Wikipediadiskussion:Ansökan om administrativ behörighet

Lägg till ämne
Aktiva diskussioner

ArkivRedigera

Förtydliga kriterierna för administratörer?Redigera

Som jag uppfattar befintligt regelverk är de kriterier som finns idag för att bli administratör fördelade på två sidor.
På sidan Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet står det:

  1. [...] bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen
  2. [...] viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt.
  3. [...] ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.
  4. [...] ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv

På sidan Wikipedia:Administratörer står dessutom:

  1. [...] har varit en aktiv och regelbunden bidragsgivare till Wikipedia sedan en tid tillbaka,
  2. [...] känner till och respekterar Wikipedias policy och riktlinjer

Jag tycker dels att vi ska sammanföra kriterierna till enbart en samlad plats, och jag tycker även att det finns anledning att förtydliga en del av kriterierna.

Det är tydligt vid omröstningar att det finns olika åsikter om krav på aktivitet. Det finns t ex åsikter om att en administratör ska utföra ett visst antal administratörsåtgärder det senaste året och vi har ett dagsaktuellt exempel där det diskuteras om det krävs en generell mängd aktivitet under det senaste året. Inte minst här tycker jag att vi har anledning att förtydliga våra kriterier. Mvh--Bairuilong (diskussion) 4 februari 2020 kl. 06.36 (CET)

Min egen åsikt i frågan om krav på aktiviteter är att aktiviteterna är en del i bedömningen "huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt." . En del i detta är emm att det är viktigt att en administratör har en hyfsat bred erfarenhet och grundförståelse för hur artikelrymden och dess metasidor fungerar. Jag ser därmed att innan man väljs till administratör bör man i sin historik gjort ett ansenlig arbete med artiklarna och varit aktiv på metasidorna. Kanske svårt att kvantifiera, men i storleksordningen ett års grunderfarenhet tycker jag inte är orimligt. Jag tycker även att det är ganska viktigt att en administratör är någorlunda uppdaterad i vad som är praxis vid olika bedömningar. Har man inte varit aktiv under en längre tid ser jag en risk att man inte känner till aktuell praxis. På grund av detta anser jag att det kan vara rimligt att kräva att en administratör ska varit något så när aktiv det senast året. Dock tycker jag inte det är så viktigt att räkna specifika administratörsåtgärder. Att hänga med på t ex vad som diskuteras på Bybrunnen kan vara tillräckligt, Mvh --Bairuilong (diskussion) 4 februari 2020 kl. 07.04 (CET)
(Redigeringskonflikt)Punkterna 1 behöver förtydligas, och även i denna punkt har vi olika syn. Och punkt 2 ovan behöver "förvaltas väl" förtydligas och avse historiskt (och den kan då täcka inaktivitet).Yger (diskussion) 4 februari 2020 kl. 07.08 (CET)
Försök till nya riktlinjer nedan Yger (diskussion) 4 februari 2020 kl. 07.29 (CET)
  1. [...] bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen, aktiv i minst sex månader och då även synlig på metasidor
  2. [...] har förvaltat och/eller bedöms kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt.
  3. [...] ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och agera i enlighet med gängse Wikipediaetikett.
Jag har sagt det här tidigare och jag säger det igen. Vi kan och bör inte sätta upp riktlinjer för vilka skäl att rösta för eller emot som är giltiga. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.11 (CET)
(redigeringskonflikt) "Kriterierna" är inga krav och bör inte framställas som sådana. I slutändan är det faktiskt upp till de röstande om de vill ge verktygen till någon som varit aktiv en månad, eller förvägra dem till någon som uppfyller samtliga punkter ovan. Jag ser ingen anledning till att "förtydliga", för i slutändan är inte formuleringarna där för att styra röster, utan snarare om att undvika onödiga omröstningar, där personer som inte har en chans ställer upp och får utstå en otrevlig process.
andejons (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.12 (CET)
Ja, det kan absolut vara en god idé att skydda dessa, men det är inte då de här diskussionerna dyker upp. Istället dyker de upp när användare här anses "rösta fel" i omröstningar om erfarna användare. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.28 (CET)
När det gäller åtgärder som en enskild person utför, exempelvis när en administratör blockerar någon, kan regler vara till stor nytta för att förhindra godtycke och maktfullkomlighet. Men till vilken nytta är detaljerade regler vid ett adminval, som styrs av ett stort antal röstandes åsikter? Wikipedias regler skall ju vara konsensusstyrda. På vilket sätt kommer konsensus bättre fram än under en valsituation med ett 30-tal röstande? Så många deltagare är det sällan i en regeldiskussion. Vi bör emm akta oss för att detaljreglera det som inte behöver styras i detalj – det skapar bara onödig byråkrati. / TernariusD 4 februari 2020 kl. 08.23 (CET)
Ja, eftersom det inte finns något system för att få folk att rösta i enlighet med dem bör de bäst förstås som vägledning till den som vill ställa sin tid till förfogande genom att förtydliga existerande normer och vad man kan förvänta sig att folk tar i beaktande när de väljer att ge, eller inte ge, sitt stöd. /Julle (disk.) 4 februari 2020 kl. 08.35 (CET)

I den strategi för wikimedia-rörelsen som är på väg att antas, ligger det med ett skarpt förslag att ett för alla giltig Code of Conduct skall införas. Denna påverkas främst administratörerna, som då Måste beivra mobbing och trakasserier etc. Och det gör vi admins på svwp redan. Men det blir då också än mer fokus på att administratörerna själva inte trakasserar etc. Och jag uppfattar det då mer eller mindre måste in i krav på administratörer att de agerar i enlighet med gängse Wikipediaetikett. Jag uppfattar ingen berörs av det, men att vi inte kan ignorerar att det finns (kommer finnas) krav (det finns ju redan kring att dölja viss info som dyker upp). Yger (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.52 (CET)

Och när jag för en tid sedan nominerade EPIC (efter andra bedömt användaren mogen), fick jag återkopplingen att min nominering var ett olämpligt adminbeteende, vilket jag själv inte anser. Om det är så att det i allmänhets anses jag agerat olämpligt så skulle jag uppskatta det finns skrivet när och hur någon kan nomineras.Yger (diskussion) 4 februari 2020 kl. 09.00 (CET)
Det är felaktigt att nominera någon man (då) tycker är olämplig. Det gjorde du inte! Vad andra tycker vet man inte förrän man frågar dem. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 09.06 (CET)
(Redigeringskonflikt)
Det är emm olyckligt att valet av en specifik person tas upp, eftersom det medför att denna måste nagelfaras än en gång. Emellertid: Inget av det som anfördes mot EPIC (och i sin förlängning även mot dig) gick att definiera enligt några detaljerade regler (och definitivt inte enligt ovanstående regelförslag): Det var röstningar med dubbla konton, egendomliga uttalanden om att försöka få upp sin metastatistk, misstanke om egeninducerade klotterrättningar, m.m. Osäkerheten i det sistnämnda kunde iofs till viss del kopplas till den korta tid användaren varit aktiv, men inte på ett sådant sätt att en kan hävda att en viss längd på närvaron krävs; hade misstankarna inte funnits, hade ett krav på någon "minsta närvarolängd" troligen varit mycket kortare. Mao, en persons lämplighet avgörs bäst i en icke alltför detaljstyrd omröstning. Jag kan förstå att det inte känns trevligt att få kritik för att ha föreslagit en mindre lämplig kandidat, men huvuddelen av kritiken som riktades mot dig, Yger, var inte kopplad till den korta närvarotiden och hade alltså inte fångats upp av något utökat regelsystem. / TernariusD 4 februari 2020 kl. 09.32 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Vid en översyn skulle jag vilja få med ungefär att "fokus är på kandidatens insatser senaste året". Mandatperioden är ett år, och då tycker jag det är rimligt att ha en "backspegel" på ett år. Det har ju hänt att någon kanske gjort något mindre lyckat, och då menar jag att man bör kunna bortse från det när det gått ett år. / Anhn (diskussion) 11 januari 2021 kl. 13.23 (CET)

Jag tycker inte det. Förtroendet för en människa byggs upp så småningom, och det är klart att vad man gjort tidigare påverkar så väl positivt som negativt. Ett år är en kort tid om det handlar om personlighet – medan man kanske kan undvika problematiska situationer i ett år, eller kanske det senaste året haft en livssituation som gjort att man inte framstått i det bästa ljuset. Förstås kan man frånse från nybörjarfel eller ovanor som man tydligt lyckats komma ifrån, men det är en bedömningsfråga för var och en som röstar. –LPfi (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.22 (CET)
Jag tycker också det är konstigt att vi ska tala om för de som röstar hur lång tid som ska förlöpa innan de är tvugna ha återfått förtroendet. LittleGun (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.35 (CET)
Man röstar på grundval av om man har förtroende för användaren. Sedan avgör var och en som deltar i valet exakt vad som är avgörande, om det är helheten eller enbart det som krävs för adminstratörsfunktionen. Så måste det vara om inte gemenskapen skall upphöra att fungera. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.43 (CET)
Ok, det kanske är ogörligt att kodifiera. Tack för respons. / Anhn (diskussion) 11 januari 2021 kl. 15.15 (CET)
Jag instämmer med LPfi, LittleGun och Tostarpadius. //Vätte (diskussion) 12 januari 2021 kl. 23.03 (CET)
Oavsett vad som beslutats här verkar de flesta åsikterna i omröstningarna basera sig på användare i sig, inte vara någon avvägning eller konsekvent bedömning. En nackdel är förmodligen att det nästan enbart är administratörer och före detta administratörer som deltar i omröstningar. Inte för att administratörer är sämre på att göra en bedömning, men det blir inte så representativt och lätt färgat av vad kollegor tycker eller en rädsla för vad andra administratörer ska tycka. Det finns säkert många som vågar och klarar av att göra rättvisa och självständiga bedömningar, men ofta verkar det också bli väldigt personligt färgat, baserat på om administratören fått kritik av kandidaten och inte mycket på annat. Har en nyvald kandidat påtalat misstag som administratörer gjort är det nästan alltid förlorat stöd, även om kandidaten har gjort mycket annat och framfört tack och beröm också. Motiveringarna är inte heller nödvändigtvis sanna. Tveklösa motiveringar kan vara att en kandidat varit blockerad, inte varit aktiv eller inte använt verktygen. Sådant går att kontrollera. Men många andra gånger är det fråga om bedömningar av situationer. Och i alla dessa fall är det också möjligt för röstande att missuppfatta, vinkla händelserna eller rent av hitta på.
Gamla meriter och personliga åsikter verkar dessutom väga blytungt hos en majoritet av de röstande. Majoriteten av de som haft ett starkt förtroende för en kandidat verkar behålla det oavsett om kandidaten tappar intresse, begår misstag eller blir mer inaktiv, även om det kanske inte räcker riktigt till omval (där minst 75 procent stöd krävs). Förespråkarna tycks då motivera det utifrån grunden att all administratörshjälp är till nytta och lite hjälp är bättre än ingen. Men den motiveringen skulle antagligen kunna användas för nästan alla kandidater. Varför kan man då inte stöda en kandidat som inte varit administratör men som har rutin, är aktiv, vill lära sig och ta ett större ansvar? Risken lär vara väldigt liten att den inte ska kunna tillföra något som administratör.
Mycket kritik verkar också framföras för första gången i omröstningen. Sådant borde parterna ha försökt lösa internt och komma över. En del verkar inte ens vilja skaka hand när den andra erbjuder det. Det oroar. Jag har också uppmärksammat att kritik mot en sittande administratör i en omröstning väldigt ofta ifrågasätts, men inte om samma kritik riktas från en administratör till en annan kandidat. Oavsett om användare har verktyg eller inte är de wikikollegor som sannolikt kommer att stöta på varandra igen i olika sammanhang. Ibland måste samarbete och kommunikation fungera helt enkelt, annars blir klimatet ohållbart i längden. Som det ser ut nu är det förmodligen näst intill omöjligt för någon som inte får stöd i sin första omröstning att vinna det senare, oavsett hur aktiv den är och hur mycket nytta den gör på Wikipedia. Det är åtminstone vad jag tror. Jag har inte kontrollerat det, men jag skulle tro att en mycket stor majoritet av alla nuvarande administratörer blev det för första gången för flera år sedan. Men det gläder mig om jag har fel där. /Kyllo|kontakt| 17 januari 2021 kl. 16.48 (CET)
Av "första nyvalen" upplever jag att en del går igenom, men majoriteten inte. I "andra försöket av nyval" är min observation att de flesta sedan blir valda. Vi som (idag) inte är administratörer, kan göra mycket utan verktygen. Det är nog särskilt uppenbart för oss som varit administratörer, men inte är det längre. Att du har lång erfarenhet och kunnande är ett starkare verktyg än att du har några knappar extra. 62 osv (diskussion) 17 januari 2021 kl. 17.23 (CET)
Epic fick nobben i oktober 2019 och enhälligt stöd i april 2020.Yger (diskussion) 17 januari 2021 kl. 17.46 (CET)
... och EstrellaSuecia fick nobben två gånger 2014/2015 och kom igen senare med enhälligt stöd. Jag menar att bägge dessa sökande efter att ha fått nobben har skaffat sig mer erfarenhet och gjort fler insatser som skapat förtroende hos de röstande. / Anhn (diskussion) 17 januari 2021 kl. 18.06 (CET)

KlockslagRedigera

Varför inkluderas klockslag i deadlinen för omröstningar? Skulle det inte vara bättre att bara ha datum och sen när klockan passerar midnatt avslutas alla för det datumet och flyttas till "Nyligen avslutade nomineringar" per automatik via bot? DIEXEL (diskussion) 11 januari 2021 kl. 11.57 (CET)

Nog mest för att det skall bli rättvist och lika för alla. Minskar risken för taktik-uppläggning exemplev klockan 00:01 och på så vis få ett extra dygn. De val som läggs upp på morgonen kan avslutas redan på förmiddagen en vecka senare om man så vill. Klockslaget sätts lika automatiskt som datumet så inget extra jobb där. MagnusA 11 januari 2021 kl. 12.08 (CET)
MagnusA: Minskar risken för taktik-uppläggning exemplev klockan 00:01 och på så vis få ett extra dygn. Hur skulle det fungera när det står redan utskrivet att omröstningen avslutas det datumet? De som är redan upplagda med att avslutas 11 januari avslutas vid midnatt mellan 11:e och 12:e automatiskt, det vill säga att det inte kan flyttas fram om röster läggs den sista dagen. DIEXEL (diskussion) 11 januari 2021 kl. 12.17 (CET)
Klockslaget ska ses som den tidigast tidpunkt för avslut. Praxis är att om står det och väger på gränsen vid sju dygn, kan byråkraterna välja att låta röstandet ligga kvar något eller några dygn för att få ett tydligt och omanipulerat resultat. Det är särskilt viktigt vid nyval. Den bortre gränsen för valet är satt till två veckor, men så länge vet jag aldrig att vi hållit på. 62 osv (diskussion) 11 januari 2021 kl. 12.40 (CET)
Detta är ingenting som bör skötas av bot. En deadline av det slaget skulle dessutom kunna missbrukas. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2021 kl. 13.32 (CET)
Jaja, sak samma om bot men jag tycker fortfarande att klockslagen i deadliner bör tas bort och ersättas istället med dagens slut. DIEXEL (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.46 (CET)
Jag har svårt att se att detta skulle vara någon viktig fråga. Låt detta vara som det är. Det blir enklast så. Stigfinnare (diskussion) 11 januari 2021 kl. 14.54 (CET)
Vad är problemet med nuvarande system som ju varit i drift i åtskilliga år? Man kan avsluta tidigast 7 dygn (168 timmar) efter uppläggningen om det inte finns skäl för förtida avslut. Tack vare automatiken i tidsstämplingen finns tidpunkten där på minuten när (det går att få sekund också men det känns ju lite väl onödigt...) för den som vill sitta och vänta in tidigast-tidpunkten för att kunna avsluta. MagnusA 11 januari 2021 kl. 15.07 (CET)
Jag håller med om att detta är ett icke-problem. Om någon ligger för nominering 6 dagar eller 8 dagar har aldrig någonsin varit i närheten att påverka något resultat. Förlägningar måste vi kunna göra undantagsvis, när något oförutsett inträffar under valet, och det har väl ett par gånger. Då har det blivit lite tjafs om man ska lägga till en dag för att fyra dagar skulle vara orättvist mycket eller något (vilket också är en icke-fråga; om en dag räcker förändrar fyra dagar inget). Men jag vet att många med-wikipedianer tycker det formella är väldigt viktigt, och då funkar ju tidsstämpeln. En bot skulle väl funka med tidsstämpeln också om vi tycker det är betungande att avsluta (jag har aldrig avslutat, så jag stöder bot för att underlätta). Boten skulle till exempel kunna avsluta alla fall som det inte finns någon motröst, vilket är det normala.--LittleGun (diskussion) 12 januari 2021 kl. 10.32 (CET)
När det har förlängts har det väl snarast varit för att man glömt någon rättighet när man lade upp ansökan och vi därför bestämt oss för att det är rimligt med tid att reagera på detta. I sådana fall behöver det inte finnas några motröster, så den kombinationen skulle knappast vara tillräcklig.
andejons (diskussion) 12 januari 2021 kl. 11.18 (CET)
99 av 100 omröstningar är inga bekymmer. Om enstaka röster kan vända ett resultat och det har röstats senaste dygnet, har det förlängts. Det har också förlängts när väldigt få har röstat. En annan sak att ta hänsyn till är om alla som avlagt röster kan anses vara röstberättigade. Det är en icke-fråga, när utfallet är 17-1, men spelar roll när det är jämnt. Ett sista nålsöga är när byråkraterna ska genomföra omröstningens utfall. Om gemenskapen lyckas rösta igenom Hubbard som administratör, förväntar jag mig närmast att byråkraterna inte tilldelar verktygen baserat på principen att ingen har plikter. 62 osv (diskussion) 12 januari 2021 kl. 11.56 (CET)

TostarpadiusRedigera

Jag föreslår att förlänga valet till 4 januari för att ge chans att neutralisera det omfattande röstfusk som uppenbarligen skett av en viss användare genom att [[WP:Kalla inte in förstärkningar|kalla in förstärkningar. I nuvarande läge har detta tilltag förstört chanserna för Tostarpadius att bli administratör och med tanke på datumen så ser jag det osannolikt att något skulle förändras idag eller imorgon (Nyårsafton & nyårsdagen). 3-4 januari borde istället bli sista chansen att rösta. --EstrellaSueciadiskussion, 31 december 2021 kl. 00.55 (CET)

@EstrellaSuecia: En uppenbar risk med detta förfarande innebär att det för wikigemenskapen energidränerande och utmattande wikidramat tillåts fortsätta onödigt länge. Är det verkligen lämpligt? Disembodied Soul (diskussion) 31 december 2021 kl. 13.53 (CET)
Det är en tanke på god grund, men jag föreslår att vi undviker godtyckligheten i att förlänga enstaka omröstningar. /Julle (disk.) 31 december 2021 kl. 13.55 (CET)
Jag håller inte med. Tostarpadius har utan egen förskyllan utsatts för en attack, som riskerar att allvarligt försämra vederbörandes chanser att bli vald. En förlängning är närmast ett rättvisekrav. Reglerna förbjuder inte heller uttryckligen det. / TernariusDisk 31 december 2021 kl. 14.00 (CET)
Vi borde kanske föra någon form av principiell diskussion om hur vi bör hantera sådant. Jag tror att alla håller med om att det fanns händelser här vi gärna hade undvikit. /Julle (disk.) 1 januari 2022 kl. 12.45 (CET)
I diskussionen lades ett förslag att stryka rösten hos den som kallade in förstärkningar. Jag tycker det hade varit tveksamt att göra det i det här fallet utan något tydligare regelverk, men att vi kan ta i betänkande om vi nu försöker bygga ut principen om att inte kalla in förstärkningar. Jag tycker det finns poänger i förslaget: det är en avgränsad åtgärd, samtidigt som den skulle göra att beteendet direkt motverkade sitt syfte.
andejons (diskussion) 1 januari 2022 kl. 13.24 (CET)
Det var jag som vädjade till användaren att frivilligt stryka sin röst och på så sätt symboliskt visa förståelse för sin egen utlösande roll i kontroversen. Då hade användaren kunnat skicka en tidig signal till övriga i gemenskapen, och möjligen kunnat bromsa upp en eskalerande kalabalik. Jag är uppriktigt förvånad över att vederbörande inte valde ett så enkelt och hedervärt sätt att återvinna förtroende och respekt. Men som Andejons skriver fanns det inte formella regler som gjorde det möjligt genomföra detta mot användarens vilja. Jag stöder därför tanken att en sådan åtgärd skulle kunna skrivas in i ett regelverk. Uppenbara övertramp som får direkta konsekvenser för andra användare bör markeras tydligt, om än effekten bara blir symbolisk. Janders (diskussion) 1 januari 2022 kl. 13.56 (CET)

Kommentarer om röstmotiveringarRedigera

Jag funderar på om ett tillägg i stycket om riktlinjer för röstning om att man bör vara mycket återhållsam med att ifrågasätta andra användares röster eller spekulera om varför andra användare röstar som de gör skulle vara bra? Det det är tydligt att stycket gäller för kommentarer om kandidaten, det borde kanske vara tydligare att det också gäller alla inlägg man gör i valet, t.ex. kommentarer om röstmotiveringar. Det är frivilligt om man vill motivera sin röst eller inte. Jag tycker det är viktigt att många användare röstar och att alla kan känna sig bekväma med att lägga en röst, för eller emot. Vill man rösta om man får sin röst ifrågasatt på ett svepande, spekulerande eller tvetydigt sätt? Kan man t.ex. skriva något som att man bör kommentera en röstmotivering bara om man konkret kan peka på vad det är i någon annans motivering man undrar över, t.ex. en länkdiff som visar att det är sakfel i motiveringen? Med det menar jag t.ex. ett påstående som att "X blockerade Y", om en kontroll mot blockeringsloggen visar att detta inte stämmer? Och om motiveringen gäller någonting som inte konkret kan visas så får man respektera att motiveringen är en personlig upplevelse och avhålla sig från att kommentera den? Detta därför att valets syfte är att utröna stödet för en kandidat som administratör, och konstruktiv kritik hjälper en kandidat att förstå hur ens handlingar uppfattas, men diskussioner om röstmotiveringar hjälper inte. Höstblomma (diskussion) 2 januari 2022 kl. 06.46 (CET)

Man kanske kan skriva något om att även om man inte bör ifrågasätta andras åsikter, så är det OK att be om exempel på ett visst beteende eller att ifrågasätta om exempel verkligen visar på det de anges göra? I vissa fall kan det ju råda delade meningar om att ett visst beteende var olämpligt, och då måste ju även det kunna komma fram i diskussionen, så att inte de som anför det får ett problemformuleringsprivilegium.
andejons (diskussion) 2 januari 2022 kl. 12.42 (CET)
@Höstblomma, Andejons: Jag har full förståelse för problematiken, men jag är rädd att ett alltför komplicerat regelsystem riskerar att sätta krokben för sig självt. Redan en röstningsmotivering kan vara oacceptabel, uppenbart falska anklagelser eller svordomar, ex.vis. Redan idag diskuteras regler: Har omröstningen startats vid rätt tidpunkt, är ditt-datt ett personangrepp eller bara ett sakligt påpekande, osv. Vissa av de övergrepp som gjordes i den nyligen avslutade omröstningen, betraktas redan som olämpliga i huvudet till "Ansökan om administrativ behörighet". Jag är ledsen, men jag tror inte att om vi skulle betona något som redan är utsagt det skulle hjälpa upp situationen nämnvärt. En möjlighet hade naturligtvis varit att ha nolltolerans mot personkritik, vilket mlm skulle utesluta kritiken helt, bara en lista över namn. Men det tror jag också blir olyckligt, konstruktiv kritik är ju någonting positivt, men hur försäkrar vi oss att den håller sig till det? Och hur hanterar vi de brott mot de nya reglerna som kommer att ske? Jag är ledsen att jag är så negativ när ni bara vill göra röstningsprocessen bättre, men jag tror vi måste sätta oss in i problemen ordentligt innan vi börjar förändra regelsystemet. Övertyga mig gärna att jag har fel, ingen skulle bli gladare än jag! / TernariusDisk 2 januari 2022 kl. 13.16 (CET)
Jag misstänker att Ternarius har rätt i att vi riskerar att göra systemet för invecklat. Därmed inte sagt att jag kan påminna mig någonsin ha sett ett ifrågasättande av andra personers ställningstaganden (såvida inte rena missförstånd eller felaktigheter påpekats) som lett till någonting positivt. En allmän påminnelse snarare än en regel skulle kanske inte skada. /Julle (disk.) 2 januari 2022 kl. 13.24 (CET)

2021 är nu 2022-problemRedigera

Mallen för hur man nominerar är uppdaterad i texten, men om man skriver in användarnamnet och trycker på knappen blir det 2021 i första sektionen, vilket ställer till det vid nynomineringar (som för mig igår, då det tog ett tag att upptäcka). Skulle någon som hittar, jag misslyckas, ändra i denna del till rätt årtal: <section begin="2021"/> (skriv ett fejknamn, tryck på knappen, så ser ni.) Adville (diskussion) 7 januari 2022 kl. 08.56 (CET)

  Fixat (tror jag). Dieselmotorvagnar (till stationen) 7 januari 2022 kl. 09.21 (CET)
Testade. Nu fungerar det. Vad gjorde du, @Dieselmotorvagnar? Mvh Adville (diskussion) 7 januari 2022 kl. 09.30 (CET)
Det var denna sida som behövde uppdateras. Dieselmotorvagnar (till stationen) 7 januari 2022 kl. 09.31 (CET)
Ok. Jag försökte kopiera den länken från redigeringsläget och klistra in i adressraden på min mobil, men kom inte fram. Den försökte istället söka via google... då tänkte jag rätt, men skulle kört med dator. Tack. Adville (diskussion) 7 januari 2022 kl. 10.04 (CET)
Jag har nu gjort en ändring som gör att aktuellt år returneras automatiskt när man publicerar den inklistrade texten på nomineringssidorna (om man inte manuellt ändrar sektionsnamnet). – Rabuleius 7 januari 2022 kl. 18.59 (CET)
Tack Adville (diskussion) 7 januari 2022 kl. 19.55 (CET)
Adville, tack själv för att du påpekade problemet – det var så lite att hjälpa! Rabuleius, tack! Dieselmotorvagnar (till stationen) 10 januari 2022 kl. 10.01 (CET)
Not: Denna ändring fungerade inte. Se rubriken nedan för mer information. Jag har därför återställt ändringen, så nu måste man komma ihåg att ändra året manuellt vid årsskiften igen. – Rabuleius 16 januari 2022 kl. 16.16 (CET)

Problem 2022-01-16Redigera

I min vy (android, mobil vy) så syns f.n. ej nomineringssidorna för Skivsamlare o Esquilo. Har tryckt "uppdatera" utan framgång - ngn som kan fixa? /Anhn 16 januari 2022 kl. 15.57 (CET)

Någon försökte, men nu syns allt, även tidigare år. Tostarpadius (diskussion) 16 januari 2022 kl. 15.59 (CET)
Det är fixat nu, men Tournesols syns inte. Tostarpadius (diskussion) 16 januari 2022 kl. 16.01 (CET)
Tournesols val är nu också fixat. – Rabuleius 16 januari 2022 kl. 16.12 (CET)
@Anhn: Nu är problemet fixat. Det var det magiska ordet ”{{Byt:LOKALTÅR}}”, i stället för ”2022”, i administratörsvalens sektionsnamn som ställde till problemet. Det var jag som lade till ”{{Byt:LOKALTÅR}}” som sektionsnamn i mallen för nya nomineringar, då jag trodde att det automatiskt skulle ändras till det nuvarande året när man publicerade ändringarna, varpå man skulle slippa uppdatera mallen manuellt vid varje årsskifte. Dock visade det sig nu att så inte var fallet, så jag har därför ändrat tillbaka till ”2022” som manuellt sektionsnamn i mallen. – Rabuleius 16 januari 2022 kl. 16.09 (CET)
Tack för denna snabba fix./Anhn 16 januari 2022 kl. 16.24 (CET)