Bokverk

en bok eller en bokserie i flera band

Ett bokverk är en bok eller en bokserie i flera band, ofta men inte nödvändigtvis i finare utförande. Den bibliotekstekniska termen är flerbandsverk.[1] Större uppslagsverk, som Svensk uppslagsbok eller Nationalencyklopedin, är ofta bokverk.

Ett bokverk i fem band.

De enskilda böckerna i ett bokverk, exempelvis en encyklopedi, kallas för band eller volym. Band är den traditionella termen, medan volym är en term som influerats av engelskans volume.

Referenser

redigera
  1. ^ I Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (Bibliotekstjänst, 1983), s. 459 definierat som "Monografi som är avslutad eller avses att avslutas med ett bestämt antal delar."