Var kan syfta på

 • Var (departement) – ett departement i Frankrike
 • Var (flod) – en flod i Frankrike
 • Var (medicin) – ett vit-gult eller gult sekret som bildas vid infektion
 • Vár – en asynja i nordisk mytologi
 • Kuddvar
 • var. – inom botaniken en förkortning, se Varietet (botanik)
 • VaR – ett riskmått inom finans, se Value at Risk
 • Gårdvar – hundar med varierande uppgifter
 • var – flera fiskarter i en familjen piggvarar
 • VAR (Video Assistant Referee) – Videodomarsystem
 • var (växelström) – förkortning för enheten Voltampere reaktiv som förekommer vid en fasförskjutning mellan spänning och ström, dvs då vinkel förhållandet mellan den Aktiva effekten (W) och Skenbara effekten (VA) är större än eller mindre än 1 beroende på induktiv- eller kapacitivkaraktär.