Vantspridare, vanligtvis tillverkade av trä eller metall, dessa sitter monterade tvärskepps i par mitt mot varandra en bit upp i masten. Spridarna håller ut vanten så att de stagar masten för att inte knäckas eller böjas under segling. Höga smala master på segelbåtar kan ibland behöva flera vantspridare placerade i olika höjd med undervant, mellanvant och toppvant.

Vantspridare, här masten på en segelbåt