Mentorskap går ut på att en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges.

Mentorns roll kan ta sig många olika uttryck, och utövas med allt från lösa tyglar och en demokratisk stämning till mycket fasta ramar och förhållningsregler för adepten, vilket ofta blir en fråga om lokala kulturella sedvänjor. Genom att svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn som föredöme, kan adepten ofta själv komma fram till vad som är rätt och fel, och utvecklas till en mer framgångsrik individ, både i det personliga levernet och i yrkeslivet.

Eftersom mentorns livserfarenhet oftast spelar in på ett avgörande sätt i mentorskapets värde för adepten, brukar mentorn vara en person i mogen ålder, fast inte nödvändigtvis alltid så är fallet. Vanligtvis drar även mentorn personlig lärdom av förhållandet.

Även begreppet affärsmentor börjar bli vanligt i näringslivet. Skillnaden mellan en mentor och affärsmentor är ett bredare perspektiv på förväntat resultat. Resultatet handlar om att skapa framgång för både individ och organisation eller verksamhet. I de flesta fall förekommer även att adepten betalar ett arvode för att genomföra mentorskapet.

Se ävenRedigera