Öppna huvudmenyn
Tävlingslogg
 • Tävlingen startade.
 • Ingen tog tillfället så jag satte själv ett märke med två putsade artiklar. Vem blir första utmanaren?
 • Deryni går med i tävlingen med en artikel om en orm, Välkommen!
 • Deryni drar iväg, nu får jag skynda mig.
 • För att hinna ikapp började jag med släktet Crocidura som "bara" har 170 näbbmus-arter. SMirC-smile.svg
 • Ja, här är det till och med tid för skämtar men som tävlingsledare kan jag inte vinna rosetter som är tänkt för deltagarna. Däremot kan jag räkna mina bidrag till alla putsade artiklar under tävlingens gång – 40 stycken har vi hittills.
 • Det blir inte lätt. Deryni är redan vid bokstaven X och jag hänger kvar vid C.
 • Jag putsade 3 stycken till för att försvara min andra plats, medan Deryni bara ligger näst sist. SMirC-smile.svg Blir det några fler deltagare under helgen?
 • Deryni putsar och putsar, hoppas ingen blir bländad av Wikipedias nya glans. Med mina bidrag är det 60 åtgärdade artiklar hittills.
 • Visst har vi fått en ny deltagare under helgen, välkommen Höstblomma!
 • Målfotot ät granskad och resultatet blev att Deryni vinner tävlingen. 69 putsade artiklar blev det under veckan. Riktig bra, tycker jag.

Om tävlingenRedigera

 • Mål: Tack vare Lsjboten har vi under senaste tiden fått flera tusen nya artiklar om kräldjur. Dessa artiklar finns i Kategori:Robotskapade kräldjursartiklar (med underkategorier) och behöver putsas enligt manualen som finns i rubriken poängberäkning.
 • Tid: 22 september till 28 september 2014
 • Tävlingsledare: Nordelch
 • Anmälan: Lägg till ditt användarnamn och de artiklar du åtgärdat under rubriken "Deltagare" nedan (se exempel).
 • Pris: Vinnaren föräras   den gröna rosetten. Alla som fixar 15 artiklar (grundkravet) får   den lila rosetten och alla som fixar minst 5 artiklar (grundkravet) får   den bruna rosetten .
 • Vinnare: Deryni

Varför älgjakt?Redigera

 
Älgen

Som ett roligt extra tävlingsmoment tävlar deltagarna inte endast mot varandra utan även mot tävlingsledaren Nordelch (älgen). Ungefär som i Vem kan slå Filip och Fredrik. För mig är det robotskapade däggdjursartiklar som gäller men åtgärdslistan är likadan.

Alla som når lika eller fler poäng än tävlingsledaren får ett trevligt älgfoto som extrapris. Hittar för närvarande inget bättre men om någon vill teckna en roligare bild så är det fritt fram.

Information och poängberäkningRedigera

OBS: I tävlingen ingår bara artiklar om arter. Artiklar om släkten, familjer och andra taxa har en annan uppbyggnad som skulle göra poängfördelningen orättvis. Jag rekommenderar starkt att du redigerar wikisyntax, med Visual Editor blir det bara krångligt.

GrundkravetRedigera

 • Kolla (t.ex. i artikeln om tillhörande släkte eller familj) om djuret har ett eller flera svenska trivialnamn. Notera dess namn i artikeln. = 2 poäng per namn
 • Flytta raderna för vissa infraklasser eller överfamiljer till rätt plats i taxoboxen och länka det svenska namnet om så behövs. = 2 poäng per taxon (2 rader) exempel
 • Fyll på hela auktorsnamnet (tips: ta någon annan språkversion, till exempel engelska Wikipedia, eller Wikispecies till hjälp för att hitta hela namnet) = 1 poäng per auktor (förekommer vanligen vid två ställen i artikeln - i taxoboxen och i brödtexten, mer än 1 poäng gäller bara arter med flera auktorer) exempel
 • Ändra vetenskapliga släkt- och artnamn till kursiv stil (även i länken till commons när djuret saknar svenskt namn) och åtgärda andra stavningsfel i brödtexten. = 2 poäng exempel
 • Skriv en liten text med 2-3 meningar angående artens utbredningsområde (3 poäng) och habitat (3 poäng). Som hjälp har du den engelska texten på artikelns diskussionssida samt länken bland referenserna till IUCN:s rödlista med karta och beskrivande text. exempel
 • Lägg till rätt djurgeografisk kategori = 1 poäng per kategori
 • Hämta utbredningskartan från commons (om så finns) och sätta in i taxoboxen = 2 poäng
 • Minska bildgalleriet (kvar bör/kan finnas en bild i taxoboxen, 2-3 informativa bilder i galleriet med bildbeskrivning). Använd så bra bilder som möjligt. = 2 poäng exempel
 • Nu kan mallen {{robotskapad}} (högst upp i artikeln) tas bort men lämna stubbmallen kvar och borttagandet ger tyvärr inga poäng. Dessutom kan du placera mallen {{fixat}} i artikelns diskussion.

Möjliga ytterligare åtgärderRedigera

 • Skriv även om djurets föda (2 poäng) och fortplantning (2 poäng) om dessa informationer finns hos IUCN.
 • Leta efter motsvarande webbsida på Reptile Database och skapa en länk i motsvarande referens. = 4 poäng exempel (motsvarande webbsida för tävlingsledaren är Mammal Species of the World)

DeltagareRedigera

Exempelanvändare 30 poängRedigera

 1. kräldjur ett, 2 svenska namn, flytt av 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, = 2+4+1+2 = 10 p puts ej klart
 2. kräldjur två, flytt av 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning/habitat (6 p), karta, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+6+2+1+4 = 20 p

Nordelch 361 pRedigera

 1. Anomalurus pusillus, flytt av 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning/habitat (6 p), karta, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+6+2+1+4 = 20 p
 2. Rödbukig taggsvansekorre, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning/habitat (6 p), karta, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+6+2+1+4 = 18 p
 3. Manchurisk hare, flytt av 1 taxon, utbredning/habitat (6 p), karta, 1 kategori, länk till databasen = 2+6+2+1+4 = 15 p
 4. Koreansk hare, flytt av 1 taxon, 1 auktor, utbredning/habitat (6 p), karta, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+6+2+1+4 = 16 p
 5. Malacothrix typica, flytt av 2 taxon, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+6+1+4 = 13 p
 6. Dendroprionomys rousseloti, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+1+3+1+4 = 11 p
 7. Chrotomys gonzalesi, flytt av 2 taxon, 2 auktorer, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+2+6+1+4 = 15 p
 8. Chrotomys mindorensis, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+1+6+1+4 = 14 p
 9. Chrotomys whiteheadi, flytt av 2 taxon, 1 auktor, kursiv, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+1+1+6+1+4 = 15 p
 10. Crocidura aleksandrisi, flytt av 1 taxon, kursiv, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+6+1+1+4 = 14 p
 11. Crocidura allex, flytt av 1 taxon, kursiv, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+6+1+1+4 = 14 p
 12. Crocidura arabica, flytt av 1 taxon, kursiv, utbredning (3 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+6+1+1+4 = 11 p
 13. Crocidura andamanensis, flytt av 1 taxon, 1 auktor, kursiv, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+1+6+1+1+4 = 15 p
 14. Crocidura ansellorum, flytt av 1 taxon, kursiv, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+6+1+1+4 = 14 p
 15. Crocidura arispa, flytt av 1 taxon, kursiv, utbredning (3 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+6+1+1+4 = 11 p
 16. Crocidura armenica, flytt av 1 taxon, kursiv, utbredning (3 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+6+1+1+4 = 11 p
 17. Crocidura attenuata, flytt av 1 taxon, kursiv, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+6+1+1+4 = 14 p
 18. Crocidura attila, flytt av 1 taxon, kursiv, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+6+1+1+4 = 14 p
 19. Crocidura baileyi, flytt av 1 taxon, kursiv, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 1+1+6+1+1+4 = 14 p
 20. Artibeus aztecus, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+1+6+1+4 = 14 p
 21. Artibeus cinereus, flytt av 2 taxon, kursiv, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+1+6+1+4 = 14 p
 22. Artibeus fimbriatus, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+1+3+1+4 = 11 p
 23. Artibeus fraterculus, flytt av 2 taxon, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+6+1+4 = 13 p
 24. Artibeus glaucus, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+1+6+1+4 = 14 p
 25. Artibeus hirsutus, flytt av 2 taxon, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+6+1+4 = 13 p
 26. Artibeus inopinatus, flytt av 2 taxon, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+6+1+4 = 13 p

Deryni 565 p  Redigera

 1. Xenophidion acanthognathus, flytt av 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+6+1+4 = 19 p
 2. Xenophidion schaeferi, flytt av 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+6+1+4 = 19 p
 3. Xenophidion, utom tävlan – flytt av 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen
 4. Ungaliophis panamensis, flytt av 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+3+1+4 = 15 p
 5. Ungaliophis continentalis, flytt av 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+3+1+4 = 16 p
 6. Exiliboa placata, flytt av 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+3+1+4 = 14 p
 7. Trachyboa boulengeri, flytt av 1 taxo, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+3+1+4 = 12 p
 8. Trachyboa gularis, flytt av 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+2+3+1+4 = 14 p
 9. Tropidophis battersbyi, flytt av 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+2+3+1+4 = 14 p
 10. Tropidophis canus, flytt av 1 taxo, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+3+2+3+1+4 = 15 p
 11. Tropidophis caymanensis, flytt av 1 taxo, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+3+1+4 = 12 p
 12. Tropidophis celiae, flytt av 1 taxo, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+3+2+3+1+4 = 15 p
 13. Tropidophis feicki, flytt av 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 14. Tropidophis fuscus, flytt av 1 taxo, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+2+3+1+4 = 14 p
 15. Tropidophis greenwayi, flytt av 1 taxo, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+2+3+1+4 = 14 p
 16. Tropidophis hendersoni, flytt av 2 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+2+3+1+4 = 16 p
 17. Tropidophis maculatus, flytt av 1 taxo, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+3+1+4 = 12 p
 18. Tropidophis morenoi, flytt av 1 taxo, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+3+2+3+1+4 = 15 p
 19. Tropidophis nigriventris, flytt av 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 20. Tropidophis paucisquamis, flytt av 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 21. Tropidophis pilsbryi, flytt av 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 22. Tropidophis semicinctus, flytt av 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 23. Tropidophis spiritus, flytt av 1 taxo, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+2+3+1+4 = 14 p
 24. Tropidophis taczanowskyi, flytt av 1 taxo, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+3+1+4 = 12 p
 25. Tropidophis wrighti, flytt av 1 taxo, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+3+1+4 = 12 p
 26. Tropidophis xanthogaster, flytt av 1 taxo, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+3+2+3+1+4 = 15 p
 27. Xenodon guentheri, flytt av 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 28. Xenodon neuwiedii, 2 taxon, 3 auktorer, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+3+2+3+1+4 = 17 p
 29. Xenodon rabdocephalus, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 30. Xenodon severus, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 31. Xenodon werneri, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 32. Anomalepis aspinosus, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 33. Anomalepis colombia, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 34. Anomalepis flavapices, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 35. Anomalepis mexicanus, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 36. Bolyeria multocarinata, 2 taxon, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 4+2+3+1+4 = 14 p
 37. Helminthophis flavoterminatus, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 38. Helminthophis frontalis, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 39. Helminthophis praeocularis, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 40. Leptotyphlops aethiopicus, 1 taxo, 1 auktor, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+3+1+4 = 13 p
 41. Leptotyphlops affinis, 1 taxo, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+3+1+4 = 12 p
 42. Leptotyphlops algeriensis, 1 taxo, kursiv stil, utbredning, 1 kategori, länk till databasen = 2+2+3+1+4 = 12 p

Höstblomma 14 pRedigera

 1. Juvelkameleont, svenskt namn, flytt taxon till rätt rad, auktorsnamn, utbredningsområde, habitat, djurgeografisk kategori, utbredningskarta = 2 + 2 + 1 + 3 + 3 + 1 + 2 = 14 p