Öppna huvudmenyn

Wikipediadiskussion:Veckans nyskrivna artiklar

Innehåll

Räknas översättningar?Redigera

Räknas översättningar som nyskrivna artiklar? Jag kan tycka det - det är ändå ett rätt digert arbete man lägger ner. Om svaret på frågan är ja, bör detta preciseras i anvisningarna. Riggwelter 23 november 2011 kl. 13.57 (CET)

Diskussionen kanske har förts i annat forum? Riggwelter 26 november 2011 kl. 14.01 (CET)
Så länge man skapar en ny artikel eller förlänger en räknas det. Hur man går till väga spelar ingen roll. - Green Yoshi (db) 26 november 2011 kl. 14.04 (CET)
Ah, utmärkt. Ville bara ha det klart för mig! Riggwelter 26 november 2011 kl. 14.07 (CET)
Jag är tveksam och försökte (utan framgång) få klarhet i det tidigare. Rubriken heter "Veckans nyskrivna artiklar" och enligt min uppfattning är en översättning ingen "nyskriven artikel" utan helt enkelt en "översatt artikel" av ett redan befintligt arbete med någon annan som upphovsman. Att översättningen är ett "digert arbete" hör inte hit, en nyskriven artikel är också ett "digert arbete". Jag har för mig att det finns en interwicki-tävling för översatta artiklar. Hälsningar --Holger.Ellgaard 17 december 2011 kl. 13.42 (CET)
Jag håller med Yoshi. Artikeln är ny på svwp, eller avsnittet. Många jobbar på det sättet med att översätta artiklar (jag bland annat), men går samtidigt in och kollar länkar för att se om det står mer där. Tävlingen är ju till för att få svwp att bli bättre och mer utförligt, då bör allt sådant arbete premieras. Adville 17 december 2011 kl. 15.10 (CET)
Det borde finnas två tävlingar - en för veckans nyskrivna artikel och en för veckans nyöversatta. En invändning vore att det kan uppmuntra till fler översättningar, som enligt min erfarenhet ofta är överskattade. Själv använder jag översättning endast som nödutgång, när en artikeln behövs för att komplettera eller förbättra sammanhanget men där jag går bet på att hitta kvalitativt bättre källor inom rimlig tid. /~~
Jag är inne på samma tanke. All nyproduktion för svwp skall naturligtvis uppmuntras, men att översättningar tävlar under samma kategori som nyskrivna originalartiklar tycker jag är orättvis mot dem som skriver nya originalartiklar. Att skriva en längre originalartikel är dock betydligt svårare och mera tidskrävande än att producera en översättning. Jag föreslår därför att under "Veckans nyskrivna artiklar" införs en rubrik som heter "Veckans bästa översättning" (eller liknande). Då kan man även bedöma hur "väl" översättningen är utförd. Hälsningar --Holger.Ellgaard 18 december 2011 kl. 11.22 (CET)
Jag tycker att tanken är god men den leder till en fråga. Hur mycket måste en ny artikel på svenska skilja sig från artiklar på andra språk för att placeras under översättningar i stället för nyskrivna? Eller är det att man har satt Mall:Översatt som är avgörande? --Ainali 18 december 2011 kl. 11.32 (CET)
(Redigeringskonflikt) Veckans nyskrivna artiklar har i dagsläget mycket få deltagare och om vi ska dela upp den i fler kategorier blir det inte många bidrag i varje. Dessutom blandar nog många, bland annat jag, helt nyskriven text med en del översättningar från till exempel engelskspråkiga Wikipedia. Det pågår ofta diskussioner om VNA:s regler och detta skulle bara bli ytterligare ett moment i diskussionerna; var gränsen går mellan översättning och ny text. - Green Yoshi (db) 18 december 2011 kl. 11.35 (CET)
Visst finns det ett gränsdragningsproblem, men exempelvis Mall:Översatt är väl en bra delningslinje eller att artikeln i fråga skall huvudsakligen består av en översättning, man får väl lita på autorns uppgifter. Green Yoshi berör även ett annat problem, nämligen mycket få deltagare per vecka. I nuläge hinns inte ens dessa få bidrag att betas av veckovis. F.n. finns redan fem veckors artiklar samlade. Bättre vore att döpa om "Veckans nyskrivna artiklar" till "Månadens nyskrivna artiklar" (lika "Månadens nyuppladdade fotografier"). Hälsningar --Holger.Ellgaard 18 december 2011 kl. 13.20 (CET)
Med så få bidrag som det är för närvarande, stöder jag också övergång till "Månadens nyskrivna artiklar" (och med kommentarsmöjlighet som i månadens bilder!) Lägg gärna ihop allt i samma hög. --Xauxa 19 december 2011 kl. 02.01 (CET)

Precis på samma sätt som en nyskriven artikel är ett digert arbete är givetvis en översättning ett digert arbete. Det ena utesluter alltså inte det andra. I översättningsarbetet tycker jag bör ingå att man (till exempel...) kollar om referenserna finns kvar, om innehållet i artikeln faktiskt styrks av de angivna källorna, att wikilänkar är korrekta, med mera. Till detta kommer givetvis den omfattande språkbearbetningen som alltid måste till, eventuella kompletteringar för att göra halvbra text bättre, illustrationsarbete, och så vidare. Jag kan alltså inte se att det nödvändigtvis innebär mer arbete att skriva en ny artikel än att översätta en befintlig (och givetvis tvärtom). Jag kan förstå att de som fokuserar på att skriva nya artiklar inte precis gillar att i tävlingen få konkurrens av de som översätter befintliga dito, men jag menar att det missnöjet blir felriktat, i alla fall om man per definition vill se det som enklare att översätta än att skriva nytt. Jag skulle därför vilja föreslå att hela projektet döps om till "/Periodens, vilken man nu väljer/ nya artiklar", därmed avseende nya artiklar på svenskspråkiga Wikipedia, oavsett om de är nyskrivna eller översatta. Då slipper vi i alla fall diskussionen om vad som räknas som ny artikel och tillsammans bygger vi ett bra uppslagsverk. Riggwelter 26 december 2011 kl. 17.24 (CET)

Jag håller med om att en väl gjord översättning med faktakoll och allt du anför här är ett omfattande arbete men tyvärr har jag sett en del översättningar i tävlingen som påminde mycket om att ett översättningsprogram gjorde huvudjobbet. Som du säger så sätts andra bedömningskriterier på en översatt artikel jämförd med en nyskriven originalartikel. Varför kan då inte översättningar tävla mot varann och nyskrivna originalartiklar mot varann? Att vi bygger att bra uppslagsverk har väl inte med det att göra!? Svårigheten ligger i att kunna avgöra hur bra en översättning egentligen är genomförd, där ser jag det största problemet, det förutsätter att den som bedömer översättningen behärskar originalets och översättningens språk perfekt och kontrollerar källor och noter på litteratur och annat som möjligtvis inte ens finns tillgänglig här. --Holger.Ellgaard 26 december 2011 kl. 18.58 (CET)
Här finns en tidigare diskussion i ämnet: VNA-arkivet. Konsensus verkar ligga fast.--LittleGun 26 december 2011 kl. 19.15 (CET)
Det är en gammal (påstådd) sanning att den bästa översättningen blir den vars utförare behärskar det språk man översätter till bättre än det språk man översätter från, men det skall jag låta vara osagt. Du har helt rätt i att det finns bättre och sämre översättningar, men den som leder tävlingen måste ju vara den som i det fallet bedömer översättningens kvalitet, alternativt tar hjälp av andra. I projektets inledning sägs att dess syfte är att ...att uppmuntra användare att skriva längre artiklar... och, lite längre ner, ...delas ut till dem som skapat flest nya artiklar respektive gjort flest artikelförlängningar.... I villkoren för tävlingen nämns ingenting om huruvida artikeln skall vara nyskriven eller nyöversatt, bara att det skall bli fler och längre artiklar. Wikipedia skall växa, såväl kvalitativt som kvantitativt. Följdaktligen strävar vi efter att tillsammans bygga ett bra uppslagsverk, så visst har det med saken att göra? Men: jag tror inte att vi mäktar med att driva fler parallella tävlingar: periodens bästa nya artikel, periodens bästa översättning, periodens bästa förlängning, etc. Det måste vara betydligt enklare att köra på "periodens bästa nya artikel", oavsett ursprung. Det tror jag kan stimulera fler att bidra. Alternativet är att vi skippar VNA-idén helt såsom varande mer eller mindre ointressant för det stora flertalet. Riggwelter 26 december 2011 kl. 19.16 (CET)
Vi kanske inte ska fokusera så mycket på tävlingsmomentet. Ett annat skäl till att ha kvar "tävlingen" är att ge lite uppmärksamhet, eller själv uppmärksamma, det arbete som görs. Inför vi en kommentarsmöjlighet, kan det vara det största värdet med listan. En kommentar från någon som läst igenom och ger konstruktiv kritik, kan vara mycket värdefullt i arbetet med att få artiklarna bättre. Det blir en liten uppmaning till att bedöma och kritisera några av de nyskrivna artiklarna, på ett enkelt och anspråkslöst sätt och utan allt för stora krav. Allt för att göra det enkelt och uppmuntra även nybörjare. --Xauxa 27 december 2011 kl. 10.39 (CET)
Det är kanske dags att stupa om VNA och jag tycker att Xauxa:s förslag är bra. Som i "Månadens nyuppladdade bilder" med möjlighet att poängsätta (med en röd stjärna). Gällande översättningar får jag väl ge mig. --Holger.Ellgaard 27 december 2011 kl. 11.15 (CET)
Diskussionen om att göra om sidan till något som liknar "Månadens nyuppladdade bilder" har förts tidigare och även då verkade de flesta vara för att ändra sidans upplägg. I slutändan var det dock ingen som tog tag i att genomföra förändringen. Eftersom konsensus verkar vara detsamma skulle jag säga att det bara är att strukturera om sidan för den som känner sig manad. Den gamla diskussionen återfinns i arkivet: Wikipediadiskussion:Veckans nyskrivna artiklar/Arkiv 2007-2010#Dags att införa automatisk räkning. Jag skapade då ett exempel på hur det skulle kunna se ut som kanske kan vara till hjälp. Vänligen Jopparn 27 december 2011 kl. 16.15 (CET)

OmgjordRedigera

Jag har nu gjort om sidan ganska rejält och lagt till en del funktioner. Här är några av dessa:

  • Artiklarna läggs nu direkt på en undersida, för att undvika alla tråkiga arkiveringar som aldrig blir av. Vecka skiftas automatiskt.
  • Artiklarna läggs i lista. Mallen är {{VNAdeltagare}}
  • Det går nu att skriva kommentarer med {{kommentar}} i kolumnfältet.
  • Den bästa artikeln utses genom röstning, genom att {{röst}} sätts i röstkolumnen den efterföljande veckan. Priset delas ut en vecka senare.

Hoppas det blev bättre :) - Green Yoshi (db) 28 december 2011 kl. 12.30 (CET)

Jag tänkte att vi kunde ha en väl synlig länk till förra veckan i inledningen, för att man ska kunna rösta. Jag vet dock inte hur man skapar en automatisk länk till förra veckan, som byter vid veckobytet. Någon som vet om det går? - Green Yoshi (db) 28 december 2011 kl. 13.25 (CET)
Detta ser bra ut! Fint också att du gjorde om texträkningen, jag tyckte det var rätt knepigt att sätta rätt page size-siffra på den nya artikeln och har säkert gjort fel tidigare. Riggwelter 28 december 2011 kl. 17.14 (CET)
Bra, men jag förstår ärligt talat inte vad du menar med "texträkningen" och "page size-siffra". Systemet med att räkna brödtext står kvar (tyvärr), om det har något med det att göra. - Green Yoshi (db) 28 december 2011 kl. 19.21 (CET)
Knepigt i den meningen att jag inte fattade vilken siffra jag skulle använda från "page size"-funktionen. Riggwelter 30 december 2011 kl. 20.54 (CET)

NamnbyteRedigera

Vad sägs om att byta namn till "Veckans nya artiklar" så slipper vi kopplingen till "nyskrivna"? Riggwelter 28 december 2011 kl. 17.14 (CET)

Det skulle då bli enorma mängder arkiv- och undersidor att flytta. Jag tycker personligen även att "nyskrivna" låter bättre. Bra att du arkiverade förövrigt :) - Green Yoshi (db) 28 december 2011 kl. 19.21 (CET)
Ja, det är möjligt. Å andra sidan är det bara en flytt man gör en gång? Med "nyskrivna" tycker jag att man utesluter nyöversatta sidor, rent begreppsmässigt. Riggwelter 30 december 2011 kl. 20.55 (CET)
Jag tror bara det är ett problem med nuvarande namn om det görs till ett problem. Vad jag vet och kan minnas har alltid översättningar räknats och kan väl göra även framöver utan att ett namnbyte behövs för det? Det är trots allt inga nya rutiner.Obelix 30 december 2011 kl. 20.57 (CET)
Det är möjligt att jag är språkligt konservativ, men för mig är skillnaden mellan "ny artikel" och "nyskriven" dito ganska stor? Riggwelter 30 december 2011 kl. 21.09 (CET)
En artikel som översatts är väl nyskriven eftersom man aldrig kan översätta rakt av utan får hitta meningsbyggnader och ordval som passar i sammanhanget och därmed blir det en egen text av det hela, enligt mitt sätt att se på det. Obelix 30 december 2011 kl. 21.11 (CET)
Mnja. För mig är en nyskriven artikel (ungefär som Holger menar ovan) en helt nyskriven artikel, medan en ny artikel kan vara såväl nyskriven som nyöversatt. Riggwelter 30 december 2011 kl. 21.16 (CET)
Eftersom vi nu, 2013, har både helt nya och utbyggda artiklar inunder samma paraply, är nog ny lika dålig/bra som nyskriven. Vi får lov att se det hela som nyskrivning av/i artiklar, och där inkluderas både utbyggnad och nyskrivning via översättning. Det handlar ju om att vi bygger ut svwp, inte var vi tar informationen från. Och varför ska översättning ska få (negativ) särbehandling, när mängden fel i helt nyskrivna artiklar – från andra källor eller helt utan noterade källor – kan vara lika stor?--Paracel63 (disk) 28 mars 2013 kl. 12.45 (CET)

Förenkling och automatisk länkRedigera

Jag har anpassat sidan ytterligare till det nya systemet. Det finns nu en väl synlig länk till förra veckans artiklar, där man kan rösta. Länken ändras automatiskt vid ny vecka, men fungerar inte under vecka 1 (vilket olyckligtvis är just nästa vecka när systemet med röstning för första gången ska användas). Det finns dock en alternativ länk för årets första vecka. Jag har även försökt förenkla beskrivningen och instruktionerna i inledningen, så det blir lite mindre rörigt. Hoppas det blev bra, annars är det fritt fram att klaga. Gaisjonke 29 december 2011 kl. 20.31 (CET)

Bra! Jag ändrade länken till röstningssidan lite, för att den ska synas tydligare. - Green Yoshi (db) 29 december 2011 kl. 20.44 (CET)

Det här systemet håller inte längre!Redigera

Vi har haft uppe den här diskussionen flertalet gånger och varje gång har de flesta tyckt att vi ska ta bort regeln om brödtext. VNA får färre och färre deltagare, samtidigt som ett antal användare bryter mot regeln om 2000 byte brödtext och lägger in sina artiklar ändå. Många artiklar som läggs in här är långt ifrån att uppfylla det kravet, men eftersom regeln fortfarande finns gör det att andra användare (exempelvis jag) inte lägger in artiklar med mindre än 2000 byte brödtext, trots att de är utförliga i jämförelse med hur mycket som finns att skriva om ämnet. En "tävling" som den här kan inte leva vidare på det här sättet, med flera deltagare som bryter mot regler som de flesta ogillar. - Green Yoshi brevlåda · bidrag 4 februari 2012 kl. 18.38 (CET)

I förra sommarens "åsiktspejling" fanns en överväldigande majoritet för att skippa brödtextkravet. Det bör därför inte finnas några hinder för att genomföra denna ändring omgående. Konsensus får anses uppnådd nu efter alla dessa diskussioner. Gaisjonke 4 februari 2012 kl. 19.29 (CET)
Amen! Jag återkommer gärna med nya bidrag när reglerna ändrats. /FredrikT 5 februari 2012 kl. 02.07 (CET)
Samma här och jag ställer mig väldigt undrandes varför omröstningen genomfördes överhuvudtaget om resultatet helt skulle ignoreras ändå? Brödtextkravet har inte stöd bakom sig. Som ovan sägs var de flest emot och då ska det följaktligen inte vara kvar som krav. Denna sida kommer helt bojkottas av mig vid ev. artikelskrivande. Obelix 5 februari 2012 kl. 02.14 (CET)
Bra! Då genomför jag ändringen nu. Green Yoshi brevlåda · bidrag 5 februari 2012 kl. 10.08 (CET)
Bra! Brödtexträknandet komplicerade det hela och har säkert bidragit till att färre anmält nyskrivna artiklar här.--Historiker 5 februari 2012 kl. 12.53 (CET)

Finns det någon som delar ut priserna? Ganska onödigt annars med röstning.. --Fredde 22 februari 2012 kl. 13.25 (CET)

Vem som helst kan göra det, ingen bestämd person finns. Du får gärna hjälpa till om du vill. Jag brukar göra det, men har inte hunnit den här veckan. - Green Yoshi brevlåda · bidrag 22 februari 2012 kl. 14.29 (CET)
Det kanske inte är så bra att dela ut pris till sig själv. Därför skrev jag här och frågade ifall det var någon som delar ut dem. --Fredde 22 februari 2012 kl. 14.32 (CET)
Vi hoppas att fler kan engagera sig, så utdelanden till sig själv inte blir så vanligt. Men i princip måste detta kunna ske, så länge instruktionen inte förbjuder det.--Paracel63 (disk) 28 mars 2013 kl. 12.46 (CET)
Absolut! Jag kan dela ut det samtidigt som jag delar ut priserna för Åtgärdsmallar 4, där du står näst på tur :) - Green Yoshi brevlåda · bidrag 22 februari 2012 kl. 14.34 (CET)

Jag skulle vilja se att röstsidan (alltså listan med förra veckans artiklar) även syntes på den här sidan, precis som vid Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet. Jag är den enda som röstat på förra veckans artiklar och jag tror att det helt enkelt beror på att folk ännu inte vant sig vid det här nya systemet. Någon som vet hur man fixar det rent tekniskt? Jopparn 22 februari 2012 kl. 14.36 (CET)

Hmm... det går, men det blir fel storlek på rubrikerna då. Jag tycker att länken till förra veckan är ganska tydlig. - Green Yoshi brevlåda · bidrag 22 februari 2012 kl. 14.42 (CET)
Jo, den är ju inte svår att se direkt, men det är i mitt tycke rätt drygt att behöva gå till en ny sida för att behöva se artiklarna som är uppe för omröstning och rösta. Om de visas på samma sida så ser man ju exempelvis snabbt om flera artiklar har lika många röster och då kanske man tar sig lite tid och tittar igenom artiklarna en extra gång. Jopparn 22 februari 2012 kl. 14.55 (CET)
Rubrikerna kan väl ordnas genom att skriva Nyskrivna artiklar (2012-05) osv. Om Du vill att förra veckans artiklar ska synas är det bara att lägga in {{Wikipedia:Veckans nyskrivna artiklar/{{CURRENTYEAR}}-0{{#expr: {{CURRENTWEEK}}-1}}}} på sidan. --Fredde 22 februari 2012 kl. 15.02 (CET)
Nu har jag gjort det, men tycker inte att det ser speciellt snyggt ut. - Green Yoshi brevlåda · bidrag 22 februari 2012 kl. 15.10 (CET)
Ett förslag vore att byta nyans på bakgrunden så att den överensstämmer bättre med de övriga färgerna på sidan. Typ #b4cdcd eller #cae1ff. Vi får höra vad andra säger. Jopparn 22 februari 2012 kl. 15.27 (CET)

TävlingsmomentetRedigera

Antal och längd (oftast) är utslagsgivande siffror, som tenderar att öka under veckans gång, där fataltiden är 24:00 söndag kväll för själva artikelproduktionen. Däremot finns ingen regel om hur snabbt en skriven snutt >2000 byte ska presenteras på tävlingssidan, vilket troligen leder till taktiskt sneglande på andras bidragsmängd. Om detta sker någotsånär fortlöpande, bör det bidra till att WP's artikelmängd och kvalitet stadigt ökar. Mindre lyckat är extremfallet att inte visa sina kort förrän i sista minuten. En enkel rekommendation skulle därför kunna vara att den som vill delta och har uppnått fastställt minimum av tre artiklar, snarast lägger in dem på tävlingssidan. För kvaliteten är det värre, men samma behandling skulle kunna ges ett artikelbidrag om >10 000 byte, förslagsvis. / Kurtan (diskussion) 5 mars 2012 kl. 15.57 (CET)

Teknisk idiotRedigera

Det är troligt att jag är en teknisk idiot. I alla händelse är det så att jag inte har en aning om hur man lägger in artiklar som skapats under veckan.

Jag hade tänkt lägga in dessa artiklar men gav upp.

///Mvh --Quadrigarius (disk) 8 april 2012 kl. 19.49 (CEST)

Ta denna mall:
=== {{anv|}} ===
{{VNAdeltagare2}}
|-
| Artikelnamn
| Antal byte
|
|
|}
För varje artikel du vill lägga in kopierar du:
|-
| Artikelnamn
| Antal byte
|
|
Klistra in det före sluttaggen |}
Såhär kan det se ut:
=== {{anv|Quadrigarius}} ===
{{VNAdeltagare2}}
|-
| [[Sjöfynd]]
| 2600 byte
|
|
|-
| [[Sjölagen]]
| 11850 byte
|
|
|}
Och så fortsätter du på det där sättet. Vänligen, dnm (d | b) 8 april 2012 kl. 19.57 (CEST)
Tack för hjälpen.
Jag har gett upp tävlingen men jag får väl glädja mig åt att jag tillbringade hela förra veckan mest med artiklar om skatterätt, ett ämne som jag egentligen inte gillar men det ena gav det andra och en del är högeligen aktuellt för gränsridarna. Totalt blev det 14 nya artiklar om c:a 80 K. /// Mvh --Quadrigarius (disk) 9 april 2012 kl. 10.58 (CEST)
Det är inte för sent. Lägg till dina artiklar. Det gör inget om du lägger till i efterhand. Som jag ser det föranmälde du även dessa vilket innebär att det är ännu mindre problematiskt. dnm (d | b) 9 april 2012 kl. 12.06 (CEST)

Hur fungerar det? Är det bättre??Redigera

Jag har sedan länge inte varit så engagerad i Veckans nya, då jag tyckte att det blev lite komplicerat och allvarligt. När jag nu häromveckan tittade till sidan igen insåg jag att den blivit mycket förändrad. Jag ville lämna några synpunkter. För det första gör upplägget nu med mallar och undersidor att sidan i praktiken endast kan användas av erfarna bidragsgivare. Som vi ser ovan kan även sådana misslyckas med att anmäla artiklar. Detta är synd tycker jag, då den här tävlingen ofta förut funkade som en dunk i ryggen även åt nya skribenter. Jag har också svårt att se bakåt i historiken. När jag vill försöka sätta mig in i vad som hänt de sista månaderna kan jag inte ens av historiken utläsa hur man avslutar, eller vem som vunnit priserna. Och jag är ändå en ganska bevandrad användare. Hur hittar man t.ex. arkiv över vinnande artiklar? Förut var det lätt att hitta dem så att man kunde kolla efter artiklar som med lite puts kunde rekommenderas eller ännu mer. Vinner verkligen Wp på detta avancerade system? --Idunius 11 april 2012 kl. 09.06 (CEST)

Nu fattar jag inte heller, är det korrekt som det är nu? Det ser ut som att det har skapats en ny vecka i den gamla. Jag förstår i alla fall inte. Det måste gå att göra detta med ett enklare system. /Hangsna (disk) 4 september 2012 kl. 21.02 (CEST)
Jag måste tyvärr också instämma i kören. Säkert inget fel på ambitionen, men det blir för svårt helt enkelt. Att lägga in en enda rad, med uppgifter i en viss följd, det är okey tycker jag. Men ska man passa in uppgifterna på den 2:a, 3:e etc raden i en mall, då backar nog de flesta. Back to basic alltså, tycker jag. Xauxa (disk) 4 september 2012 kl. 22.25 (CEST)

Jag förespråkar återgång till bot. Sedan den försvann har jag förlorat allt intresse för denna tävling. Tostarpadius (disk) 28 september 2012 kl. 21.59 (CEST)

Veckor där ingen har röstatRedigera

Hur fungerar prisutdelningen på veckor där ingen har röstat? Just nu har inget pris delats ut för vecka 36- 2012... Om det bara finns en ny artikel en vecka, eller en utökning, får den per automatik då priset? (Det är ju ingen ide att rösta om det bara finns en att rösta på...) Adville (disk) 21 september 2012 kl. 00.53 (CEST)

Det finns ett antal veckor senaste halvåret (nu = mars 2013) som ingen ens nominerat i. Reglerna i texten ovan gäller att priset för största antal endast kan delas ut till minst den med minst tre listade artiklar. För bästa nya/utökade gäller att någon måste nominera. Problemet med att endast en finns att rösta på blir mindre vid övergången till wp:MNA (se nedan samt tidigare diskussion)--Paracel63 (disk) 27 mars 2013 kl. 23.48 (CET)

Teknisk idiot 2 - Har jag klantat till detRedigera

Vet inte om jag klantat till det i och med det nya formatet och redigerat på fel ställe, för det ser ut som det bara är jag som skrivit artiklar förra veckan. Har jag råkat schabbla bort andras bidrag så att de inte syns? Entheta (disk) 27 september 2012 kl. 14.05 (CEST)

Vad jag kan se verkar allt stämma. dnm (d | b) 27 september 2012 kl. 14.22 (CEST)
Nej det stämmer inte alls, exempelvis de artiklar jag skrev förra veckan ligger under denna vecka. Detta system fungerar verkligen inte, kan någon komma på något bättre? /Hangsna (disk) 27 september 2012 kl. 16.40 (CEST)
Gå tillbaka till det gamla.--GO (disk) 28 september 2012 kl. 21.23 (CEST)


De gamla systemet fungerade inte överhuvudtaget. Om det är en glitch i programmeringen så kan i kontakta dess skapare: Green Yoshi. Jag har aldrig noterat något fel i kodningen förr. Det kanske ändå blev något galet med Enthetas tillägg? dnm (d | b) 28 september 2012 kl. 21.48 (CEST)
Jag tror inte det är något fel på programmeringen men det är (i alla fall för mig) svårt att förstå/veta hur man ska göra. /Hangsna (disk) 29 september 2012 kl. 10.01 (CEST)

Det fungerar inte allsRedigera

Just nu ligger det kvar artiklar från vecka 38 blandat med några från 39 och nya från innevarande vecka (40). Detta fungerar väldigt illa och jag tror att flera låter bli att lägga in sina artiklar här. Antigen kommer någon på något smart sätt att göra det enkelt att lägga in nya och avsluta efter veckan eller så är jag rädd att detta kommer dö helt. /Hangsna (disk) 7 oktober 2012 kl. 09.57 (CEST)

Mitt förslag är att vi vänder tillbaka i våra egna steg, och återgår till det system som fungerade! Enkel rubrikrad med anmälda artiklar, enkel fetmarkering för att rösta, samt gärna lite bot-hjälp (var det Fluff som hade en sådan?) MVH//Idunius 7 oktober 2012 kl. 10.07 (CEST)

Jag har nu skapat mallen {{VNAbidrag}} på test som ska göra saker lite enklare. Trots det förespråkar jag själv en tillbakagång till det äldre systemet. Mallen är tänkt att funka såhär:

{{VNAdeltagare2}}
{{VNAbidrag|Fjäll|2 000|komm=Kommentar}}
{{VNAbidrag|Diplomatstaden|5 000|Jsdo1980|Hangsna|Idunius|slut=ja}}

Vilket ger:

Artikelnamn Bytes Kommentarer Röster
Fjäll 2 000 bytes Kommentar
Diplomatstaden 5 000 bytes    

-- jiˈesˌdeːo ] 7 oktober 2012 kl. 16.53 (CEST)

Kan det göras liknande som det är på SFFR? Att en mall skapas som är en undersida med veckans sida. På WP:VNA skulle undersidan för veckan bara visas som en mall så att man ser allting men när man sen redigerar i den så kommer man till undersidan. Det borde göra det lättare att arkivera också, alla undersidor finns ju kvar hela tiden och den som ligger kvar för veckan får ligga tills röstningen är kvar, sen är det "bara" avsluta och sen ta bort länken till mallen. Det skulle då bli {{Wikipedia:Veckans nyskrivna artiklar/2012-41}} för vecka 41 2012 precis som det är nu (när den är arkiverad) men visningen av den skulle nog vara enklare på själva WP:VNA. Förstår någon vad jag menar? /Hangsna (disk) 8 oktober 2012 kl. 21.10 (CEST)

Förlåt, men nej det gör jag nog inte riktigt. Men sedan är jag inte den mest tekniska av wikipedianer tyvärr... MVH//Idunius 9 oktober 2012 kl. 20.26 (CEST)
Jag kan inte klandra dig och gör ett nytt försök. Om ni kikar på SFFR under rubriken "Sidor föreslagna för radering" så ligger där just nu bara en sida som visas. Den visas genom att länka till undersidan med {{ och }} runt. När man sen klickar på redigera någonstans i det som visas på WP:SFFR så redigerar man i själva verket i undersidan men när det sen sparas så syns det i huvudsidan. Det innebär att en ny veckas "grundmall" eller vad det ska kallas skulle kunna genereras av en bot 23:59 på söndag kväll. Samma bot skulle då kunna flytta {{Nyss utgången veckas undersida}} till en rubrik längre ner med texten ==Rösta på förra veckans artiklar== och efter röstningen skulle den arkiveras manuellt, helt enkelt genom att bara ta bort den från själva sidan WP:VNA eftersom den redan finns kvar som en undersida. Hm, med hopp om att det blev lite klarare. /Hangsna (disk) 9 oktober 2012 kl. 21.45 (CEST)
Så jag skulle kunna lägga in en artikel i Veckans ny... genom att helt enkelt lägga in en mall i artikeln som anrop? //Idunius 9 oktober 2012 kl. 22.19 (CEST)
Nej, så menade jag inte. Jag tänkte mig så att du skulle lägga till den i undersidan (Wikipedia:Veckans nyskrivna artiklar/2012-40) som sen visas med {{Wikipedia:Veckans nyskrivna artiklar/2012-41}}. Mitt förslag löser inte problemen med hur man lägger in sin artikel (att skriva in artikel+bytes+kommentar) men den löser det så tillvida att den alltid läggs in på rätt ställe (läs:rätt vecka) och röstning och arkivering sker även det alltid på rätt vecka. /Hangsna (disk) 9 oktober 2012 kl. 22.23 (CEST)
Jag tror att sidan skulle dra till sig fler användare om man i stället för att lägga upp egna nyskapade artiklar lade upp andras. Själva inläggningen skulle då i sig fungera som uppmuntran, och den som har startat artikeln skulle uppmärksammas på att VNA finns och kanske börja delta i arbetet. Jag tycker också att det är mer i linje med wiki-idén om samarbete. //Essin (disk) 14 oktober 2012 kl. 14.06 (CEST)

Fastnad länkRedigera

Jag har upptäckt att min länk från WP:DP till WP:VNA har låst sig på vecka 34 med en IP-identitet, som jag av någon outgrundlig anledning fått vid något tillfälle. Vad ska jag göra för att komma tillbaka till normal funktion? / Hans Frörum (disk) 14 oktober 2012 kl. 13.20 (CEST)

Lägga ner?Redigera

Nu är det artiklar från 1,5 månader tillsammans. :( Om någon kan "gå tillbaka till hur det var förut" så är det nog sista chansen för denna sida. /Hangsna (disk) 27 oktober 2012 kl. 10.36 (CEST)

Jag har nästan lämnat Wikipedia, men den ändring jag gjorde för knappt ett år sedan löste arkiveringsproblemet och antalet deltagare ökade ganska snabbt. Nu verkar det systemet ha ändrats till en halvvariant, där arkiveringen inte sker automatiskt och då blir det så här. - Green Yoshi brevlåda ‣ bidrag 27 oktober 2012 kl. 10.43 (CEST)
Ja, antingen automatarikvering eller omstrukturering till Månadens nyskrivna artiklar är nog ända räddningen för det här projektet. Som det är nu så verkar det inte fungera alls. /ℇsquilo 11 november 2012 kl. 12.48 (CET)
Det sistnämnda är jag gärna med på. Jag tycker det är för plottrigt med bara en vecka. Själv är jag ofta inblandad i artiklar där jag bidrar ett antal gånger över flera veckor. Det känns ändå som en samlad insats från min sida. Räkna samman kan man ändå göra utifrån sin egen eller artikelns historik.--Paracel63 (disk) 25 januari 2013 kl. 10.04 (CET)
Stödjer gärna förslaget Månadens nyskrivna artiklar. Blir mer prestige och som Paracel63 sade, oftast bidrar man till artiklar över flera veckor, inte allt under en och samma vecka. I nuläget är det tråkigt att denna sidan är totalt död.--Hastaro (disk) 25 januari 2013 kl. 10.14 (CET)

Klicka här för att rösta på förra veckans bästa nyskrivna och utökade artiklarRedigera

Ser att någon har skrivit en brasklapp för att lösa problemet med årsskiften.

Det går att lösa snyggt genom att använda funktioner i time-parsern. Genom att skriva 2019-32 får man förra veckan årtal och veckonummer på formatet 2013-1. Blir det förändringar så att det blir månadsvis så går det att skriva: 2019-07 istället. (Kolla i redigeringsläge för att se hur det ser ut.)

Mer finns att läsa på mw:Help:Extension:ParserFunctions. -- Lavallen (blockera) 26 januari 2013 kl. 11.44 (CET)

Flytta till Wikipedia:Månadens nyskrivna artiklar?Redigera

Har vi konsensus att flytta den här till Wikipedia:Månadens nyskrivna artiklar ist? Ska vi köra det från och med april? / Elinnea (disk) 24 mars 2013 kl. 15.00 (CET)

Var en diskussion om detta på Bybrunnen för ett tag sen, utifrån den anser jag att det finns konsensus för detta och anser därför att vi bör köra månadens nyskrivna artiklar i från April, som du nu föreslog. :) Vänligen, Hastaro (disk) 24 mars 2013 kl. 15.02 (CET)
 Jag har inte deltagit i tidigare diskussioner men tycker det är helt ok att köra tävlingen månadsvis. Tydligen orkar ingen uppdatera sidan varje vecka. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 24 mars 2013 kl. 15.09 (CET)
En ändring är bra för att få det att fungera igen, men är en månad tillräckligt kort tid? Om det inte fungerar veckovis, kommer det att fungera månadsvis? Borde perioden vara ännu längre? Årstidsvis, eller kvartalsvis? /Ion-5 (disk) 26 mars 2013 kl. 08.29 (CET)
Nja, med kvartalsvis eller årsvis så blir det nog för många artiklar att gå igenom. I så fall så skulle nog ingen orka läsa igenom alla artiklar och det skulle då bli ett problem med rösterna. Jag tycker att vi bör testa månadsvis först och främst, om det inte funkar så kan en diskussion startas igen. Vänligen, Hastaro (disk) 26 mars 2013 kl. 08.39 (CET)
Kommer det att hända något med de enstaka artiklar som har lagts in nu i mars? Undrar en som faktiskt har lagt in en sådan... /FredrikT (disk) 26 mars 2013 kl. 10.05 (CET)
Jag har nu fixat till arkivet för 2012 års veckolistningar. Samt det för 2013 hittills. Mitt förslag är att vecka 13 2013 blir den sista wp:VNA och april 2013 debut för wp:MNA. Praktiskt nog avslutas vecka 13 den 31 mars… Tills vidare kan vi köra med samma mallar som vi nu kört i ett års tid. Jag vet inget om de där tidigare botarna och har just nu ingen uppfattning om vi bör gå tillbaka till en enklare inskrivningmetod. Kanske är det bra att den här sidan/tävlingen endast är tillgänglig för folk som kan läsa instruktioner och hantera enkla mallar?--Paracel63 (disk) 27 mars 2013 kl. 23.56 (CET)
En viktig grej är vad vi ska ha för minimikrav för utdelande för mest antal artiklar. Idag är det 3 per vecka. Mitt förslag är 10 per månad, vilket är ett jämt och fin tal och inte orimligt högt för de allra flesta att kunna nå. 2000 tecken oavsett vilken sorts kod tycker är rimligt för utökning. Tidigare variant med bara brödtext premierade källhänvisningar men diskriminerade mallar som ofta kan vara bra och tydiggöra en artikel. Dessutom behöver vi göra det så enkelt som möjligt, så folk deltar. Vad tycks?--Paracel63 (disk) 28 mars 2013 kl. 00.13 (CET)

Jag behöver hjälp!!Redigera

Jag undrar om jag kan få hjälp. Jag har gjort en ny artikel som heter Musikens vänner och jag undrar om jag får anmäla den till tävlingen Veckans nyskrivna artiklar och i såna fall hur jag gör? Jag har bett faddrar om hjälp men jag får inga svar så jag hoppas att man får be om hjälp här för jag vet inte annars hur jag skulle få hjälp och jag förstår verkligen inte hur det står här att man ska göra. Apers (disk) 27 mars 2013 kl. 12.22 (CET) Jaghar fått hjälp nu,tack så mycket. Apers (disk) 27 mars 2013 kl. 12.29 (CET)

Det var så lite så. :-)--Paracel63 (disk) 27 mars 2013 kl. 23.57 (CET)

Förberedelser inför aprilRedigera

Hej igen! Nu är Wikipedia:Månadens nyskrivna artiklar samt Wikipedia:Månadens nyskrivna artiklar/Header skapade. Ni som är mer vana vid kodningen och de magiska orden ({{{CURRENTMONTH}}} ger just nu osnygg skiftning mellan denna och förra veckan), får jättegärna ta er en titt på det hela. :-)

  • Finns det fler mallar och undersidor som behöver skapas?
  • Sker fortfarande flyttningen mellan nuvarande och förra veckan automatiskt (vid midnatt en viss dag), så som det specificeras i koden? Eller var detta på botens tid?
  • Diskussionerna om den nya mallen kan väl tas här så länge. Så blir det lättare att vid behov omdirigera både denna diskussionssida och hela sidan till månadssidan, när det blir så dags.
  • Stort tack även för andra justeringar av eventuellt konstig kod eller formuleringar. Vänliga wikihälsningar/P--Paracel63 (disk) 28 mars 2013 kl. 01.05 (CET)
Och det pratas ovan om "återgång till hur det var förr". Hur var det förr? Kan någon som var med på den tiden förklara? Var det ren text som gällde = ingen mall alls? Var allt inskrivet i samma dokument (utan undersidor)? Jag ser på arkivsidan från 2011 att denna är en jättelik fil med all delinformation från de olika veckorna. Den texten är lite svår att navigera i, tycker jag. Var det tillbaka dit någon ville också? Jag är nyfiken och vill veta. :-)--Paracel63 (disk) 28 mars 2013 kl. 01.09 (CET)
Skippade det där med "CURRENTMONTH", det funkar inte i januari. Ersatte med #time-parsern istället.
Såsom koden på sidan är skriven nu, så kommer en skiftning att ske nästan automatiskt. (Sidan måste göras om, det kan ta lite tid ibland.) Just nu kommer det tidigast att ske ngn till ett par timmar efter midnatt, beroende på sommartid eller inte.
Hur det var på "den gamla goda tiden", tja jag minns inte att det fanns någon mall:VNAdeltagare2 och medföljande tabell, och uppdateringen varje vecka gjordes av "ngn". Ju mer regler och ju mer mallar och kod, desto färre som identifierar sig som "ngn" är jag rädd. -- Lavallen (blockera) 28 mars 2013 kl. 07.55 (CET)
Utmärkt med kodfixen med time-parser (jag kan inte sånt, så jag litar på dig).
Angående det där med mallar och kod och regler, så håller jag delvis med dig. Green Yoshi, som var en av kodsnickarna, är inte så aktiv på Wikipedia just nu. Av andra har jag förstått att koder inte är så populärt i alla läger. Minimikravet är att vi fixar något som får användare. Så jag går gärna tillbaka till en manuell hantering av det hela. Var det så det gjordes tidigare? Och hur sköttes det – arkiverades hela året i en jättelik listfil (2011-arkivet är ett sådant, fast det bygger också på undersidor, vad jag förstår)? Jag känner att jag vill veta mer. Är den stora stötestenen för engagemang att man måste skriva in text i en enkel tabell? Skärtorsdagshälsningar!/P:-)--Paracel63 (disk) 28 mars 2013 kl. 12.36 (CET)
Sidorna arkiverades nog i undersidor vekcka för vecka, men man skrev in i huvudsidan direkt. Arkiveringarna och prisudelningarna halkade ibland efter, så att "arkiveringen" nu sker mer eller mindre automatiskt är nog gott.
Det var inga tableller och mallar tidigare, bara väldigt enkel kod under några rubriker.
* [[Lista över Britney Spears navelpierciningar]] +12756 bytes [[Användare:Lavallen|Lavallen]]
Sedan krånglades det till med regler om hur utökningar skulle räknas. Brödtext premierades framför tabeller/mallar och källor etc. Keep it simple! -- Lavallen (blockera) 28 mars 2013 kl. 12.56 (CET)
Instämmer med ovanstående. Enkel räkning ger fler deltagare = mer engagemang (gissar jag). Jag tror pragmatism är bättre än millimeterrättvisa. Jag föreslår också gärna att vi kan köra med den enkla koden utan tabeller/mallar, om vi då får fler användare. Förslag på upplägg läggs snart upp på Wikipedia:Månadens nyskrivna artiklar2 samt Wikipedia:Månadens nyskrivna artiklar/Header2. Mvh/P--Paracel63 (disk) 28 mars 2013 kl. 20.29 (CET)
Nu har jag bytt ut innehållet i Wikipedia:Månadens nyskrivna artiklar/Header (dvs all presentationstext) mot en förenklad variant, efter allmänna åsikter om att hålla det enkelt. Den tidigare kodningsversionen, som byggde på tabeller, finns arkiverad på Wikipedia:Månadens nyskrivna artiklar/Header2. Vad tycks? Kommer det här att locka användarna? Jag kommer nog själv att mer löpande lägga in mina nya artiklar och större utbyggnader, och jag hoppas att detta i förlängningen också kommer att bli en intressant listning av (nya) artiklar där man kan hitta tips till nya wp:Rekommenderade artiklar. Glad påsk och välkommen till den nya månadslistningen imorgon. :-)--Paracel63 (disk) 31 mars 2013 kl. 16.34 (CEST)

Premiär!Redigera

Nu är wp:Månadens nyskrivna artiklar sjösatt. Välkommen dit för att lägga in artiklar. Alla vidare åsikter om presentation, kriterier, kodning och annat kan fortsättningsvis tas på Wikipediadiskussion:Månadens nyskrivna artiklar. Vänliga hälsningar/P--Paracel63 (disk) 1 april 2013 kl. 04.15 (CEST)

(Vidare diskussion inlagd på Wikipediadiskussion:Månadens nyskrivna artiklar)

Tillbaka till projektsidan "Veckans nyskrivna artiklar".