Vombs ängar

naturreservat i Skåne
Vombs ängar vid naturreservatet Klingavälsån

Vombs ängar är ett fuktängsområde i Vombsänkan i Skåne med många rastande och häckande fåglar. Vombs ängar ligger mellan Silvåkra och Vomb, liksom mellan Krankesjön och Vombsjön, och kan nås via Veberöd. Området ingår i naturreservatet Klingavälsåns dalgång och Vombs ängar.

Översilningsängar från 1860-talet tillkom för att öka ängarnas höskörd, och restaurerades år 2000 av naturvårdsskäl och för att förbättra förutsättningarna för fågellivet. Klingavälsån, som hade rätats och fördjupats på 1940-talet, grävdes om år 2001 med en grund meandrande åfåra.

I områdets västra del finns ett fågeltorn med information om området. Storkar söker ofta föda på ängarna. Under vinterhalvåret rastar stora mängder gäss. Bland de fåglar som häckar på Vombs ängar kan nämnas tofsvipa, enkelbeckasin, storspov, rödbena, brushane (30-50 spelande hannar), gulärla, årta och skedand.

GalleriRedigera

KällorRedigera