Veda

hinduismens äldsta boksamling
För byn Veda, se Veda, Härnösands kommun.

Veda (sanskrit वेद "vetande") är hinduismens äldsta "boksamling". De äldsta delarna kan härstamma från åren 1900-1100 f. Kr.[1] (exakta åldern är omtvistad), men de har under tidens gång omredigerats; dagens version härstammar från åren strax före Kristus.

Veda är uppdelad i dessa fyra delar:

I den antivediska buddhismens äldsta texter, Tipitaka, talas på flera ställen om Vedatexterna som "det trefaldiga vetandet". Av detta och andra skäl är det mycket möjligt att Atharvaveda är av senare datum.

Se ävenRedigera