Z-transformen används inom matematik och signalbehandling för att konvertera tidsdiskreta signaler (en sekvens av reella eller komplexa tal) till en komplexvärd representation i frekvensdomänen. Z-transformen är nära besläktad med fouriertransformen.

Z-transformen motsvaras i den tidskontinuerliga domänen av Laplace-transformen.

DefinitionRedigera

Z-transformen av en signal   är funktionen   och definieras som

 

där   är ett heltal och   är ett komplext tal.

Om   skall konverteras endast för icke-negativa värden av n, kan Z-transformens definition skrivas

 

Den senare kallas ibland för den enkelsidiga Z-transformen och den förra dubbelsidig. Inom signalbehandling används den enkelsidiga om signalen är kausal.

EgenskaperRedigera

  • Linearitet. Z-transformen av en linjärkombination av två signaler är lika med linjärkombinationen av de två individuella Z-transformerna:
 
  • Tidsförskjutning av signalen med   steg är detsamma som att multiplicera Z-transformen(gäller endast för dubbelsidiga) med  .
 
  • Faltning. Z-transformen av faltningen av två sekvenser är produkten av de två individuella Z-transformerna.
 
  • Derivering.
 

Den inversa Z-transformen kan beräknas som

 

där   är en sluten kurva kring origo som ligger innanför  :s konvergensradie.

Den diskreta fouriertransformen är ett specialfall av Z-transformen med  .

TillämpningarRedigera

Z-transformen kan användas för att lösa vissa differensekvationer. En differensekvation på formen

 

där a1, ..., al, b är konstanter, kan, om man antar att Z-transformen av x är X, transformeras till

 

som man sedan kan bryta ut X ur:

 

Detta uttryck kan sedan inverstransformeras medelst exempelvis partialbråksuppdelning och tabell eller residykalkyl för att erhålla x.

Se ävenRedigera