Verkstad

lokal där man hantverksmässigt utför konstruktions- eller reparationsarbeten

Verkstad är en lokal där man hantverksmässigt utför konstruktions- eller reparationsarbeten. Snickarverkstäder, bilverkstäder och mekaniska verkstäder nämns ofta. Begreppet verkstadsmässig betecknar metod anpassad för verkstadsbruk.

Järnvägsverkstad, byggd 1912 för servis av Ystad - Eslövs Järnväg och Malmö - Ystads Järnväg, se initialer på byggnaden.
Verkstad

Se ävenRedigera

Verkstadsindustri