Änterhake

ett redskap för äntring som liknar en båtshake

Änterhake påminner om båtshake och är ett av många redskap som förr användes vid äntring av fientligt fartyg.[1] Den är en stång som i änden har en böjd krok och en spets, oftast av metall. Kroken placeras över relingen och används för att hålla fast eller dra in fiende fartyget. Spetsen annvädes för försvar och för att skjuta bort fartyget vid behov.

Änterhake.
En skiss av en änterdragg.
Änterbila till svenska flottan, m/1780.
Änterdragg används av en amerikansk soldat

Andra redskap som användes vid äntring är till exempel änterdragg, som också den ibland kallas änterhake, änterbila och änterpikar.[2]

Änterdragg är en flerarmad dragg. Oftast satt draggen fast i en bit kätting som i sin tur var fäst i en lång lina. Små, lätta änterdraggar kunde kastas in över det fientliga fartygets reling och hakade fast för hålla samman fartygen. Större, tyngre änterdraggar hanterades av manskap uppklättrade i riggen och svingades över den till det fientliga fartyget. De används även på land för att klättra över murar eller bergssidor. Under Landstigningen i Normandie använde den amerikanska eltistyrkan US Rangers egenutvecklade änterdraggar som sköts upp för klipporna till Pointe du Hoc, där det batteri fanns som de skulle oskadliggöra.

Änterbila (änteryxa) hade en vanlig egg åt ena hållet och en pik åt det andra. Piken var avsedd att huggas fast i trä för att underlätta äntringen men kunde själklart också användas som vapen.

KällorRedigera

NoterRedigera