Sekularism är en filosofisk åskådning, som önskar minska religionens roll i staten och istället i görligaste mån göra religionen till en privat angelägenhet.[1]

Sekularister förespråkar separation mellan "stat och kyrka" (eller motsvarande religion/tro) som ett avgörande steg emot ett sekulariserat samhälle. Som föregångare tjänar ofta Frankrike, där en följd av revolutionen 1789 blev Laïcité, d v s religion och kyrka hålls utanför det politiska livet och nekas inflytande i statliga angelägenheter.

Begreppet "sekularism" myntades 1846 av den brittiske skribenten och debattören George Holyoake.[2]

Flera senare sekulariseringsteoretiker som Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim och Jürgen Habermas hävdade att all religiositet automatiskt skulle komma att försvinna i takt med att samhället blev mer modernt, rationalistiskt och sekulärt. [3]

Se även redigera

Källor redigera