Öppna huvudmenyn

Wikipediadiskussion:Projekt fysik

Aktiva diskussioner

BlandatRedigera

 • RE har rätt. Diskussioner på diskussionssidan, min tabbe. Det skulle vara riktigt bra med att städa bland alla korta och, ibland, felaktiga, fysiksidor. Jag har tänkt i flera veckor nu på att ta tag i sidan om optik, men inte fått tid. Jag gjorde en ansats i dag men blev inte nöjd med dispositionen så jag började tänka om. Om vi alla kan märka alla korta sidor med fysikstub så kommer vi att hitta dem på den sida som Mike hänvisar till. --AndersF 19 april 2005 kl.21.15 (CEST)
 • En person har korrigerat Big bang och tagit bort en massa wiki-information. Kanske någon admin kan fixa detta?

KvalitetsgranskningRedigera

Elinnea har lagt in en kvalitetsgranskningstabell här. Låter som en bra idé, men kan någon som hänger med i namnrymden wikipedia förklara hur det är tänkt att den ska fungera, och vem som valt ut vilka artiklar som är basartiklar? Framförallt det senare skulle nog kunna funderas mer på. Var är t.ex. kosmologi eller Big Bang?

Jag har tittat på Wikipedia:Kvalitetsgranskningstabeller och kan inte säga att jag förstår mer av hur man använder den... --RE 19 maj 2006 kl.19.16 (CEST)

Efter var och en av artikelnamnen står en mall, just nu {{kv tom}}. Detta ändras till {{kv kk}} om artikeln bedöms så dålig att den behöver kvalitetskontrollsgranskas, {{kv l}} om den utsetts till läsvärd osv. De nivåer som finns överensstämmer med rubrikerna i tabellen. Och artikelutvalet misstänker jag skarpt, utan att kolla så noggrannt, är en direkt översättning av en lista på meta över 1000 artiklar som borde finnas på alla språk. (Jag har inte räknat för att se hur noggrant de lytt den numeriska begränsningen, dock...) \Mike 21 maj 2006 kl.23.30 (CEST)
Tack för förklaringen! Jag undrar om man borde diskutera innehållet i listan en smula, och vad som i så fall vore rätt forum? Tyvärr händer det ju inte så mycket här på projekt fysik... --RE 23 maj 2006 kl.02.06 (CEST)
Det finns väl ingenting som hindrar oss att diskutera det här - har du några förslag redan nu? \Mike 26 maj 2006 kl.14.48 (CEST)
Lite snabbt så tycker jag Big Bang borde vara med, det är en ganska central grej även i det allmänna medvetandet (den artikeln är riktigt dålig just nu...). Sen skulle saker som Bevarandelag, Symmetri och kanske Fält kunna vara med för det är extremt centrala koncept, men det kanske är på för hög nivå. Och kanske Kärnkrafter skulle bytas ut mot Fundamental kraft.
Sen en dum fråga: om man skulle vilja lägga till en granskning av en artikel, det gör man direkt i mallen, eller? --RE 27 maj 2006 kl.21.13 (CEST)

Godmorgon, nu har jag semester och har börjat rota lite igen. Har kollat lite på kvalitetsgranskningstabellen och gillar iden. Några synpunkter dock:

 • I kvalitetgranskningstabellen står det att just den gäller basartiklar, vilket verkar vara definierade enligt den listan ni pratar om. Det förefaller som om vi borde lägga upp en egen tabell för egna artiklar. Lite knasigt tycker jag men om de nu säger så...
 • Jag skulle tycka det vore bra att tydligt dela upp i uppslagsord som är egna artiklar med fyllig information, och andra som bara ger korta förklaringar och hänvisar till de större artiklarna. Som det nu är finns mycket dubblerad information, och man vet inte som läsare om man borde klicka upp fler länkar för att få reda på lite mer. Är detta mot någon Wiki-princip? Tydligt blir det t ex för "Vikt" som av ougrundlig anledning räknas som basartikel, fast rätteligen bara borde peka på massa och tyngd (som den också gör; jag tog bort "Stub"). Det finns betasönderfall, radioaktivitet, isotop, kärnkrafter, svag växelverkan, fundamental_kraft och säkert fler angränsande som alla är korta. Skulle slås ihop till 2-3 större artiklar, ex radioaktivet, isotop, fundamental_kraft och resten skulle referera till dessa?
 • Kategorindelningen behöver jag lite ledning i. Någonstans har jag läst att man ska ange underkategori i artiklarna. Men ofta finns även högre kategorier med, och det förefaller mig praktiskt om man går in på kategorilistorna. Kan någon förklar?

Lawes 13 juli 2006 kl.09.34 (CEST)

Godmorgon! Vi skulle ju kunna göra en egen lista över artiklar vi tycker är viktiga inom det här projektet, t.ex. en undersida här. Sen kan man se hur mycket överlapp det finns med "basartiklarna". Se t.ex. mina förslag på vad som skulle kunna läggas till här ovanför.
Jag håller med om att det är lite rörigt ibland med hierarki och korslänkar för relaterade artiklar. Jag har t.ex. funderat en del på hur man ska strukturera upp fundamental kraft, svag växelverkan, partikelfysik och så vidare. Jag tycker nog att man bör försöka att inte ha för långa artiklar, och ge större underområden en egen artikel, som t.ex. stark växelverkan. Med jättelånga artiklar blir det lätt rörigt. Men jag är inte säker på vad som är bäst. --RE 14 juli 2006 kl.18.29 (CEST)
En annan sak som är lite knasig är att t.ex. Relativitetsteori är märkt som "kort" när den hänvisar till Speciella relativitetsteorin som är lång och bra, och Allmänna relativitetsteorin som är en utmärkt artikel... Kan man inte till exempel byta ut den första mot de två senare i listan? Eller är det skrivet i sten vad som måste vara på listan, och varför då i så fall och vem bestämde det? Det verkar inte alls wiki. --RE 12 augusti 2006 kl. 01.55 (CEST)
Jag tror det är en av de där artiklarna som bör finnas i alla wikipedior. Troligen har de som valde ut dem inte varit så hemma i fysik. I vilket fall går det att redigera: Mall:Kvalitetstabell/Fysik.
Andejons 12 augusti 2006 kl. 10.45 (CEST)
Bra initiativ! Urvalet är som sagt inte optimalt så jag tycker vi gott kan lägga till och dra ifrån lite. --RE 12 augusti 2006 kl. 22.22 (CEST)
Ska vi ta en diskussion om urvalet här eller på mallsidan? Vi borde också gå över artiklarna och updatera dem efter hur fylliga de är.
andejons 12 augusti 2006 kl. 22.58 (CEST)
Det kanske är mer logiskt att diskutera det på Malldiskussion:Kvalitetstabell/Fysik i fall andra skulle vilja delta? --RE 13 augusti 2006 kl. 19.35 (CEST)
Har efter att ha stökat om på den sidan (molekyl har inte speciellt mycket med fysik att göra, men däremot har aggregationstillstånd och metall det) sett att man tydligen inte skall lägga till på den eftersom det är en översättning från meta. Den listan förefaller mig ganska dum. Tänker därför skapa en ny kvalitetskontrollmall (Fysik2), så behöver ingen komma och ondgöra sig. andejons 13 augusti 2006 kl. 20.04 (CEST)
Ja, fast jag tycker att vi kan strunta i det och ändra. Om man inte får ändra i sidan borde den ju vara låst? Det är väl bättre att vi som är intresserade av fysik fixar med listan. --RE 13 augusti 2006 kl. 20.09 (CEST)
Jag håller med om att det verkar vara ett konstigt upplägg, speciellt som ingen verkar ha tänkt på att fråga en fysiker när de där listorna först skapades. Nu har jag i alla fall skapat en ny på Mall:Kvalitetstabell/Fysik2 som vi kan används utan att någon behöver reta upp sig. Nu skall jag bara försöka få till en lite bättre layout på projektsidan, inklusive de fysiker som låg på en annan liknande lista...
andejons 13 augusti 2006 kl. 20.56 (CEST)
Jag flyttade tilläggen från den ursprungliga mallen till din nya mall, så kör vi på det. Tyvärr blev layouten lite mysko eftersom den inte topp-alignar den vänstra spalten. Hur fixar man det? --RE 15 augusti 2006 kl. 00.31 (CEST)
Genom att ta bort det extra lodstreck som jag fått med. Fast nu saknas de där extraartiklarna på kemilistan. Jag tror jag skall ta upp det här på diskussionssidan för de där mallarna, om vi skall låta de här artiklarna ligga fel och ha dubbel bokföring eller anpassa kartan efter verkligheten.
andejons 15 augusti 2006 kl. 00.40 (CEST)

Lade till artikeln om Stegoperatorer (inom kvantmekanik) i kvalitetsgranskningstabellen. Den har inte funnits i listan med efterfrågade artiklar, men jag hittade inget bättre ställe att lägga artikeln på (Säg till om den borde ha placerats på annat ställe!). Jag har översatt från engelska wikipedia, men det är ju alltid bra om någon fler kollar igenom så att allt verkar stämma. --SHL 4 januari 2007 kl. 10.44 (CET)

KategorierRedigera

Jag har nu börjat rensa i "kategorier". Har t ex hittat

 • "Ljud" och "Ljus" dubblerande "Akustik" och "Optik" som jag ser det
 • Att "Fysik" inte kan visa alla uppslagsord eftersom underkategorier och artiklar >200. Jag stryker undan dubblettreferenser till för hög nivå.
 • Oceanografi lång som kageori under fysik och geovetenskap. Det skall väl rätteligen vara naturgeografi och geovetenskap i den ordningen? Särskilt som artiklarna i första hand beskrev olika undervattensformationer.

Allmänt tänker jag så här:

 • "Fysik" används bara för så allmänna uppslagsord att de inte passar in i någon underkategori.
 • En artikel som är huvudartikel för en kategori, räknas bara till den kategorin och inte till överliggande. Den syns ju ändå som underkategori där.
 • Kategorier under "Fysik" motsvarar ofta olika områden i fysiken. Jag tror att det kan vara lämpligt att alla artiklarna ingår minst i en sådan kategori, om de inte ingår i "fysik". På så sätt kan man hitta alla artiklar. Men kanske spricker det på att det finns för många ariklar inom något område?
 • Det är utmärkt att använda ytterligare kategorier för "listor". Det man listar kan då givetvis tillhöra flera kategorier. "Elementarpartiklar" är väl en typisk sådan; "proton" kan ingå i både denna kategori och i "partikelfysik".

Jag börjar så länge och tar bort från "Fysik". Lawes 15 juli 2006 kl.09.50 (CEST)

Nu ryms "Fysik" på en sida. Har hittills använt huvudkateogorierna

 • Mekanik
 • Elektromagnetism
 • Termodynamik
 • Atomfysik
 • Partikelfysik
 • Kvantfysik
 • Relativitetsteori
 • Optik
 • Akustik
 • Astronomi - astrofysik
 • Fysiker
 • Fysikaliska fenomen
 • Vågor (skulle hellre kallats 'vågrörelser', men användbart som kategori.
 • Naturkonstanter

Nya:

 • Teoretisk fysik (strängteori)
 • Kondenserade materiens fysik


Ser behov av

 • Forskning m m

Listkategorier är bara att fylla på, hittills

 • Fysikaliska storheter
 • Fysikaliska enheter
 • Energi

Lawes 15 juli 2006 kl.18.13 (CEST)

De kategorier du använt ser väl bra ut, men jag tycker (uppenbarligen, eftersom jag skapade den) "Subatomär fysik" är bättre än partikelfysik, eftersom man då även kan få med kärnfysiken. Dessa två ämnen ligger vad jag vet närmare varandra än kärn- och atomfysiken gör (atomfysik rör enligt mig mestadels elektronerna). Sen skapade jag kategorin "Fasta tillståndets fysik", fast i efterhand tror jag att "Kondenserade materiens fysik" hade varit ett bättre namn. Den enda kategori jag egentligen saknar ovan är väl något som täcker strängteori och annat. Eftersom man fortfarande inte lyckats förena relativitetsteorin och kvantfysiken tror jag inte att det är motiverat att ha dem i samma kategori;)

De kategorier som för närvarande finns går nog att skära ner i. Här är ett förslag:

 • Astrofysik - Astronomi: Slås samman, eller så placeras den ena i den andre. Osäker på hur man normalt behandlar området.
 • Atomfysik: Möjligen infoga i kvantfysik
 • Celest mekanik Underkategori till mekanik och astrofysik/-nomi
 • Elektronik: Bort ur fysik. Får underkategori "halvledarteknik", som även blir underkategori till Fasta tillståndets fysik
 • Energi: Märklig kategori. Borde nog avvecklas
 • Fasta tillståndets fysik: Borde eventuellt bytas till Kondenserade materiens fysik.
 • Flödesdynamik: Skall denna läggas in under mekanik? Skall den måhända byta namn? Till vad?
 • Fysikalisk kemi: In under Atomfysik och Termodynamik?
 • Fysikaliska fenomen: Lite märklig. Egentligen borde väl väldigt mycket kunna passa in här?
 • Kosmologi : In under astronomi
 • Meteorologi: In under flödesdynamik?
 • Optik: Ser man till vad ämnet hamnar om skulle den kunna ligga under elektromagnetism. Frågan är om någon letar där?
 • Statistisk mekanik -Termodynamik: Borde nog slås samman, även om "Statistisk Fysik och Termodynamik" är klumpigt.
 • Strålning: In under Subatomär fysik? Byta namn till Radioaktivitet, enligt mönster från engelska wikipedia?
 • Tid: Avvecklas.
 • Tidmätning: Är väl mer teknik. Bort ur fysik.

Andejons 10 augusti 2006 kl. 22.49 (CEST)

Bra initiativ, Lawes och Andejons, jag håller med om att det kan behöva struktureras upp! Jag har några små invändningar; här är mina fem öre:
 • Kvantfysik och relativitetsteori har mycket med varandra att göra eftersom de bygger upp den moderna fysiken med partikelfysik, astrofysik och kosmologi. Atomfysik är ju tillämpad kvantmekanik, men ibland behöver man relativitetsteori där också (t.ex. för att förklara färgen på guld!). Dessutom bör man skilja på den speciella och den allmänna relativitetsteorin. Kvantfältteori är t.ex. kombinationen av kvantmekanik och speciell relativitetsteori. Det man inte lyckats med är att kvantisera den allmänna relativitetsteorin.
 • Jag gillar inte "subatomär fysik" något vidare. Partikelfysik och kärnfysik är tämligen skilda discipliner numera, och dessutom definierar man då vad det inte är istället för vad det är. Däremot har du helt rätt i att atom- och kärnfysik är mer skilda än kärn- och partikelfysik.
 • Fysikalisk kemi är ett eget område så jag tycker nog det är motiverat som egen kategori. Men det är kemi, och inte fysik.
 • Statistisk mekanik och termodynamik är ju modernt sett egentligen samma sak och ibland säger man termodynamik om statistisk fysik. Men det är kanske inte så välkänt för alla. Å andra sidan är det svårt att dra gränsen.
 • Kosmologi är inte bara astronomi. Numera är det väldigt mycket fysik (t.ex. partikelfysik, termodynamik, osv) också, så det är min bestämda åsikt att det ska fortsätta vara en egen kategori.
 • Vad det gäller att täcka in strängteori och sånt så tycker jag partikelfysik fungerar, det är vad det brukar grupperas med. Man skulle möjligen kunna kalla det högenergifysik istället, men den termen är inte lika känd bland lekmän kanske.
--RE 10 augusti 2006 kl. 23.46 (CEST)
 • Relativitetsteori är ju egentligen en klassik teori. Jag ser inget behov av att slå samman dem till en enda kategori, men det är ju helt klart möjligt för dem att dela underkategorier
 • Min tanke med subatomär fysik är att den får innehålla de artiklar som är relevanta för både partikel- och kärnfysiken (t.ex. betasönderfall), men att de båda kategorierna finns kvar var för sig inom den.
 • Att statistisk fysik är samma sak som termodynamik är väl inte riktigt sant, men vi får nog offra noggranheten lite om vi vill ha en kategori som har ett någorlunda kort namn.
 • Kosmologi är väl inte bara astrologi, men jag tycker inte det är fundamentalt nog att ligga direkt i fysik.
 • Strängteori: Jag tjuvkikade på engelska wikipedia. De har en "teoretisk fysik", där de har allt möjligt som behandlar olika typer av formalism, samt "protofysik" (som t.ex. gravitationsmodeller). Det verkar vara en vettig kategori.

Andejons 11 augusti 2006 kl. 00.23 (CEST)

Låter OK om subatomär fysik. Jag missförstod dig nog om kosmologi, jag trodde du föreslog att ta bort kategorin. Teoretisk fysik skulle kunna vara en idé för strängteorin. --RE 11 augusti 2006 kl. 00.56 (CEST)

Uppskattar att diskussionen kommit igång! Har ändrat i min kategorilista ovan. Några små spontana tyckanden såhär direkt:

 • atomfysik och kvantfysik tycker jag nog platsar som eget; jag tyckte det var ganska lätt att avgöra vart artiklarna skulle höra, och då tycker nog en genomstnittlig läsare det också. Om man vill se det så blir kvantfysiken teoridelen, och atomfysiken den experimentella, eller tillämpade, men också det som vanliga läsare lättast kan ta till sig.
 • Jag tycker det behövs en kategori som omfattar t ex supersträngteori etc. Kvantfysik och relativitetsteori tycker jag är tydliga igen som egna områden, men var för man av artiklar som handlar om supersträngteori, teori om allt, fundamentalkrafterna. "Teoretisk fysik" duger för mig om ni är överens; det svämmar ännu inte över av artiklar i den kategorin.
 • Elektronik är en bra kategori, men ingen huvukategori inom fysik. Jag menar att den kategorin kan få vara underkategori till "teknik" om sådant finns, OCH underkategori till elektromagnetism.
 • Energi, javisst, jag har kallat det för en "listkategori". Med det menar jag att det inte är en egentlig kategori, vilket gör att artiklar måste placeras i en annan kategori också. Men artiklar som ansknyter till "Energi" kan märkas så, och vips ges en möjlighet att hitta artiklar på temat energi för den som så önskar.
 • Fysiska fenomen; titta på artiklarna; hur skulle de annars placeras? De följer inte vanlig systematik utan utgår just från fenomenen. På samma sätt vill jag införa andra kategorier, främst en som kunde handla om institutioner, och aktuella händelser / personer inom fysik. Det finns ett par artiklar som inte hör hemma någonstans annars.
 • Vågor är en kul kategori. Stämmer inte heller med mitt systematiska tänkande, men jag tycker den kan ge en fräsch tvärkoppling över flera teknikområden, där just vågrörelse är gemensamt men mycket annat skiljer.
 • Optik bör ligga kvar tycker jag; lite mer tillämpat än elektromagnetism, och ganska lätt att intuitivt. Akustik uppfattar jag i så fall som mer långsökt, skulle väl i så fall höra till mekaniken, men även där tror jag att en genomsnittlig läsare har nytta av att se "akustik" direkt. Lawes 11 augusti 2006 kl. 22.17 (CEST)
 • Fysikaliska enheter: Tror det är enklare att bara lägga in kategori:Mått under fysik (vilket jag nu gjort). Det finns väl visserligen en hel del historiska mått, men tillräckligt mycket verkar vara fysik för att det inte skall bli krystat.
 • Energi: OK, men då skall det nog in under någon kategori typ: "Grundläggande begrepp".
Jag har också lagt till kategorin "Fysikens historia". Tänkt att dels ta hand om gamla teorier som inte används, och dels viktigare händelser som får egna artiklar- Principan, Michelson-Morleys experiment osv.
De frågor jag ser som vi har kvar är:
 1. Vad göra med astronomi/astrofysik/kosmologi/celest mekanik-eländet? Det räcker med en kategori direkt i fysik. Jag har som sagt dålig koll på området, så jag vet inte om Astrologi eller astrofysik bör vara huvudgrupp.
 2. Byta namn på Flödesdynamik? I så fall, till vad? Strömmningsmekanik ligger under mekanik, men den tömde jag för ett tag sen.Andra alternativ är fluiddynamik eller kontinuumsmekanik.
 3. Skall Statistisk Mekanik eller Termodynamik få vara huvudgrupp? Jag anser att då den förra går att använda för att härleda den senare skall statistik mekanik vara huvudgrupp.
Andejons 11 augusti 2006 kl. 23.48 (CEST)
 • Om "astronomi/astrofysik/kosmologi/celest mekanik-eländet": ett alternativ är att ha en kategori "Universum". Men det är lite klurigt, för astrofysik är inte bara astronomi, och samma sak med kosmologi. Vissa astronomer skulle nog motsätta sig att kalla astronomi för fysik, även om vi fysiker förstås tycker att det är det ;-) Har ni några kreativa förslag?
 • Är det för långt med namnet "Statistisk fysik och termodynamik"? Jag tycker annars att "Statistisk fysik" är bättre än "Statistisk mekanik".
--RE 12 augusti 2006 kl. 00.07 (CEST)
Så du menar att vi skall flytta Astronomi till frimärkssamling, så att vi håller astronomerna nöjda? ;) Vi kan väl annars lägga Astronomi direkt i naturvetenskap, och låta Astrofysik ligga både i Astronomi och fysik, och sen lägga till de andra två i astrofysik?
Håller med om att statistisk fysik är ett bättre namn än statistisk mekanik. Termodynamik och statistisk fysik är väl kanske i längsta laget, men det är nog det bästa alternativet.
Andejons 12 augusti 2006 kl. 00.36 (CEST)
Bra idé - jag tror din lösning är den bästa. Och då låta Kosmologi ligga kvar i både astrofysik och astronomi. --RE 12 augusti 2006 kl. 01.11 (CEST)
Jag bara undrar om inte astronomi ändå brukar räknas som ett fysik-områdde? Det råder väl ingen tvivel om att fler läsare relaterar till astronomi än de andra kategorierna, frågan är bara var det ska placeras. Och den frågan tycker jag inte är jätteviktig; jag ser inte att kategorierrnas inbördes relationer är jättevikiga (även om det förstås känns bra). Vad jag tycker är att det vore bra om det är lätt att avgöra vad varje artikel ska ha för kategorier, och syftet är att om kategorie XXX finns, ska man på den kategorin om möjligt se alla artiklar som gäller denna kategori, inte bara vissa. Ett kriterium kan man tänka sig till: lagom många artiklar per kategori, och att man delar upp kategorier när antalet artiklar blir för stort. Wikpedia-motorn anger när detta sker som jag ser det; när kategori-sidan delas upp i flera sidor (vilket alltså hände med "fysik"). Lawes 12 augusti 2006 kl. 17.49 (CEST)
Delar av astronomin är helt klart fysik, och bör finnas där. De delarna tycker jag skall ligga i Astrofysik med underkategorier. Sedan finns det en massa astronomi som, om man vill vara elak, är just "frimärkssamlande": all information om enskilda stjärnor, planeter, galaxer och annat. Det behöver inte ligga som underkategori till fysik. Vad gäller ditt kriterium på när man bör införa underkategorier så är väl det snarare den punkt då man inte längre kan skjuta upp omorganisationen.
Sen har jag ett förslag vad gäller "Fysikaliska data": Engelska wikipedia har en kategori "fysikaliska listor". Med nåt liknande skulle vi även kunna få in t.ex. Konventioner för naturvetenskapliga beteckningar och Fysikalisk konstant (som mest är en lista över sådana), förutom det som finns i fysikaliska data. Nman skulle kunna vara "Fysikaliska tabeller", eller något liknande.
andejons 12 augusti 2006 kl. 18.25 (CEST)
Det är korrekt. Astronomi bör ha en egen gren inom naturvetenskap, astrofysik ska ligga inom fysik. Och i astronomi, för astrofysik är en central bransch inom nästan all astronomi. Kosmologi tillhör fysik, eller astrofysik, då den innefattar fysikaliska teorier i allra högsta grad, men den innefattar också konkreta astronomiska observationer. Därför ser jag det lämpligare att placera kosmologi inom astronomi (vilket den inte gör just nu), och inte i astrofysik. Frimärkssamlandet bör ha en egen kategori inom astronomin, typ för diverse astronomiska objekt osv. Behöver struktureras upp lite inom astronomi ser jag, ska ta och ordna upp det nån dag ;) Enfero 16 augusti 2006 kl. 22.39 (CEST)
Vad är det för fel med begreppet strömningsmekanik? Det är åtminstone ett på Chalmers väletablerat område. Kategorin borde i min mening finnas (och inte tömmas), eftersom så många känner till just det begreppet och kanske inte direkt tänker på flödesdynamik, flödesmekanik, fluiddynamik, fluidmekanik, kontinuumsmekanik eller kontinuumsdynamik. Jag tycker strömningsmekanik verkar vara ett tydligare begrepp som antagligen fler kommer kunna relatera till, vilket ökar kvalitén på Wikipedia. --Jonas 28 september 2006 kl. 15.12 (CEST)
Ett annat argument för strömningsmekanik är att flödesdynamik är omdirigerat till strömningsmekanik. --Jonas 28 september 2006 kl. 16.14 (CEST)
Inget fel alls egentligen. Enda anledningen till att jag tömde den vara att jag flyttade artiklar från kategori:fysik och då lade in dem i den befintliga flödesdynamik. Sedan upptäckte jag kategorin strömningsmekanik och tyckte det var helt onödigt att ha två kategorier för väsentligen samma sak. Så länge artiklarna finns samlade på en enda plats har jag inga starkare åsikter om vad denna skall heta.
andejons 29 september 2006 kl. 07.16 (CEST)
En annan idé kan vara att baka ihop definitionen med termodynamik. Termodynamik och strömningsmekanik har mycket gemensamt. Men det kanske bara gör saker värre?
--Matador (diskussion) 30 september 2006 kl. 13.17 (Signatur tillagd i efterhand.)
Jag tror det vore bättre att istället ha en gemensam underkategori till de båda (även om jag läste båda ämnena samtidigt upplevde jag ingen starkare koppling mellan dem). Att ha termodynamiken under mekanik tror jag vore att gömma undan den lite för mycket.
andejons 1 oktober 2006 kl. 11.15 (CEST)
Jag tycker termodynamik ska ha en egen kategori, den är ett av de grundläggande områdena i fysik. Men modern termodynamik är ju till stor del statistisk fysik, så de borde förstås höra samman på något sätt. Strömningsmekanik tycker jag nog är självständig från termodynamiken. --RE 1 oktober 2006 kl. 20.51 (CEST)
Jag håller med om att termodynamik bör vara separat. Frågan är om fluid-/strömnings-/flödesstatik (vad man nu vill kalla det för) också ska vara separat. Jag tänker då på Archimedes princip, ytspänning, Pascals princip, m.m. som ju alla tillhör statiken och inte dynamiken. Är det då inte bättre att kalla det för kontinuums-, flödes-, fluid-, eller strömningsmekanik? --Jonas 11 oktober 2006 kl. 16.48 (CEST)
Jag tror inte vi idag har så många artiklar att vi behöver separata kategorier för statik och dynamik, så fluidmekanik låter som ett bra förslag. Kontinuumsmekanik är ingen lösning, då även hållfasthetslära skulle ingå, så den får nog endast ses som en möjlig samlingskategori för artiklar viktiga för både hållfasthetslära och fluidmekanik. Flödes- och strömningsmekanik har båda problemet att antyder icke-stationära förhållanden, så dessa ser jag som mindre bra.
andejons 11 oktober 2006 kl. 18.21 (CEST)
Fasen, det hade jag inte tänkt på! Då är det ju bara fluidmekanik som passar. Det blir grymt bra tror jag. --Jonas 11 oktober 2006 kl. 22.33 (CEST)
Har nu slått samman kategorierna till kategori:fluidmekanik. Den har i mitt tycke en ganska lagon storlek just nu, så jag tror inte något behov av att dela upp den i underkategorier finns för närvarande.
andejons 17 oktober 2006 kl. 22.23 (CEST)

Mycket gott tycker jag. Om jag får besvära skulle jag föreslå att den kategoristruktur som håller på att växa fram beskrivs t ex denna sidas wikipediasida (vi är på diskussion nu) eller en särskild undersida, med ordentlig guidning så att det blr lätta att förstå tankarna, så att vi strävar åt samma håll. Min tanke är då att beskriva dels kategoristrukturer, dels väglednnig för gränsdragning mellan konkurrerande kategorier. Om det känns bra särskilja på listkategorier och huvudkategorier kan man göra det, med tanken att alla artiklar inom fysik skall tillhöra en och endast en huvudkategori som ligger direkt eller indirekt under kategorin fysik. Jag har ett förslag på utgångspunkt ovan, men har tappat greppet lite nu under de senaste veckorna. Lawes 17 augusti 2006 kl. 20.04 (CEST)

Ny sektion "Kommentarer om artiklar"Redigera

Jag lade till en ny sektion på projektsidan "Kommentarer om artiklar". Jag tänkte att där kan man be om hjälp om det är något speciellt man har problem med eller om det är något som man tycker behöver utökas som man själv inte klarar av. Åsikter? Jag tog idén från enwikis WikiProject Climate change --RE 16 augusti 2006 kl. 21.18 (CEST)

Termodynamik och statistisk fysikRedigera

Hej! Jag skulle vilja slå ihop Kategori:Termodynamik och statistisk fysik och Kategori:Termodynamik till en kategori som är åtkomlig från både Fysikalisk kemi och Fysik. Termodynamiken är ju oerhört viktig inom kemin, men just nu så är endast kategorin Termodynamik en underkategori till Fysikalisk kemi. Jag tycker det vore bäst att slå ihop dem till en enda kategori - Termodynamik. Det är mycket sällan (tycker jag) som termodynamik i kemiska sammanhang kallas statistisk fysik. Det är väl inte heller på något sätt nödvändigt att ha med det begreppet?

Efter att detta är gjort kan man ju fundera på hur kategorin vidare kan sorteras.

(Relaterad diskussion pågår på Wikipediadiskussion:Projekt kemi) --Mnbv 20 januari 2007 kl. 16.15 (CET)

Jag tycker den nuvarande strukturen är bra, eftersom den statistiska mekaniken visserligen hänger nära ihop med termodynamiken, men ändå är klart åtskilld (Till exempel Fermi-Dirac-statistik hör hemma i statistisk mekanik men inte i termodynamik). Kategori:Termodynamik och statistisk fysik ser jag snarast som en mellannivå, som inte kommer innehålla många underartiklar, men som behövs för att knyta ihop dessa två ämnen på ett lämpligt sätt. Däremot skulle jag gärna se att artiklarna blir noggrannare kategoriserade, så att inga termodynamikartiklar ligger i fysikalisk kemi.
andejons 20 januari 2007 kl. 17.48 (CET)
Jag skulle föredra den indelning som finns på engelska wikipedia, med en stor termodynamik-kategori som sedan innehåller en kategori för statistisk mekanik. Jag ändrade nu så att Termodynamik och statistisk fysik är underkategori till fysikalisk kemi (för att t.ex aggregationstillstånd ska bli åtkomligt från kemi-sidan). Detta system fungerar ju också, även om det är lite osmidigt.
Om du tycker att nuvarande system är bra så får det nog bli kvar på detta sätt, det här var ändå ett av kemi-sidans mindre problem. --Mnbv 21 januari 2007 kl. 10.19 (CET)
Problemet med den lösningen är att statistisk mekanik så att säga ligger på samma nivå som termodynamik- eller till och med över den, eftersom termodynamiken kan härledas ur den. Dessutom finns ju en hel massa annan statistisk fysik att skriva om. Om vi får fler artiklar inom områdena kanske det finns anledning att göra om strukturen, men i dagsläget tycker jag de funkar bra.
andejons 21 januari 2007 kl. 10.32 (CET)

SamarbeteRedigera

Funderade på om det skulle vara värt nånting att ha ett samarbete för fysik!? niklo 5 november 2008 kl. 11.16 (CET)

Ljudbangar och relaterade ämnenRedigera

Diskussion:Ljudvallen#Ljudbangar och andra funderingar om textfördelning mellan artiklar kan kanske vara av intresse för projektet. //Essin 19 mars 2009 kl. 23.11 (CET)

RenormeringRedigera

Renormering har varit märkt med kvalitetskontroll väldigt länge. Skulle ni kunna ta en titt på den?? hejkompis (disk.) 23 mars 2010 kl. 07.06 (CET)

WilsonslingorRedigera

Tack för hjälpen med Renormering! Även Wilsonslingor har legat länge med kvalitetskontrollmall och är omöjlig för någon utan specialistkunskaper att göra något åt.hejkompis (disk.) 24 mars 2010 kl. 10.05 (CET)

En problemartikel tillRedigera

Åldring har varit märkt som förvirrande väldigt länge. Ni får gärna ta en titt på den. :) hejkompis 29 maj 2010 kl. 17.36 (CEST)

Hopslagning?Redigera

Visst handlar väl Plastisk deformation och Plasticitet om samma sak? Och därför borde de slås samman? Moberg 5 juli 2010 kl. 16.04 (CEST)

ÖversättningarRedigera

Hej det händer att jag hittar engelska termer som jag inte hittar översättningar på (via rikstermbanken, tyda.se eller WP). Finns det några tips på fler ställen att leta? Eller fråga? Nu gäller det en:Self-organized criticality som jag inte vet vad det heter på svenska. Någon här som vet? :) Moberg 6 juli 2010 kl. 17.20 (CEST)

Lite hjälpRedigera

Vi har fått lite klagomål på att det är fel på en figur i en formelsamlingWikibooks och vi skulle behöva lite hjälp att kontrollera om det stämmer. //Kaj 13 augusti 2010 kl. 14.55 (CEST)

Atomdriven fyrRedigera

Hej! Jag hade tänkt skriva en liten artikel om fyren Tegelhällan utanför Stavsnäs. Den är intressant eftersom den har varit Sveriges enda atomdrivna fyr. Tyvärr så hittar jag väldigt lite material om den fyren. Finns det någon kärnkraftsintresserad fysiker här som har någon aning om var jag kan hitta information om den? /Kemikungen 3 september 2010 kl. 11.41 (CEST)

Ideala fluider och ljudvallenRedigera

Hej! Jag har funderat ett tag på vad man borde göra åt ett par fysikartiklar som ser lite märkliga ut. Till att börja med är det den förvirrandemärkta ideal fluid, där jag försökte mig på en liten uppryckning men började fundera på hur mycket av materialet som egentligen hör hemma i inkompressibel fluid. Sen är det ljudvallen, Mach och transsonisk fart, där jag på diskussion:ljudvallen funderar på vad som ska stå i vilken artikel. Någon från projektet kanske kan bidra till dessa frågors lösning? //Essin 25 augusti 2011 kl. 15.34 (CEST)

AggregationstillståndRedigera

Vet inte om det fortfarande finns någon aktivitet kring det här projektet, men kanske finns det någon kunnig som skulle kunna ta sig en titt på inledningen till artikeln Aggregationstillstånd, som märkts med en städa-mall, och se om den går att förbättra? / Elinnea (disk) 16 april 2012 kl. 17.09 (CEST)

Artikeln preon behöver uppdateringRedigera

Jag märkte upp artikeln preon åtgärdsmallen mall:Uppdateras. Det svamlas något om osäkerhet kring Higgsbosonens existens. Någon med bättre kunskap inom fysik får gärna kika på den. Mason (disk) 31 oktober 2012 kl. 23.31 (CET)

Etymologi "yrast"Redigera

På tyska Wikipedian ställdes frågan om ursprunget av begreppen yrast (en:yrast, de:yrast ). Båda engelska och tyska artikeln säger att begreppen är superlativen av wikt:yr, men källor saknas. Finns det någon här som kan ange en källa för den etymologin eller har ordet ett annat ursprung? Svåra gärna på tyska sidan, också gärna på engelska. -- TZorn (diskussion) 1 december 2014 kl. 11.11 (CET)

Tillbaka till projektsidan "Projekt fysik".