Verkstad

lokal där man hantverksmässigt utför konstruktions- eller reparationsarbeten

Verkstad är en lokal där man hantverksmässigt utför konstruktions- eller reparationsarbeten. Snickarverkstäder, bilverkstäder och mekaniska verkstäder nämns ofta. Begreppet verkstadsmässig betecknar metod anpassad för verkstadsbruk.

Järnvägsverkstad, byggd 1912 för service av Ystad - Eslövs Järnväg och Malmö - Ystads Järnväg, se initialer på byggnaden.
En gammal fastighet i centrala Ystad som under många år var cykelverkstad.
Svenskt vägmärke för Verkstad.

Se även redigera