till Arboga II. Omdöpt 1889 till Astrea. Såld 1911
Pallas 1885 Motala verkstad, Motala 1885-1946 Passagerarångfartyg 156 Såld 1946
Ceres 1885 Motala verkstad, Motala 1885-1946 Passagerarångfartyg 255 Såld 1946
Göta Kanal I 1888 Lindholmen 1888-1888 Lastångfartyg 165 Såld 1888
Göta Kanal II 1888 Lindholmen 1888-1943 Lastångfartyg 167 Upplagd 1941. Såld 1943
Göta Kanal III 1888 Lindholmen 1888-1888 Lastångfartyg 165 Såld 1889
Göta Kanal IV [I] 1884 Torskog 1888-1892 Lastångfartyg 163 F.d. Delphin. Inköpt 1888. Avyttrad 1892
Göta Kanal IV [II] 1892 Torskog 1892-1941 Lastångfartyg Såld 1941
Göta Kanal V [I] 1889 Motala verkstad, Motala 1889-1889 Lastångfartyg 169 Såld 1889
Göta Kanal V [II] 1870 Heggblad, Norrköping 1890-1892 Lastångfartyg F.d. Western. Inköpt 1890. Avyttrad 1890
Göta Kanal VI 1890 Motala verkstad, Motala 1890-1941 Lastångfartyg 160 Såld 1941
Motala Express 1895 Jönköping 1895-1961 Passagerarångfartyg Såld 1961
Wilhelm Tham 1912 Motala verkstad, Motala 1914- Passagerarångfartyg 283 115 Övertagen 1914. Tillbyggd 1961. Motoriserad 1965.
Viktor Rydberg / Astrea [II] 1885 Motala verkstad, Norrköping 1914-1956 Passagerarångfartyg 235 100 F.d. Trafik. Övertagen 1914. Bärgad 1923 efter förlisning. Ombyggd 1923 och omdöpt till Astrea. Såld 1956
Per Brahe 1857 Motala verkstad, Norrköping 1914-1923 Passagerarångfartyg 186 Övertagen 1914. Förlist 1918. Bärgad och såld 1923
Primus / Ariadne 1876 Motala verkstad, Motala 1914-1956 Passagerarångfartyg 227 100 Övertagen 1914. Upprustad och omdöpt 1937 till Ariadne. Såld 1956
Argo 1909 Torskog 1923-1952 Passagerarångfartyg 204 Inköpt 1923. Såld 1952
Diana 1931 Finnboda 1931- Passagerarångfartyg 289 Ombyggd med dieselmotor 1969
Athena 1892 Bergsunds 1954-1957, 1960-1969 Passagerarångfartyg 121 F.d. Götheborg, Kalmar, Gefle och Argo. Inköpt 1954. Såld 1957. Åter inköpt 1960 som Götaland. Såld 1969
Motalaström [II] 1916 Motala verkstad, Motala 1989-1994 Passagerarmotorfartyg 231 F.d. Vieille Montagne III, Arnö och Vätterö. Inköpt 1989. Såld 1994

Referenser

redigera