Öppna huvudmenyn

WCF-föreningarna i Norden är en kattorganisation för föreningar som är medlemmar av WCF. Den äldsta föreningen, SNRF, bildades 1965.

WCF = World Cat Federation. Organisationen bildades ursprungligen i Tyskland år 1987. År 2010 anslöt sig föreningarna från den tidigare organisationen Nordiska IDP (Independent) till WCF. Det officiella namnet är Nordic Cat Clubs of WCF. Föreningarna inom Nordiska WCF samarbetar genom att ha gemensamma utställningsregler, gemensamma grundregler för stambokföringen samt gemensam stamnamnsregistrering. Alla stamnamnen registreras i en för hela WCF gemensam databas.

Föreningarna med minst 100 medlemmar är huvudmedlemmar i WCF. Föreningar med färre medlemmar kan ansluta sig antingen som patronage, dvs vara under "övervakning" av en huvudförening tills man får möjlighet att bli huvudförening, eller vara dotterförening (sub club) till en huvudförening. Huvudföreningen har hand om både sina egna medlemmars och sin dotterförenings stambokföring.En patronageförening har egen stambokföring.

Stamtavlorna vid försäljning av katt kan konverteras om ägaren är ansluten till annat förbund.

WCF-utställningarna är öppna för medlemmarna i alla kattförbund, dvs open doors gäller.

Följande föreningar ingår i Nordiska samarbetsformer Nordic Cat Clubs of WCF:

  • Sveriges Nya Raskattförening (SNRF)
  • Stjärnkattens Raskattförening (STJR)
  • Oslo Rasekattklubb (ORKK) i Norge

Föreningen Hallandskatten (FHK) och KustKatten (KKN) har valt att stå utanför samarbetsformen Nordic Cat Clubs of WCF.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera