Släkten von Zweigbergk adlades omkring 1500 av kejsar Maximilian I och härstammar från Böhmen, där den nära Prag ägde stamgodset Horcha. Georg von Zweigbergk den yngre (född 1596) gick i svensk krigstjänst och stupade 1641 som överste vid Wolfenbüttel och begravdes i Wismar. Hans fem söner fick den 9 november 1647 under adlig frihet förläning av gods i Ingermanland, som belöning för sin faders tapperhet i strid.

Släkten erhöll adelsbrev av Axel Oxenstierna men har inte introducerats i Riddarhuset.

I april 2016 uppgav Statistiska centralbyrån att 159 personer med efternamnet var bosatta i Sverige.[1]

VapenRedigera

von Zweigbergks släktvapen består av sköld i silver och rött snedrutat fält en balk av silver, belagd med en trebladig röd gren. Hjälmen är krönt, hjälmprydnaden är en uppstigande tvestjärtad röd basilisk med krona och beväring av guld. Hjälmtäcket är invändigt av silver och utvändigt rött.

Kända personer med efternamnet von Zweigbergk i alfabetisk ordningRedigera

Stamtavla över kända ättlingarRedigera

 • Georg Ludwig von Zweigberk till Horcha (född 1570), gift med Anna Sophia von Knoblochen
  • Georg von Zweigbergk d.y. (1596–1641), överste, gift med Catarina Klein
   • Georg Wilhelm von Zweigbergk till Walkowa (1628–1675), hovjunkare och major i svenska armén, stupade i slaget vid Fehrbellin, stamfader för den svenska grenen, gift med Anna Agata Rutenfeldt
    • Georg Ernst von Zweigbergk, stamfader för den ryska grenen
    • Anton George von Zweigbergk (1653–1703), kapten och löjtnant, sårades i slaget vid Narva och dog senare i Nicolasaransk, gift med Margareta Fechtenberg (som befann sig i rysk fångenskap med de gemensamma barnen under åren 1712–1722)
     • Gustav Fredrik von Zweigbergk (1678–1754), stamfader för den äldre finska grenen, gift med Anna Dorotea Slöör
     • Peter Johan von Zweigbergk (1680–1750), riksdagsman och stamfader för den yngre finska grenen, gift med Ingeborg Wydbohm
     • Johan Anton d.ä. von Zweigbergk (1699–1760), kvartermästare vid Livregementet till häst och sista gemensamma förfadern för den svenska grenen von Zweigbergk, gift med Adriana Malmberg
      • Carl Gustav von Zweigbergk (1731–1760), stupade i pommerska kriget
      • Jacob Tönnes von Zweigbergk (1733–1811), kvartermästare vid Livregementet
       • Anton von Zweigbergk (1762–1824), hovrättsråd
        • Per Anton von Zweigbergk (1811–1862), läroboksförfattare
         • Anton Herman von Zweigbergk (1849–1882), komminister
          • Georg von Zweigbergk (1873–1938), agronom[2]
      • Adolf von Zweigbergk (1746–1818), fänrik vid Skaraborgs regemente
       • Gustav Adolf von Zweigbergk (1779–1857), kyrkoherde i Grolanda, Skaraborgs län
       • Fredrik von Zweigbergk (1797–1850), jordbrukare, riksdagsman[4]
       • Jonas Wilhelm von Zweigbergk (1799–1861), hovpredikant
        • Linus von Zweigbergk (1835–1883), veterinär
         • Hedvig Lilly Vilhelmina von Zweigbergk (1864–1948), gift med Nils Rikard Eriksson, läkare

KällorRedigera

 • Svenska Män och Kvinnor 8 s 479–482
 • Kalender över ointroducerad Adels förening 2000 s 220–226

NoterRedigera

 1. ^ Sök på namn. Hur många heter...? Statistiska centralbyrån.
 2. ^ Svenska Män och Kvinnor 8 s 484
 3. ^ Svenska Män och Kvinnor 4 s 324
 4. ^ Svenska Män och kvinnor 8 s 480

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera