Dokumenthantering är handhavandet av handlingar (dokument) från det att de skapas (upprättas) intill arkivställning eller utgallring (förstöring). Dokumentförvaltning är ett annat ord. Dokumenthantering och arkivering/arkivhantering bildar en enhet under en handlings hela livscykel.

Dokumenthantering definieras i den internationella standarden: ISO 15489:2001

Dokumenthantering omfattar bland annat:

  • Identifiering av informationsbehovet och därtill nödvändiga dokument (handlingar) i aktuell organisation
  • Utformning av dokument (handlingar)
  • Versionshantering
  • Handläggningsrutiner
  • Dokumentframställning; hållbarhet på informationsmediet (Arkivbeständighet) (papper, film, cd-rom et.c.) och utskriften (bläck, mm)
  • Utarbetande av dokumenthanterings- och arkivbildningsplaner (DA-plan)
  • Sökhjälpmedel

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera