Viborgs läns kavalleriregemente

Viborgs läns kavalleriregemente eller Karelska kavalleriregementet uppsatt 1632 och omorganiserat 1724 till Karelska dragonskvadronen, 1735 till Karelska dragonregementet och 1743 till Karelska dragonkåren

Viborgs läns kavalleriregemente
Norway and Sweden, 1808 (NYPL b14896507-419224).tiff
Uniform 1808
Officiellt namnViborgs läns kavalleriregemente
Datum1632–1809
FörsvarsgrenSvenska armén
TypKavalleri
StorlekRegemente
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Uniform m/1779 för Karelska dragonkåren

HistoriaRedigera

Regementet härstammar från Karelska ryttarna, uppsatta 1618. Uppsatt 1632 som Viborgs läns kavalleriregemente och blev på 1690-talet indelt. I 1634 års regeringsform benämns regementet som ”Karelens ryttare i Viborgs och Nyslotts län”. Regementet överfördes våren 1700 till Livland och kom där att ingå i Wellingks avdelning. Senare ingick de i Schlippenbachs armé. Regementet ingick från 1704 i general Lewenhaupts kår som sommaren 1708 tågade genom Litauen för att ansluta sig till den svenska huvudhären i Ukraina. Efter slaget vid Poltava den 28 juni 1709 var regementet med vid kapitulation i Perevolotjna några dagar senare. Är 1700 hade ett fördubblingsregemente, Viborgs läns fördubblingskavalleriregemente, satts upp och detta förband övertog från 1709 funktionen som ordinarie regemente och tillhörde därefter armén i Finland. Regementet deltog i det norska fälttåget 1718 där de ingick i general Armfeldts avdelning om 7 500 man som i augusti 1718 gick in i Norge från Jämtland. I 1721 års fred i Nystad erhöll Ryssland större delen av Viborgs län. Återstoden av den svenska delen av länet döptes då om till Kymmenegårds län. I och med att stora delar av Viborgs län blev ryskt försvann 270 rusthåll för regementet. Då regementets nu enbart räknade 730 nummer formerades de på 6 kompanier.

Karelska dragonskvadronenRedigera

År 1724 omorganiserades förbandet till dragoner under namnet Karelska dragonskvadronen.

Karelska dragonregementetRedigera

År 1735 bildades regementet av Karelska dragonskvadronen som utökats till 1 000 hästar på 8 kompanier. 1741 deltog regementet i slaget vid Villmanstrand med stora förluster. Efter freden i Åbo 1743 förlorades ytterligare landområden till Ryssland, bland annat delar av Kymmenegårds län. Regementet förlorade nu större delen av sitt återstående rekryteringsområde. De rusthåll som fanns kvar i regementet (de i Savolax) formerades på två skvadroner om 100 man vardera. De båda skvadronerna erhöll benämningen Karelska dragonkåren. Återstoden av Livkompaniet (de inom den nya riksgränsen vid Kymmene älv) bildade en skvadron om 50 man som överfördes till Nylands och Tavastehus dragonregemente med namnet Kymmenegårds skvadron.

Karelska dragonkårenRedigera

 
Gustaf Aminoff iförd uniform m/1792 för en major i Karelska dragonkåren. Målning från 1799 av Adolf Ulrik Wertmüller.

År 1753 införlivades Kymmenegårds kompani i Karelska dragonkåren. Runt 1775 sammanslogs Kymmenegårds skvadron jämte en värvad skvadron dragoner, stommen till Livgardet till häst, under namnet Karelska lätta dragonkåren med Savolaxbrigaden. År 1780 utgick Kymmenegårds skvadron till Nylands lätta dragonregemente och deltog med detta regemente i kriget mot Ryssland 1808-1809. De två skvadronerna i Savolax (Karelska lätta dragonkåren) deltog med Savolaxbrigaden under kriget 1808-1809. Kåren avtackades av Georg Carl von Döbeln i Umeå den 8 oktober 1809.

KompanierRedigera

Kompanier före 1721

 • Livkompaniet
 • Överstelöjtnantens kompani
 • Majorens kompani
 • Övre Savolax kompani
 • Nedre Savolax kompani
 • Lappvesi kompani
 • Veckelax kompani
 • Eurepä kompani

Kompanier efter 1721

 • Livkompaniet
 • Majorens kompani
 • Lappvesi kompani
 • Veckelax kompani
 • Övre Savolax kompani
 • Nedre Savolax kompani

Skvadroner efter 1743

 • Kymmenegårds skvadron
 • Övre Savolax skvadron
 • Nedre Savolax skvadron

FörbandscheferRedigera

ÖvrigtRedigera

Namn
Viborgs läns kavalleriregemente 1632 1721
Karelska dragonskvadronen 1724 1735
Karelska dragonregemente 1735 1743
Karelska dragonkåren 1743 1809
Beteckningar
inget
Övningsfält och förläggningsort
Joutseno 1735 1743

KällorRedigera