WCF-föreningarna i Norden är en gemensam benämning för de föreningar som är medlemmar av WCF. Den äldsta föreningen, SNRF, bildades 1965.

WCF = World Cat Federation. Organisationen bildades ursprungligen i Tyskland år 1987. År 2010 anslöt sig föreningar från den tidigare Nordiska IDP (Independent) till WCF.

WCF-utställningar arrangeras i enlighet med WCFs utställningsregler. Föreningarna har egna grundregler för stambokföringen. Varje förening har också sina egna föreningsregler.

Stamnamnen för uppfödare i föreningarna registreras i en databas som är gemensam för hela WCF.

En förening som har minst 100 medlemmar är huvudmedlem i WCF. Föreningar med färre medlemmar är s.k. patronageföreningar, dvs har en huvudförening som mentor tills man får möjlighet att ansöka om att bli huvudförening. Alla föreningar kan ha egen stambokföring och stamnamnshantering.

Stamtavlorna vid försäljning av katt kan konverteras om ägaren är ansluten till annat förbund.

WCF-utställningarna är öppna för medlemmarna i alla kattförbund, dvs open doors gäller.

De WCF-anslutna nordiska föreningarna är följandeRedigera

  • Sveriges Nya Raskattförening (SNRF) är fullvärdig medlem i WCF
  • Stjärnkattens Raskattförening (STJR) är s.k. trainee club tillhörande SNRF
  • Kustkatten (KKN) är patronage under Deutsche Edelkatze

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera