Vårdhem, institution för boende som har dagligt behov av vård. På vårdhem finns vårdpersonal såsom vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.

VilohemRedigera

Ett vilohem är ett behandlingshem för personer som ska återhämta sig från sjukdom eller annan påfrestning.

Se ävenRedigera