Änterbila är en kortskaftad stridsyxa med en pik på den gentemot eggen motsatta sidan, avsedd att användas vid närstrid på ett fartyg vid äldre tiders sjökrig.

Änterbila, Svenska flottan, m/1780, på Wira bruks museum

Änterbilor användes av anfallande äntringsgastar för övermanning av andra fartyg. Vid äntringen av fartyget slogs änterbilan med sin spetsiga ända in i fientligt fartygs sida för att tjäna som fotsteg.

Se ävenRedigera

KällorRedigera