Tureller på Stora Bryggeriet i Stockholm

Turell (av fr. tourelle, ’litet torn’, diminutivform av tour, ’torn’) är ett arkitektoniskt uttrycksmedel. De förekommer till exempel i form av dekorativa påbyggnader på ett större torn eller på fasader. De anordnas ofta som burspråksliknande utbyggnader även kallade karnap.

OrgelbyggnaderRedigera

Plana piporgelfasader förses också ofta med tureller. Förutom en estetisk har de också en praktisk funktion i och med att de ger plats för fler orgelpipor i fasaden. Stora skrymmande baspipor placeras med fördel i tureller. Särskilt under barocktiden var tureller mycket vanliga i de rikt utarbetade orgelfasaderna.

Litteratur och källorRedigera