United States Army Rangers är ett elitförband inom infanteriet i USA:s armé som påminner om de svenska jägarförbanden. Ranger-förbanden går traditionsmässigt tillbaka på sex bataljoner som sattes upp under andra världskriget. 1:a rangerbataljonen, den första av dessa bataljoner, sattes upp 19 juni 1942. I slaget om Cisterna som stod vid Cisterna di Latina 30 januari till 2 februari 1944 utplånades två av de först uppsatta rangerbataljonerna (1:a och 3:e) fullständigt av tyska fallskärmsjägare.

US Army Rangers vapensköld.
Organisationstablå för 75th Ranger Regiment.

Rangerkompanier sattes därefter upp under Koreakriget och Vietnamkriget. Från 1974 har åter rangerbataljoner funnits och de idag existerande rangerförbanden är organiserade i 75th Ranger Regiment, som skapades 1986.