Vektoraddition är en generalisering av addition till att även omfatta vektorer.

Två geometriska sätt att addera vektorer

Man kan, i många fall, med fördel tänka sig en vektor som en sträcka mellan origo och en given koordinat. Den intuitiva förklaringen av vektoraddition är då att sätta samman flera sådana sträckor till en enda sträcka för att bilda en ny vektor mellan origo och den sammansatta sträckans ändpunkt. Beräkningsmässigt innebär detta att till exempel en tredimensionell vektor

adderad till en annan tredimensionell vektor

bildar vektorsumman

I det generella fallet:

Vektorer kan adderas i godtycklig ordning, då vektoraddition är kommutativ.

ReferenserRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.