Vedanga (sanskrit वेदांग vedāṁga) är en samling verk kopplade till Veda, ordet vedanga betyder just vedas (kropps)lemmar. Vedanga består traditionellt av sex samlingar, där de två första skall hjälpa till i bevarandet av den ursprungliga veda, den tredje och fjärde i tolkandet och de två sista i praktiserandet. Vedanga räknas som smrti i den indiska litteraturen.

  1. shiksha (शिक्षा śikṣā) – fonetik
  2. chhandas (छन्दस् chandas) – metrik
  3. vyakarana (व्याकरण vyākaraṇa) – grammatik, här ingår Paninis berömda sutror
  4. nirukta (निरुक्त nirukta) – etymologi och förklaring av svåra ord
  5. jyotisha (ज्योतिष jyotiṣa) – astronomi/astrologi i form av kalender
  6. kalpa{ (कल्प kalpa) – ceremonier