Veckelax (finska: Vehkalahti) är en före detta kommun i Kymmenedalen i Finland. Kommunen låg vid Finska vikens kust där den geografiskt omgav staden Fredrikshamn både på land och till sjöss med sin skärgård. Den 1 januari 2003 uppgick Veckelax i Fredrikshamns stad genom kommunsammanslagning.[1]

Veckelax vapen

Ytan (landsareal) var 680,0 km² och kommunen beboddes av 11.016 människor med en befolkningstäthet av 16,2 km² (1908-12-31).

Veckelax kyrksocken torde ha bildats i mitten av 1300-talet även om den nämns först år 1396. Som handelsplats nämns Veckelax redan 1336.[2] Veckelax kyrka är ursprungligen uppförd i sten omkring 1430-1470. Den har nu en nyklassisk exteriör, vilken tillkom efter branden 1821.

Byar och öar med svenska namn redigera

På godsen, i industrierna, bland tjänstemän och fiskarbefolkningen fanns en stor andel svenskspråkiga. Också efter ryska revolutionen kom många svenskspråkiga att bosätta sig i området. Efter den stora förfinskningsvågen under 1920-talet försvann det svenska inslaget.

Följande byar och öar har eller har haft svenska namn redigera

Bamböle (fi. Pampyöli), Böle (fi. Pyöli eller Husula), Bötö, Boxböle (by på 1500-talet), Brakila (fi. Rakila), Bredskall (fi. Reitkalli), Grotsby (användes under 1500-talet parallellt med Norsby), Hillnäs (fi. Hillo), Husuböle (fi. Husupyöli), Kuorsalö (fi. Kuorsalo), Kvarnby (fi. Myllykylä), Kyrkoby (belagt år 1557 som namn för Sandby), Landbobacka (senare Stensböle), Lillnevitto (fi. Neuvoton), Mäntlax (fi. Mäntlahti), Norsby (fi. Poitsila), Poitsila, Rousby (fi. Kolsila), Salmis (fi. Salmi), Sandby (fi. Hietakylä), [Sigvartsby] (fi. Sivatti), Skogby (fi. Metsäkylä), Stamö (fi. Tammio), Stensböle (senare namn för Landbobacka före namnet Stöders), Stöders (senare namn för Stensböle, fi. Töyteri), Strömsby (fi. Salmenkylä), Sundby (tidigare namn för Salmis), Veckjärvi, Fredrikshamn (fi. Vehkajärvi) och Villnäs, Fredrikshamn (fi. Vilniemi).[3]

Politik redigera

Mandatfördelning i Veckelax kommun, valen 1976–2000 redigera

ValårVFSDPGRÖNSAFCLFPKDSAMLGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
197611213117
12137
3577,3
198011212118
12128
3576,8
1984131318
13138
3573,7
1988141317
14137
3571,2
199215111017
15107
3570,5
1996141218
14128
3561,5
20001121417
12147
3558,3
Data hämtat från Statistikcentralen och Doria.fi, Statistikcentralens digitaliserade historiska statistik

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ (på finska och svenska) (  PDF) Befolkning kommunvis och i storleksordning 31.12.2002. Finlands officiella statistik. "Befolkning 2003:2". Helsingfors: Statistikcentralen. 2003. sid. 5 (6 i pdf:en). ISBN 952-467-144-1. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/158298/xvaksu_200200_2003_dig.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Läst 29 mars 2023 
  2. ^ Palola, A.-P: Yleiskatsaus Suomen keskiaikaisten seurakuntien perustamisajankohdista (Översikt över grundläggandet av de medeltida församlingarna i Finland), Faravid 18-19 (1994/1995), s. 94, Finlands medeltidsurkunder I, Helsingfors 1910, nr 443, 1054
  3. ^ ”Finlandssvenska bebyggelsenamn”. https://bebyggelsenamn.sls.fi/bebyggelsenamn/2767/husubole-fredrikshamn/. Läst 16 oktober 2022. 

Tryckta källor redigera

  • Atlas de Finlande, Société de Géographie de Finlande, Helsingfors 1910
  • Hiekkanen, Markus (2020). Finlands medeltida stenkyrkor. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien. sid. 682-685. Libris n0bnsbs4l2bcgvwv. ISBN 9789188763112 

Externa länkar redigera