Översilningsäng är en sådan äng som användes för översilning. Rätt skötta kunde dessa ängar ge stora skördar. Runt förra sekelskiftet (1900) konkurrerades översilningsängarna ut av konstgödning.


KällorRedigera

Vattenstänk nr 2005-1 (107) sid 1-2, den 14 februari 2005.