Vikingstads kyrka är en kyrkobyggnad i Vikingstads socken och församling i Östergötland. Den ligger 1 mil västsydväst om Linköping, 3 km söder om Vikingstad och tillhör Linköpings stift.

Vikingstads kyrka
Kyrka
Vikingstads kyrka
Vikingstads kyrka
Land Sverige Sverige
Län Östergötlands län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Linköpings stift
Församling Vikingstads församling
Plats Västergårdsgatan 13, 590 49 Vikingstad
 - koordinater 58°21′46.5″N 15°26′58.6″Ö / 58.362917°N 15.449611°Ö / 58.362917; 15.449611
Invigd 1785
Predikstol från 1783

KyrkobyggnadenRedigera

Kyrkan uppfördes 1765-1768 gemensam kyrka för Vikingstads och Rakereds församling och invigdes 1785. Den är av sten, med ett torn och har brutet tak. Stilen exteriört är gustaviansk rokoko, interiören är gustaviansk. I samband med byggandet av den nya kyrkan revs de två samhällenas gamla medeltidskyrkor. Ruinerna efter medeltidskyrkan i Vikingstad finns fortfarande kvar, liksom delar av den gamla kyrkogården. Kyrkan renoverades 1923-1924.

Till formen är kyrkan en enskeppig rak salkyrka med västtorn. Koret ligger i öster och sakristian i norr. Stommen i yttervägg är natursten. Taket på långhuset är ett mansardtak, över sakristian ett valmat sadeltak. Tornet har huv med lanternin. Tacktäckning med kopparplåt. Putsad vägg. Innertak av trä.

InventarierRedigera

OrglarRedigera

LäktarorgelRedigera

Pehr Schiörlin, Linköping, byggde 1785 en läktarorgel där flertalet fasadpipor är ljudande. I de inre fälten manualverkets Principal 16', i de yttre turellerna och fälten Principal 8' och hos öververket dess Principal 8'. Basunen, C - g°, står på manuallådan men tack vare dubbelventiler hörs den enbart i pedalen. Fristående spelbord. Mixturen har ursprungligen eventuellt IV kor uppdelade på två register, en oktavmixtur och en ters-kvintmixtur. År 1788 satte Schiörlin in en Trumpet 8' i öververket. Möjligen ändrades Scharfen samtidigt från tre- till tvåkorig. År 1802 omdisponerade Schiörlin manualverket genom att insätta Fluttunte 16', möjligen i stället för en tvåfotsflöjt. I öververket ersattes diskanten i Gedacktfleut 4' med en Flagfleut 8' D. År 1831 utfördes en renovering av klockaren, organisten och amatörorgelbyggaren Anders Jonsson, Ringarum, (1788-1861). Troligen ersattes därvid då (eller möjligen 1880) Scharf II chor i öververket med en Fugara 8' gjord av Fluttunte 16' och pipor ur Scharfen. Antagligen avlägsnades samtidigt Spetsfleut 2', som placerades som Gemshorn 8' på Fluttuntens plats i manualverket. Ytterligare en ombyggnad företogs 1909 av orgelreparatör E. Gustafsson, Bankeberg, som ersatte det ursprungliga spelbordet med ett nytt. I öververket tillkom troligen Violin 8' på platsen för Trumpet 8' och öververket byggdes samtidigt in i ett svällskåp. År 1943 ändrade orgelbyggare John Vesterlund, Lövstabruk, Violin 8' till Nasard 2 2/3'.

En omfattande renovering och tillbyggnad utfördes 1970 av Jacoby Orgelverkstad, varvid 1902 års disposition återställdes. Fugare 8' flyttades tillbaka till manualverket som Fluttante 16'. Gemshorn 8' D återuppstår som Spetsflöjt 2' i öververket och kompletterades med felande diskantpipor. De försvunna stämmorna Scharf II chor och Vox humana 8' i öververket rekonstruerades. Öververkets Trumpet 8' återinsattes och kompletterades med felande uppsatser. Rörflöjt 8' i manualen återställdes i fyrafotsläge. 1909 års spelbord ersattes med ett nytt, till det yttre utfört i anslutning till det ursprungliga, men med modern standardmekanik i lättmetall. På initiativ av Jan Håkan Åberg byggdes ett pedalverk till, vilket placerades i sockeln. Den ursprungliga Basunstämman kompletterades upp till f¹. Fasaden är delvis ljudande och mitturellen stum. Stämd i korton.

Nuvarande disposition

Huvudverk I C-f³ Öververk II C-f³ Pedalverket C-f¹ Koppel
Principal 16', D (fasad) Gedackt 8' Subbas 16' (1970) Öververk/Huvudverk
Fluttunte 16', D (1802) Principal 4', B/D (fasad) Principal 8' (1970) Huvudverk/pedal
Borduna 16’, B/D Waldfleut 4' Gedackt 8' (1970) Öververk/pedal
Principal 8', B/D (fasad) Gedacktfleut 4', B Octava 4' (1970)
Qvintadena 8' Flagfleut 8', D (1802) Basun 16' (1785/1970)
Octava 4' Spetsfleut 2'
Rörfleut 4' Scharf II chor, 1 1/3’ + 1’ (1970)
Qvinta 3' (eg. 2 2/3') Trumpet 8', B/D (1788)
Octava 2' Vox Humana 8’, D (1970)
Mixtur III chor, 1 1/3’ + 1’ + 2/3’
Trumpet 8', B/D
Trumpet 4', B

KororglarRedigera

Disposition

Manual Pedal
Gedackt 8' Subbas 16'
Oktava 4'
Nachthorn 2' Koppel
Mixtur III chor, 1 1/3' Manual/pedal

Disposition

Manual Pedal
Gedackt 8' Subbas 16'
Fugara 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Ovinta 3' (eg. 2 2/3') Koppel
Oktava 2' Manual/pedal

Övriga byggnader av intresseRedigera

Gravkapell från 19001925. Inhägnat med häck, kallmur och trästaket.

Externa länkar och källorRedigera

Litteratur och källorRedigera