Sekularism är en filosofisk åskådning, som önskar minska religionens samhällsbetydelse och i stället i görligaste mån göra religionen till en privat angelägenhet.[1]

Sekularister förespråkar separation mellan "stat och kyrka" (eller motsvarande religion/tro) som ett avgörande steg emot ett sekulariserat samhälle.

Begreppet "sekularism" myntades 1846 av den brittiske skribenten och debattören George Holyoake.[2]

Flera senare sekulariseringsteoretiker som Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim och Jürgen Habermas hävdade att all religiositet automatiskt skulle komma att försvinna i takt med att samhället blev mer modernt, rationalistiskt och sekulärt. [3]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Secularism as Philosophy: Secularism as a Humanistic, Atheistic Philosophy Austin Cline, About.com
  2. ^ Defining Secularism: George Jacob Holyoake Coined the Term Secularism, Origins of Secularism as a Non-Religious, Humanistic, Atheistic Philosophy Austin Cline, About.com
  3. ^ Sekularismen i Norge og verden Eyvind J Schumacher