Wikipedia:Utvald artikel/Kullaberg

Kullaberg med Kullens fyr.

Kullaberg är en bergskam, belägen längst ut på halvön Kullen i nordvästra Skåne, och naturreservatsbildningar som ligger på och i anslutning till Kullaberg. Bergskammen (och reservaten) sträcker sig från Kullanäs (vid Kullens fyr) i nordväst till Arild i sydöst, en sträcka på knappt 8 km. Kullaberg är som bredast 1½ km vid Kockenhus och Björkeröd. Ytan är 932 ha. Ur berggrundsgeologisk synpunkt sträcker sig dock Kullaberg ner till Svanshall, en sträcka på ytterligare 7 km, och når en bredd på ca 2 km. Kullaberg gränsar mot Öresund i sydväst och mot Skälderviken i norr. Kullaberg når en högsta höjd av 187,5 m vid Håkull. Mot Skälderviken är kustbranterna särskilt höga, som mest drygt 60 m. Berget korsas av tvärgående sprickor och genom havets nötning har det på många håll bildats grottor, vikar och dalar. Vid stranden ses raukar och stenpelare. ► Läs mer