Wikipedia:Typer av upplägg av Veckans tävling

Olika typer av veckans tävlingar bedöms eller poängberäknas på olika sätt. Det är klokt att tänka efter vilken metod för bedömning som ska användas. Denna sida är tänkt som en guide, så att hugade tävlingsledare kan tänka igenom sina tävlingar så de slipper upptäcka att de, om de bara modifierat tävlingen något, sluppit mycket besvär.

Typer av tävlingsuppläggRedigera

Tävlingsbidragen måste anmälasRedigera

Den äldsta typen av veckans tävling, är den där tävlingsbidragen måste anmälas på tävlingssidan under tävlingens gång. Mest har tävlingsformen använts vid tävlingar som gällt utökningar av stubbar, men metoden kan användas för många olika typer av tävlingar. Tävlingsbidragen kan bedömas med någon typ av poängsystem, eller bara efter vad tävlingsledaren tycker var störst, bäst eller vackrast. Denna typ av tävlingsupplägg gör så tävlingsledaren kan gå rätt på det som är väsentligt, och slipper scanna igenom oväsentligheter. Tävlingstypen har dock ofta lockat något färre deltagare än andra former, troligen för att det är lite större "tröskel" för användaren att gå med. Kanske detta delvis kan motas, genom att man skriver en resultatlista där alla anmälda deltagare kommer med - inte bara vinnaren.

Ett visst antal artiklar är med i tävlingenRedigera

Denna tävlingsform bygger på att tävlingsledaren listar ett antal artiklar som är med i tävlingen. Tävlingsformen har främst använts för tävlingar som gällt utökning av stubbar. I en sådan typ av tävling kommer användarnas tävlingsinsatser att bestå av redigeringar i många olika artiklar var, och en rent subjektiv bedömning blir svår. Någon typ av poängbedömningssystem är därför till hjälp för tävlingsledaren när tävlingen ska rättas. Tävlingsledaren bör vara medveten om att ju fler artiklar som ingår i tävlingen - och ju mer dessa blir redigerade - desto mer arbete blir det att rätta tävlingen.

Tävlingsledaren kan använda några olika metoder för att poängbedöma de olika bidragen.

  • Man kan klicka igenom listan med artiklar, titta i deras historik och bedöma bidragen.
  • Man kan lägga alla bidragen på sin bevakningslista, och använda denna för att rätta tävlingen ifrån. Detta är en smidigare metod än att bara klicka sig igenom listan med tävlingsartiklar. Om man har för mycket annat i sin bevakningslista som stör när man ska rätta, kan man för ändamålet skaffa ett marionettkonto.
  • Man kan lägga länkar till alla tävlingsbidrag på en särskild sida som inte innehåller några andra länkar. Oftast har denna placerats på en undersida till tävlingsledarens användarsida. På denna sida användes sedan funktionen "Ändringar på angränsande sidor" i vänstermenyn. Rättningsmetoden är smidig, och ger även en bild av hur tävlingen framskrider för såväl tävlingsdeltagare som eventuell publik.

Alla redigeringar med en viss redigeringskommentar är med i tävlingenRedigera

Denna metod har främst använts vid mer administrativa tävlingar, som inte fokuserar på artiklarnas innehåll, till exempel att kategorisera artiklar. Bäst är om man kan använda en redigeringskommentar som är lämplig i sammanhanget även om redigeringen inte ingått i tävlingen - vid en tävling som gäller omdirigeringar får tävlingsdeltagarna skriva "redir" eller "omdir" i sammanfattningsfältet, och så vidare. Kryptiska special-redigeringskommentarer som är obegripliga när någon som inte känner till tävlingen ser dem, är inte så bra att ha i versionshistoriken. Om det inte finns någon formulering som faller sig naturlig att använda, kan ett alternativ vara att som tävlings-redigeringskommentar använda länken WP:VT så kan den som undrar vad det är följa länken och kolla upp.

Den här typen av tävling underlättas om man kan räkna varje deltagares bidrag var för sig; då kan man använda sig av sin webbläsares funktion för att söka efter en viss ord eller fras, och behöver bara räkna antalet gånger man måste klicka på "sök nästa", trycka enter eller motsvarande. Detta sätt att rätta tävlingen kräver dock att kräva att tävlingsdeltagarna anmäler sig till tävlingen, så tävlingsledaren vet vilka användares användarbidrag hn ska gå igenom. Tävlingsledaren kan då rätta tävlingen från varje deltagares tävlingsbidrag. I denna typ av tävling kan man sällan detaljgranska varje redigering, utan en enkel sammanräkning av rätt typ av redigeringskommentarer får kompletteras med stickprov på vad redigeringarna innhåller. Om man råkar ha en handräknare (exempelvis en sån här [1] ]) blir räknandet riktigt smidig. Alternativet är att räkna tävlingen från Senaste ändringar, vilket inte kräver anmälan till tävlingen men är bra mycket bökigare.

Genom att använda hashtags i redigeringskommentaren, kan alla dessa hittas med verktyget Wikipedia Social Search.

Fördelen är att poängräkningen blir helt genomskinlig - en poäng för varje korrekt tävlingsbidrag. Sådana här tävlingar är dock med nödvändighet rätt "ytliga", och bör nog inte utgöra alltför stor andel av den totala mängden tävlingar.

Externa hjälpmedelRedigera

I vissa fall kan externa hjälpmedel användas, ensamma eller som komplement till andra metoder. Till dessa hör någon typ av redigeringsräknare: Kates redigeringsräknare[död länk] - Interiots redigeringsräknare[död länk] - redigeringskommentar-räknare[död länk].

Användandet av sådana verktyg begränsas av att de inte alltid beräknar på helt färska data. Interiots räknare uppger hur "sen" den är, Kates gör det inte. Räknaren av redigeringskommentarer förefaller räkna på den aktuella databasen. Användandet begränsas också en smula av tävlingens syfte, att skapa belöningar för andra typer av insatser än antal nya artiklar eller antal redigeringar i sig självt.

Det är upp till tävlingsledaren att tillåta deltagarna att hjälp av bot eller dylika (hel)automatiska verktyg (jämför wp:AutoWikiBrowser) i poängsamlandet. Eftersom åtminstone botar kan påverka poängsamlandet ganska rejält, är det bra att alla tävlande är medvetna om vad detta innebär.