Ventilhuset är den fasta, ihåliga del av en ventil som inrymmer ventilens rörliga delar (ventilkägla, spindel , slid, etc) samt den strömmande fluid vars flöde ventilen avser att reglera.

Sprängskiss av en ventil. Ventilhuset är markerat "B".

Ventilsäte och ventilkäglaRedigera

Ventilsäte (V) är den fasta del i ventilhuset där en tätande kropp, ofta en ventilkägla (T), vilar när ventilen är stängd. Genom att ventilkäglan kan flyttas i axiell led, kan öppningen varieras och flödet regleras.