För byn i Pargas, se Våno.

Vånå (finska: Vanaja) var en kommun i landskapet Egentliga Tavastland i Södra Finlands län.

Vånå kyrka.

Ytan (landareal) var 257,9 km² och invånarantalet 3 134 med ett befolkningstäthet av 12,2 inv/ km² (1908-12-31).

Vånå kyrksocken nämns första gången år 1329 men dess ursprung torde med säkerhet kunna hänföras till mitten av 1200-talet. Janakkala avskildes från Vånå som en egen kyrksocken möjligen kring år 1400. Socknen nämns första gången år 1431. Tammela kapell kom också till i början av 1400-talet och har kanske avskilts från Vånå. Kring år 1500 bildades Renko kapell under Vånå. Renko nämns första gången år 1552 men stenkyrkan är medeltida.[1]

Vånå stenkyrka härstammar från medeltiden. Byggnaden uppfördes 1495-1510[2] och består av ett långhus med sakristia i norr och vapenhus i söder, då korsramar tillkom och sakristia och vapenhus revs. Utformningen av predikstolen är unik, då den skjuter ut en aning ur murlivet i väster. Bland inventarierna märks ett stort altarskåp tillverkat i Antwerpen omkring 1520.

Vånå var enspråkigt finskt och blev del av Tavastehus, Hattula, Janakkala och Renko 1967.[3]

Källor redigera

  • Atlas de Finlande, Société de Géographie de Finlande, Helsingfors 1910

Noter redigera

  1. ^ Palola, A.-P: Yleiskatsaus Suomen keskiaikaisten seurakuntien perustamisajankohdista (Översikt över grundläggandet av de medeltida församlingarna i Finland), Faravid 18-19 (1994/1995), s. 86-87, Åbo domkyrkas svartbok, Helsingfors 1890, nr 48, Finlands medeltidsurkunder III, Helsingfors 1921, nr 1991, Finlands medeltidsurkunder V, Helsingfors 1928, nr 4434, Finlands medeltidsurkunder VII, Helsingfors 1933, nr 5630
  2. ^ Hiekkanen, M: The Stone Churches of the Medieval Diocese of Turku, Helsinki 1994, s. 250
  3. ^ (på finska och svenska) (  PDF) Kommuner och kommunbaserade indelningar 2015. Finlands officiella statistik. Helsingfors: Statistikcentralen. 2015. sid. 63 (68 i pdf:en). ISBN 978–952–244–528–5. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103646/yksk28_201500_2015_net.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Läst 10 april 2023 

Vidare läsning redigera