Ålands lagtings talman leder parlamentets arbete. Talmansposten är det i rang högsta politiska ämbetet inom Ålands självstyrelse. Förutom de traditionella parlamentariska funktionerna, har Ålands talman i uppgift att i samarbete med republikens president utse landshövding på Åland.

Ålands lagtingRedigera

Huvudartikel: Ålands lagting

Ålänningarna har tack vare självstyrelsen behörighet att själva stifta lagar om sina inre angelägenheter och att utöva budgetmakt. Ålands lagstiftande församling eller ”riksdag” benämns lagting. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen (före 2004 landskapsstyrelsen). Reglerna om självstyrelsen finns i självstyrelselagen för Åland som bara kan ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning och med Ålands lagtings samtycke.

Talmän sedan 1922Redigera

Sedan 1922 har Åland haft 20 talmän. Den förste talmannen hette Julius Sundblom (också kallad "Ålandskungen"). Viveka Eriksson var den första kvinnan på posten år 2001.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

  Ålandsportalen