Wikipediadiskussion:Att redigera kontroversiella artiklar

Aktiva diskussioner

2005Redigera

Jag är lite osäker på att jag översatt allt korrekt. Det om svepande formuleringar har jag sammanfattat.//--IP 12 augusti 2005 kl.22.50 (CEST)

Ett gott initiativ tycker jag! Hoppas att flera vill hjälpa till - både med att kolla översättningen, och se efter om det är något vi vill ta bort eller lägga till. / Habj 13 augusti 2005 kl.10.57 (CEST)
Tack! Jag märker dock att den saknar riktlinjer för när det förekommer olika statistiska uppgifter, eller annan data. Jag har t ex märkt att det förekommer olika uppgifter om hur stor andel judisk befolkning som bodde i det brittiska madatområdet Palestina och hur omfattande invandringen var. Inom personhistorisk forskning förekommer också olika uppgifter ofta. Det bästa är väl att skriva de olika uppgifterna med källa. Om ingen misstycker gör jag ett tillägg.//--IP 13 augusti 2005 kl.15.18 (CEST)
Jag instämmer med Habj och tycker att du ska göra ett tillägg om olika uppgifter med källa. /Nicke L 13 augusti 2005 kl.15.22 (CEST)


Status på artikelnRedigera

Den här artikeln har någon månad på nacken. Vilken status har den?//--IP 29 september 2005 kl.08.03 (CEST)

Du vill väl få den antagen som riktlinje, gissar jag? Jag håller med om att vi behöver dokument i den riktningen. Jag har följade förslag:
  • Eftersom folk sällan självmant börjar fippla med sådan här dokument, bör man nog ragga ihop lite folk till att titta på det. Skriv på tio-tolv personers diskussionssidor, be dem kika på sidan och hjälpa till att förbättra den. Enligt Wikipedia:Hur riktlinjer skapas är det särskilt viktigt att involvera dem som kan tänkas vara emot en särskild riktlinje i arbetet, så samla in folk från olika läger s.a.s. Visst översatte du en liknande till sida? Kanske bäst att ta med den i samma sväng.
  • När dessa personer + de andra som tillkommer nått något slags konsensus, ta upp saken på Bybrunnen.

Ett dokument som gått igenom denna process torde ha en mycket större grad av giltighet i folks medvetande, och själva bearbetandet av sidan torde leda till att begreppen som sådana stöts, blöts och fundreas över vilket i sig är bra. Flera av de dokument jag översatte precis när vi började etablera termen "riktlinje" öht har inte gått igenom denna process för att bli uppmärkta som riktlinjer, vilket de nog borde. Dit hör t.ex. Wikipedia:Hur riktlinjer skapas. Jag börjar tycka att vi nog borde ta bort riktlinjeskylten från dem, och låta dem gå igenom samma process. / Habj 6 oktober 2005 kl.14.31 (CEST)

Då det verkar vara många riktlinjeartiklar det är fråga om, kanske man borde smälla upp någon allmän uppmaning någonstans att läsa igenom och komma med synpunkter? Sedan skulle man kanske kunna ha någon slags omröstning för att se vad folk anser - kanske artikel för artikel - men i så fall en omröstning om riktlinjens vara eller inte, och lämna frågan om formuleringar och innehåll till en annan diskussion. Vad tror du om det?//--IP 6 oktober 2005 kl.14.35 (CEST)
IMO är det en tokig ordning. Nog borde man väl först ha formuleringar som man enats om? Annars har ju folk ingen aning om vad det är de röstar om. Jag har postatuppmaningar på Bybrunnen minst en gång om att gå igenom riktlinjerna - det leder inte till nånting. Huruvida personliga uppmaningar funkar heller vet jag inte, men det är värt att testa. Bara man får igång fyra-fem människor, sen kommer de andra att tordas/iddas bry sig... Några rätt okontroversiella riktlinjer kanske man kan hantera i klump, såna som varit med länge och är allmänt respekterade, men knappast allt. Bättre då att börja med en sida, och sen bearbeta igenom dem en eller två i taget. För mig kan vi gärna börja med den här. / Habj 6 oktober 2005 kl.15.28 (CEST)
Men visst skulle man kunna ha omröstningar formulerade så här: "Ska vi ha riktlinjer för kontroversiella artiklar", "Ska vi ha en riktlinje för namngivning", osv?//--IP 6 oktober 2005 kl.15.58 (CEST)
Fast man ju inte märka upp artiklarna därefter, då det inte är säkert att de som röstar för är för formuleringarna. Att det ska vara så bökigt.//--IP 6 oktober 2005 kl.16.04 (CEST)

Utflyttning från Wikipedia:Förslag om policy och riktlinjerRedigera

Vi gör ett försök att nedmontera Wikipedia:Förslag om policy och riktlinjer, då sidan inte visat sig fundera så bra. Viktigaste och rimligaste stället för att fastslå en sidas status bör rimligen vara sidan själv och dess diskussionssida. Jag har i viss mån ändrat mina 1 1/2 år gamla åsikter ovan; jag tycker idag nämligen att det ska vara bra mycket enklare att märka upp en sida som riktlinje men även att plocka bort en riktlinje-skylt om man ifrågasätter den. // habj 12 mars 2007 kl. 10.04 (CET)

Hvad säga wikigemenskapen? Är detta en riktlinje eller inte? Är det fler än jag och IP som över huvud taget sett den? Kanske det behövs att flera ser sidan och yttrar sig, innan saken går att utvärdera? // habj 2 mars 2008 kl. 04.41 (CET)

Jag föreslår at vi lägger den här typen av artiklar, som har en tydlig koppling till en policy (i det här fallet WP:NPOV) i Kategori:Wikipedia:Supplement och märker upp dem med {{Supplement}}, i stället för att göra egna riktlinjer av dem. MiCkE 27 mars 2008 kl. 10.27 (CET)

TilläggRedigera

Vet inte om jag skriver detta på rätt ställe, men det är ett tillägg jag personligen finner alarmerande viktigt att infoga någonstans, och som jag är ganska säker på att många håller med om.

När någon lägger upp en fakta- neutralitet- eller annan reserverande mall till en artikel för något som du skrivit, bör inte du själv ta bort mallen, även om du anser att du belagt din redigering eller att mallen är orätt. Invänta på respons och uppnå konsensus först, och låt någon annan ta bort mallen. Om din meningsmotståndare inte lyssnar, ta i stället upp frågan på Bybrunnen.

Är det någon som invänder, eller har andra synpunkter på detta inlägg innehållsmässigt?//--IP 29 september 2005 kl.08.03 (CEST)

Helt OK för mig - men det borde kanske gälla allmänt, inte bara i artiklar om kontroversiella ämnen? // Habj 1 februari 2006 kl.05.07 (CET)

Om referenser och kontroverser (från Bybrunnen)Redigera

Jag har tidigare några gånger framfört åsikten att svenska Wikipedia bör bli striktare med kraven på referenser. Jag vill nu peka på artikeln Ariel Sharon som ett varnande exempel, se diskussion där. Jag tror att många konflikter kring artiklars innehåll på svenska Wikipedia skulle kunna undvikas om man faktiskt avkrävde folk belägg för det de skriver. Detta gäller även en artikel som Göteborgskravallerna, som på slutet har en rubrik "Källor i urval". Vilket urval? Vilka källor har utnyttjats som författaren/författarna inte har tyckt vara relevanta att nämna här? Om källorna har använts skall de redovisas, det borde vara en självklarhet.

En annan men besläktad sak är nödvändigheten av att undvika det som engelska Wikipedia kallar weasel terms. Det räcker inte med att skriva att "Somliga anser att..." eller "Många forskare menar att...". Man måste redovisa vem eller vilka som faktiskt har framfört en åsikt, hypotes eller tolkning, med vederbörlig hänvisning som gör uppgiften kontrollerbar, annars finns det inget sätt att veta att bakom detta "somliga" inte bara döljer sig artikelförfattaren själv eller artikelförfattarens kanske okontrollerade (och vid avsaknad av referenser även okontrollerbara) missuppfattning av vad någon annan anser om en sak. (Inom parentes sagt får det anses vara legitimt att skriva "Många forskare anser..." om det är riktigt och man sedan faktiskt ger en hänvisning till exempelvis en handbok som i sin tur redovisar forskningsläget.) °C 13 augusti 2005 kl.10.35 (CEST)

Om du menar att man borde ha som princip att alla alltid måste göra detta, så är jag starkt emot. Om du däremot menar att det här bör man kräva av alla deltagare när det blir kontroverser kring artiklar - då är jag med, absolut. Jag tycker att de sidor som IP nyligen översatte från engelska, Wikipedia:Riktlinjer för kontroversiella artiklar och Wikipedia:Handbok för NPOV är goda steg i den riktningen. / Habj 17 augusti 2005 kl.18.52 (CEST)
Alltid när det redovisas någon form av åsikt, vore väl rimligt? Att säga "bara när det är kontroversiellt" är riskabelt, eftersom många anser att den egna åsikten närmast per definition är ickekontroversiell ... --kaj@kth.se 11 september 2005 kl.16.53 (CEST)

Namn på sidanRedigera

Detta kan mycket väl vara en blivande riktlinje, men jag tycker ändå inte att sidan ska ha "riktlinje" i namnet. Inga andra riktlinjer har det, såvitt jag kan komma på. Jag föreslår att den flyttas till Wikipedia:Att redigera artiklar om kontroversiella ämnen. / Habj 2 december 2005 kl.15.08 (CET)

NyöversättningRedigera

Jag har gjort en nyöversättning från enwiki. Sidan där har förändrats litegrann lite översättningen gjordes, och därutöver föreföll mig vissa passager inte helt korrekt översatta. Detta innebär att en del tillägg till enwikis version försvunnit ut i historiken, och troligen bör större eller mindre delar av det materialet stoppas tillbaka. Jag såg det dock som värdefullt att ha en version i historiken som är en "ren" översättning av en väldefinierad version av enwikis sida: [1] är (säkert med mindre brister här och var) en översättning av [2]'

I nuvarande version vill jag kommentera följande: Stycket Hänvisa till påståenden innehåller IMO en hel del konstigheter. Jag har översatt focus group med "organisation", vilket enligt enwikis artikel om focus groups inte verkar helt korrekt men i sammanhanget föreföll det vettigt. Att definiera att det bara är konservativa eller liberala källor, av de med mindre trovärdighet än stora nyhetskanaler, som bör användas, är IMO helt absurt och bör tas bort. // Habj 1 februari 2006 kl.05.19 (CET)

Jag ändrade till alternativa mediakanaler i enlighet med den engelska texten. Jag tror att man med detta vill antyda att det rör sig om lite mer kontroversiella media. Storleken är kanske inte så avgörande kriterium för att räknas dit. Focus group är jag osäker på, men som jag uppfattar det är det en markering att informationen kanske inte är helt neutral. Jag valde lobbygrupp. De exempel som anförs tycker jag för tankarna i denna riktning. --Salisbury 30 mars 2009 kl. 00.39 (CEST)

Kravet på källhänvisningarRedigera

Jag tycker meningarna När det gäller ämnen som det lätt kan uppstå dispyter kring, till exempel religion och dagsaktuell politik, krävs dock mycket större noggrannhet. Ju mer ett påstående skiljer sig från vad som kan anses normalt accepterat, desto noggrannare behöver det styrkas. i avsnittet Att vara noggrann med hänvisningar insinuerar att WP i övrigt inte har särskilt höga krav på verifierbarhet, utan att sådana krav framför allt bör ställas i kontroversiella artiklar. Som jag har uppfattat saken så är det lika viktigt med noggrann källhänvisning i WP:s alla typer av artiklar - och att stycket därför bör omformuleras så att det bättre stämmer med innehållet i policyn Wikipedia:Verifierbarhet. --Bo Nyström 4 maj 2010 kl. 18.23 (CEST)

Jag instämmer i det du säger. Gör gärna ett försök med en omformulering så minskar risken att diskussionen svävar ut. Jopparn 4 maj 2010 kl. 18.51 (CEST)

Behövs sidan?Redigera

När jag reflekterar över sidan i sin helhet frågar jag mig om det överhuvudtaget behövs en egen sida om detta ämne. Kärnbudskapet är ju: ”Avstå inte från att redovisa motstridiga uppgifter, men var noga med att styrka informationen med pålitliga källor.” Och det budskapet tycker jag passar bra att föra in i policyn Wikipedia:Verifierbarhet, i policyn Wikipedia:Neutral synvinkel och/eller riktlinjen Wikipedia:Källhänvisningar. --Bo Nyström 5 maj 2010 kl. 16.45 (CEST)

Hej, Jag instämmer. Man kan till och med ifrågasätta budskapet. Källor behövs ju principiellt i alla artiklar, inte bara de kontroversiella. Ett första steg vore att komma överens om att stryka förslaget om riktlinje (som legat orört sedan 2006) och istället märka artikeln som wp:essä. /Urbourbo 5 maj 2010 kl. 22.18 (CEST)
Jo, det kan jag hålla med om. Hur går jag/vi vidare för att söka nå en överenskommelse om att stryka förslaget om riktlinje? --Bo Nyström 6 maj 2010 kl. 17.45 (CEST)
OK med tanke på diskussionerna här ovan så tycker jag vi kan ta oss friheten att stryka den direkt. Jag fixar det. /Urbourbo 6 maj 2010 kl. 19.10 (CEST)