När Wikipedias administratörer raderar sidor döljs de från andra användare, men samtliga versioner kan fortfarande läsas och återställas av andra administratörer. Användare med censorbehörighet, censorer (på engelska oversight), kan radera versioner från Wikipedias artikelhistorik så att inte heller vanliga administratörer kan se eller återställa dem.

Villkor för användande av censorfunktionen redigera

Aktuella regler för behörighet och användande av verktyget framgår av meta:Oversight policy. Detta är endast en översättning och kan vara inaktuellt.

Observera att Wikipedia inte är censurerat. Censorfunktionen får endast användas i följande fyra fall:

  1. Radering av ej offentlig personlig information som exempelvis telefonnummer, hemadresser, arbetsplatser och verkliga identiteter på pseudonymer eller personer som inte har offentliggjort sin identitet, eller offentliga personer som inte har offentliggjort denna information.
  2. Radering av ärekränkande information antingen: a) på inrådan från Wikimedia Foundations juridiska råd eller b) fallet är klart och det inte finns någon anledning ur redigeringssynpunkt att behålla versionen.
  3. Radering av upphovsrättsintrång på inrådan från Wikimedia Foundations juridiska råd.
  4. Radering av uppenbara personangreppsnamn från automatiska listor och loggar, när detta inte förstör versionshistoriken. Personangreppsnamn är de som uppenbart är menade att nedvärdera, hota, förtala, förolämpa eller trakassera någon.

Radering genom oversight ska inte användas för vanligt förekommande vandalisering – trots att den kan vara omfattande eller obehaglig – utan endast då den faller under villkoren ovan. Oversight ska användas för material som inte ens ska vara känt för administratörer. Se vidare Wikipedia:Artiklar om nu levande personer.

Användare med censorbehörighet måste enligt ett beslut den 25 april 2014 vara minst 18 år och vara beredda att styrka sin identitet inför Wikimedia Foundation samt skriva under ett sekretessavtal gällande ej offentlig information.

Funktion redigera

Censorer kan:

  • radera enskilda versioner ur historiken på en sida,
  • radera bara viss information associerad med en sidversion, till exempel användarnamnet eller redigeringskommentaren,
  • radera loggrader,
  • se den raderade informationen.

Censorer kan inte:

  • radera den aktuella versionen av en artikel – den måste reverteras eller raderas traditionellt först,
  • radera en del av en sida – hela sidversionen med den problematiska texten måste tas bort.

Begäran om censur redigera

Observera att svenskspråkiga Wikipedia för tillfället, sedan 1 november 2017, inte har några lokala censorer. En begäran om censur görs lämpligen enligt Oversight policy genom att på IRC-kanalen #wikimedia-stewards skriva "@steward" och att man behöver "oversight" eller via e-post direkt till stewards eller till någon annan betrodd användare som kan vidarebefordra informationen. Märk att inga detaljer skall ges ut på den publika IRC-kanalen (stewarden ger instruktioner om den fortsatta kommunikationen). För e-post finns ett webbgränssnitt.

Användare med censorbehörighet redigera

Det måste, enligt Meta, alltid finnas minst två aktiva censorer, eller ingen. I en situation där endast en användare är vald kan den inte få tillgång till sina verktyg förrän ytterligare en användare blir vald till censor.

Val redigera

Censorer nomineras och väljs på Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet. Oversightfunktionärerna väljs för ett år i taget, omval sker på samma premisser som nyval.

Användare med censorbehörighet, censorer, har tillgång till information som inga andra än Wikipedias utvecklare kan komma åt. Därför krävs att censorer åtnjuter i det närmaste totalt förtroende bland Wikipedias användare. Det krävs därför 90 procents stöd samt minst 25 positiva röster vid valet av de användare som ska förses med behörigheten. Dessa krav uppfyller kraven i Meta:Oversight policy som säger att stödet ska vara minst 70–80 procent av de röstande, och minst 25–30 positiva röster. Omröstningen pågår normalt i en vecka, men vid omröstningar där utfallet inte är entydigt, eller där kravet på antalet positiva röster inte ännu är uppfyllt, så kan omröstningen förlängas till två veckor.

Sedan wikigemenskapen utsett sina censorer, begär dessa på Meta att få tillgång till sina nya verktyg, genom att lista sig på Steward requests/Permissions.

Att vara censor är ett uppdrag som kräver avsevärt större förtroende hos wikigemenskapen än att vara administratör, så den som är betrodd att vara censor torde även vara betrodd med administratörens verktyg. Om någon väljs till censor som inte är administratör, anses denne därför i och med detta även utsedd till administratör. Administratörskapet medför inte några ytterligare sysslor som måste göras.

Uppdraget som censor kan inte kombineras med uppdrag som byråkrat eller som IP-kontrollant. Om någon byråkrat eller IP-kontrollant blir vald till censor, blir den entledigad från sitt tidigare uppdrag.

Omval redigera

Censorer utses, precis som andra förtroendeuppdrag på svenska wikipedia, på cirka ett år. Ett val till censor gäller även som omval för administratörsfunktionen. Vid omval av censor så röstas det i normala fall om förlängning av användarens administratörskap och vederbörandes funktion som censor i samma omröstning.

Återkallande av censorbehörighet redigera

Censorer som inte återväljs fråntas sin behörighet på Steward requests/Permissions.

Lista över censorer på svenskspråkiga Wikipedia redigera

Det finns för närvarande 0 censorer på sv.wikipedia. Samtliga censorer är även administratörer och följer dess mandatperiod.

Ingen användare hittades.

Se även redigera