Alberga stadsbana
Unknown BSicon "LSTR"
Till Åbo
Station on track
11,0 Alberga
Station on track
9,3 Mäkkylä
Station on track
8,3 Sockenbacka
Station on track
7,4 Gjuteriet
Unknown BSicon "ABZg+l" Unknown BSicon "CONTfq"
Till Vandaforsen
Station on track
6,3 Hoplax
Track change
4,6 Stenhagen ► till huvudspåren
Station on track
4,4 Ilmala
Station on track
3,2 Böle
Track change
Till Riihimäki
End station
0,1 Helsingfors

Alberga stadsbana är en del av det finländska järnvägsnätet och sträcker sig från Helsingfors centralstation via Hoplax järnvägsstation till Alberga järnvägsstation. Banan betjänar huvudstadsregionens närtrafik och den blev klar i augusti 2001.[1] Den går parallellt med Kustbanan Åbo-Helsingfors och utgör i praktiken spår 3 och 4 på Kustbanan. Stadsbanan kommer att utökas med två spår i samband med byggandet av Esbo stadsbana,[2] som beräknas vara klar 2028.

Stationer redigera

Källor redigera