Spridare

horisontell stång eller bom på en segelbåt som fästs vid masten och vanten för att hålla vanten borta från masten och förhindra böjning
För redskap för spridning av vatten, se vattenspridare. För termen i fysik, se spridning (fysik).

En spridare är en stötta som monteras på masten och som tar upp axialkraft och lite moment med syfte att stabilisera segelbåten mast sidledes främst. På masten placeras spridare mot varandra på babords resp. styrbords sida, på samma höjd ca strax under mastens halva längd. De riktas vinkelrätt ut ifrån masten åt sidan och kopplas fast mot vanten. Vanligast är ett par spridare (två stycken) per mast. Spridare kan monteras rakt ut vinkelrätt mot båtens långskeppslinje eller svepas lite bakåt. Svepta spridare gör att man dels stabiliserar masten också i långskeppsled så att den inte pumpar (seglarterm) så mycket, och dels sträcks förstaget vilket avlastar akterstaget med att spänna förstaget. Nackdelen är att trimmöjligheten begränsas varför denna rigg typ är mest förekommande på semesterbåtar.

Mast med spridare