Vilt kan syfta på:

 • Vilt – alla vilda däggdjur och fåglar, enligt den svenska jaktlagen
 • Vilda djurdjur som inte är tämjda
 • Jaktbart vilt – vilda däggdjur och fåglar som jagas för att bli mänsklig föda (viltkött)
  • Småviltjakt – innefattar bland annat jakt på hare, rådjur samt fågeljakt
  • Högviltjakt – vilt som i äldre tider endast fick jagas av regenten och senare även ridderskapet och adeln
 • Statens vilt – i svensk lagstiftning, ett antal utvalda, sällsynta däggdjurs- och fågelarter som enligt Jaktlagen, Jaktförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter inte får behållas av upphittaren om de påträffas döda i naturen
 • Vilt kort – en kortspelsterm för joker
 • Vilt förband – en blandform av murförband
 • Fritt vilt – en norsk skräckfilm