Registreringsmyndighet är en samlande beteckning på olika myndigheter som är ålagda att i olika sammanhang föra register.

Myndigheter som för register i SverigeRedigera

PersonuppgifterRedigera

För samtliga registermyndigheter gäller personuppgiftsansvar enligt PUL, såsom exemplet från Lantmäterimyndigheten visar.[23] Uppgifter ska lämnas ur registren med den begränsning som följer av 11 § PUL.[24] Registreringsmyndigheterna ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheterna i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.[25]

Elektronisk överföringRedigera

Elektronisk ansökan eller anmälan kan få förekomma. Myndigheterna får meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.[26] Handlingar som ska fogas till ansökan eller anmälan kan också få överföras elektroniskt enligt föreskrifter som myndigheterna får meddela.

Anmälan enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska dock göras skriftligen, om inte annat anges. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att anmälan eller uppgift ska lämnas vid personlig inställelse.[27]

NoterRedigera

 1. ^ https://lagen.nu/1970:486#P1S1
 2. ^ https://lagen.nu/1973:686#P1
 3. ^ https://lagen.nu/2010:1877#K2P1
 4. ^ https://lagen.nu/1974:188#P1S1,
 5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667#. Läst 3 april 2012. 
 6. ^ https://lagen.nu/1991:614#K1P1
 7. ^ https://lagen.nu/2005:551#K2P22
 8. ^ https://lagen.nu/2004:575#P7
 9. ^ https://lagen.nu/1992:308#P1S1
 10. ^ https://lagen.nu/1994:1933#P2S1
 11. ^ https://lagen.nu/1995:1554#K8P1S1
 12. ^ https://lagen.nu/1995:1560#K8P1
 13. ^ https://lagen.nu/1995:1559#K8P1
 14. ^ https://lagen.nu/2005:405#K2P3
 15. ^ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19891007-om-overenskomm_sfs-1989-1007/
 16. ^ https://lagen.nu/2010:696#K2P3
 17. ^ https://lagen.nu/1994:1009#K1P2S2
 18. ^ https://lagen.nu/2000:308#K1P1
 19. ^ https://lagen.nu/1999:731#P3
 20. ^ https://lagen.nu/1994:1220#K10P1S3
 21. ^ https://lagen.nu/1994:1220#K11P2
 22. ^ https://lagen.nu/1994:1220#K11P4
 23. ^ https://lagen.nu/2000:224#P5
 24. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 5 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120505191448/https://lagen.nu/1998:204#. Läst 5 april 2012. 
 25. ^ https://lagen.nu/1995:1280#P2c
 26. ^ https://lagen.nu/1995:1280#P3b
 27. ^ https://lagen.nu/1991:481#P23