Vedermödan eller vedergällningen (vanligen tolkat som samma sak), även kallad "Den stora vedermödan", är den tid då Gud, enligt vissa inom den kristna eskatologin, hämnas världens orättvisor och människornas synd. En annan uppfattning är att det är tiden då antikrist ska regera världen till fullo, och förfölja de kristna. Tiden ses oftast som en tid på 7 år, enligt Daniels Bok i bibeln. Vissa tror att uppryckandet ska ske före den stora vedermödan, andra att det ska ske efteråt.

Se ävenRedigera

  • Uppryckandet, artikeln innehåller även information om olika tolkningar om vedermödans händelseförlopp/när den ska infalla.