Viborgs läns kavalleriregemente var ett kavalleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1632–1721. Förbandet var från 1690-talet indelt och rekryterade i huvudsak sitt manskap från Karelen, Finland.[1][2][3]

Viborgs läns kavalleriregemente
Information
Officiellt namnViborgs läns kavalleriregemente
Datum1632–1709, 1709–1721
FörsvarsgrenSvenska armén
TypKavalleriet
EfterföljareKarelska dragonskvadronen
StorlekRegemente
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historia Redigera

Regementet härstammar från Karelska ryttarna, uppsatta 1618. Uppsatt 1632 som Viborgs läns kavalleriregemente och blev på 1690-talet indelt. I 1634 års regeringsform benämns regementet som ”Karelens ryttare i Viborgs och Nyslotts län”. Regementet överfördes våren 1700 till Livland och kom där att ingå i Wellingks avdelning. Senare ingick de i Schlippenbachs armé. Regementet ingick från 1704 i general Lewenhaupts kår som sommaren 1708 tågade genom Litauen för att ansluta sig till den svenska huvudhären i Ukraina. Efter slaget vid Poltava den 28 juni 1709 var regementet med vid kapitulation i Perevolotjna några dagar senare. Är 1700 hade ett fördubblingsregemente, Viborgs läns fördubblingskavalleriregemente, satts upp och detta förband övertog från 1709 funktionen som ordinarie regemente och tillhörde därefter armén i Finland. Regementet deltog i det norska fälttåget 1718 där de ingick i general Armfeldts avdelning om 7 500 man som i augusti 1718 gick in i Norge från Jämtland. I 1721 års fred i Nystad erhöll Ryssland större delen av Viborgs län. Återstoden av den svenska delen av länet döptes då om till Kymmenegårds län. I och med att stora delar av Viborgs län blev ryskt försvann 270 rusthåll för regementet. Då regementets nu enbart räknade 730 nummer formerades de på 6 kompanier.

Ingående enheter Redigera

Kompanier vid Viborgs läns kavalleriregemente.

 • Livkompaniet
 • Överstelöjtnantens kompani
 • Majorens kompani
 • Övre Savolax kompani
 • Nedre Savolax kompani
 • Lappvesi kompani
 • Veckelax kompani
 • Eurepä kompani

Förbandschefer Redigera

 • 1632–1648: Otto Yxkull
 • 1648–1648: Berndt Taube
 • 1648–1659: Erik Kruse
 • 1659–1659: Erik Pistolhjelm
 • 1660–1661: Berndt Taube
 • 1662–1662: Erik Pistolhjelm
 • 1663–1667: Berndt Taube
 • 1668–1670: Erik Pistolhjelm
 • 1670–1674: Odert Hastfehrs
 • 1674–1675: Berndt Taube
 • 1675–1676: Gotthard Johan von Budbergs
 • 1676–1682: Bernhard Mellin
 • 1682–1695: Fritz Wachtmeister
 • 1695–1700: Hans Henrik Rebinder  
 • 1700–1700: Johan Ribbing  
 • 1701–1701: Didrik Fredrik Patkull
 • 1701–1702: M F Wrangel
 • 1702–1708: Herman Johan von Burghausen  
 • 1708–1709: Lorentz Löschern von Hertzfeld  (tillfångatagen)
 • 1709–1712: Carl Gustaf Armfeldt
 • 1712–1719: Danielson
 • 1719–1721: B W von Rehbinder

Namn, beteckning och förläggningsort Redigera

Namn
Viborgs läns kavalleriregemente 1632-??-?? 1709-07-01
Viborgs läns kavalleriregemente 1709-??-?? 1721-??-??
Chefsboställe och förläggningsort

Referenser Redigera

Noter Redigera

Tryckta källor Redigera