Tävlingslogg
 • Älgjakten är på gång.
 • Inga jägare ute i skogen än, alltså en rätt lugn dag för älgen hittills. Jag började bland annat med några taggmöss och är nu riktig taggat. SMirC-smile.svg
 • Murmeldjuret hälsas välkommen som första deltagare. Det ser ganska jämt ut med poängen för tillfället.
 • Murmeldjuret stegade fram tillsammans med sköldpaddor och tejuödlor. Jag besökte däremot mina grannar hjortråttorna.
 • Jag fick lite försprång då ingen annan var aktiv de senaste timmarna. Jakten är inte över. Det kan hända mycket fram till söndag.
 • Bara några timmar kvar och inga jägare på gång. Ska det vara en så enkel match för älgen?

Om tävlingenRedigera

 • Mål: Tack vare Lsjboten har vi under senaste tiden fått flera tusen nya artiklar om kräldjur. Dessa artiklar finns i Kategori:Robotskapade kräldjursartiklar (med underkategorier) och behöver putsas enligt manualen som finns i rubriken poängberäkning.
 • Tid: 10 till 16 oktober 2016
 • Tävlingsledare: Nordelch
 • Anmälan: Lägg till ditt användarnamn och de artiklar du åtgärdat under rubriken "Deltagare" nedan (se exempel).
 • Pris: Vinnaren föräras   den gröna rosetten. Alla som fixar 15 artiklar (grundkravet) får   den lila rosetten och alla som fixar minst 5 artiklar (grundkravet) får   den bruna rosetten .
 • Vinnare: Murmeldjuret

Varför älgjakt?Redigera

 
Der Elch, akvarell av Aloys Zötl.

Som ett roligt extra tävlingsmoment tävlar deltagarna inte endast mot varandra utan även mot tävlingsledaren Nordelch (älgen). Ungefär som i Vem kan slå Filip och Fredrik. För mig är det robotskapade däggdjursartiklar som gäller men åtgärdslistan är likadan.

Alla som når lika eller fler poäng än tävlingsledaren får bilden (den digitala versionen) som visas under tävlingsloggen som extrapris.

Information och poängberäkningRedigera

OBS: I tävlingen ingår bara artiklar om arter. Artiklar om släkten, familjer och andra taxa har en annan uppbyggnad som skulle göra poängfördelningen orättvis. Jag rekommenderar starkt att du redigerar wikisyntax, med Visual Editor blir det bara krångligt.

GrundkravetRedigera

 • Kolla (t.ex. i artikeln om tillhörande släkte eller familj) om djuret har ett eller flera svenska trivialnamn. Notera dess namn i artikeln. = 2 poäng per namn
 • Flytta raderna för vissa infraklasser eller överfamiljer till rätt plats i taxoboxen och länka det svenska namnet om så behövs. = 2 poäng per taxon (2 rader) exempel
 • Fyll på hela auktorsnamnet (tips: ta någon annan språkversion, till exempel engelska Wikipedia, eller Wikispecies till hjälp för att hitta hela namnet) = 1 poäng per auktor (förekommer vanligen vid två ställen i artikeln - i taxoboxen och i brödtexten, mer än 1 poäng gäller bara arter med flera auktorer) exempel
 • Ändra vetenskapliga släkt- och artnamn till kursiv stil (även i länken till commons när djuret saknar svenskt namn) och åtgärda andra stavningsfel i brödtexten. = 2 poäng exempel
 • Skriv en liten text angående artens utbredningsområde (3 poäng) eller habitat (3 poäng). Som hjälp har du den engelska texten på artikelns diskussionssida samt länken bland referenserna till IUCN:s rödlista med karta och beskrivande text. exempel
 • Lägg till rätt djurgeografisk kategori = 1 poäng per kategori
 • Hämta utbredningskartan från commons (om så finns) och sätta in i taxoboxen = 2 poäng
 • Minska bildgalleriet (kvar bör/kan finnas en bild i taxoboxen, 2-3 informativa bilder i galleriet med bildbeskrivning). Använd så bra bilder som möjligt. = 2 poäng exempel
 • Nu kan mallen {{robotskapad}} (högst upp i artikeln) tas bort men lämna stubbmallen kvar och borttagandet ger tyvärr inga poäng. Dessutom kan du placera mallen {{fixat}} i artikelns diskussion.

Möjliga ytterligare åtgärderRedigera

 • Skriv även om djurets föda (2 poäng) och fortplantning (2 poäng) om dessa informationer finns hos IUCN.
 • Leta efter motsvarande webbsida på Reptile Database och skapa en länk i motsvarande referens. = 4 poäng exempel (motsvarande webbsida för tävlingsledaren är Mammal Species of the World)

DeltagareRedigera

Exempelanvändare, 30 poängRedigera

 1. kräldjur ett, 2 svenska namn, flytt av 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, = 2+4+1+2 = 10 p puts ej klart
 2. kräldjur två, flytt av 2 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning/habitat (6 p), karta, 1 kategori, länk till databasen = 4+1+2+6+2+1+4 = 20 p

Murmeldjuret, 156 poäng  Redigera

 1. Batagur borneoensis, flytt av 1 taxon, 4 auktorer, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+4+6+1+4 = 17 p
 2. Melanochelys tricarinata, flytt av 1 taxon, 1 auktor, utbredning/habitat/fortplantning (8 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+1+8+1+4 = 16 p
 3. Cycloderma aubryi, flytt av 1 taxon, 2 auktorer, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+2+3+1+4 = 12 p
 4. Cycloderma frenatum, flytt av 1 taxon, 2 auktorer, kursiv stil, utbredning/habitat/fortplantning/föda (10 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+2+2+10+1+4 = 21 p
 5. Malayemys subtrijuga, flytt av 1 taxon, 2 auktorer, bild, utbredning/habitat/fortplantning/föda (10 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+2+2+10+1+4 = 21 p
 6. Graptemys ernsti, flytt av 1 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning/habitat/fortplantning/föda (10 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 2+1+2+10+1+2+4 = 22 p
 7. Graptemys flavimaculata, flytt av 1 taxon, kursiv stil, utbredning/habitat/föda (8 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+2+8+1+4 = 17 p
 8. Graptemys gibbonsi, flytt av 1 taxon, 1 auktor, kursiv stil, utbredning/habitat/föda (8 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+1+2+8+1+4 = 18 p
 9. Adercosaurus vixadnexus, flytt av 1 taxon, 2 auktorer, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 2+2+3+1+4 = 12 p

Nordelch, 304 poängRedigera

 1. Dipodomys phillipsii, utbredning/fortplantning (5 p), 1 kategori = 5+1 = 6 p
 2. Dipodomys panamintinus, utbredning/fortplantning/föda (7 p), 1 kategori = 7+1 = 8 p
 3. Ctenomys opimus, utbredning/föda (5 p), 1 kategori = 5+1 = 6 p
 4. Ctenomys occultus, utbredning (3 p), 1 kategori = 3+1 = 4 p
 5. Maxomys surifer, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning/föda (5 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+1+5+1+4 = 15 p
 6. Maxomys wattsi, flytt av 2 taxon, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+3+1+4 = 12 p
 7. Maxomys whiteheadi, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+1+6+1+4 = 16 p
 8. Myotis findleyi, flytt av 2 taxon, utbredning (3 p), 1 kategori, karta, länk till databasen = 4+3+1+2+4 = 14 p
 9. Peromyscus melanurus, flytt av 2 taxon, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+3+1+4 = 12 p
 10. Peromyscus merriami, flytt av 2 taxon, utbredning/föda (5 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+5+1+4 = 14 p
 11. Peromyscus mexicanus, flytt av 2 taxon, utbredning/föda/fortplantning (7 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+7+1+4 = 16 p
 12. Peromyscus nasutus, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+1+3+1+4 = 13 p
 13. Peromyscus ochraventer, flytt av 2 taxon, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+3+1+4 = 12 p
 14. Peromyscus pectoralis, flytt av 2 taxon, utbredning/föda/fortplantning (7 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+7+1+4 = 16 p
 15. Peromyscus pembertoni, flytt av 2 taxon, utbredning (3 p), länk till databasen = 4+3+4 = 11 p
 16. Myosorex eisentrauti, flytt av 1 taxon, 1 auktor, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen, karta = 2+1+3+1+4+2 = 13 p
 17. Myosorex geata, flytt av 1 taxon, 1 auktor, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen, karta = 2+1+3+1+4+2 = 13 p
 18. Myosorex kihaulei, flytt av 1 taxon, 1 auktor, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen, karta = 2+1+3+1+4+2 = 13 p
 19. Ctenomys minutus, flytt av 2 taxon, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+3+1+4 = 12 p
 20. Ctenomys magellanicus, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+1+3+1+4 = 13 p
 21. Ctenomys latro, flytt av 2 taxon, 1 auktor, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen = 4+1+3+1+4 = 13 p
 22. Sorex raddei, flytt av 1 taxon, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen, karta = 2+3+1+4+2 = 12 p
 23. Sorex roboratus, flytt av 1 taxon, 1 auktor, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen, karta = 2+1+3+1+4+2 = 13 p
 24. Sorex samniticus, flytt av 1 taxon, utbredning (3 p), 1 kategori, länk till databasen, karta = 2+3+1+4+2 = 12 p
 25. Sorex satunini, flytt av 1 taxon, utbredning/habitat (6 p), 1 kategori, länk till databasen, karta = 2+6+1+4+2 = 15 p