Öppna huvudmenyn
Besöksstatistik för våldsbejakande och antidemokratiska webbplatser i Sverige februari till april 2013. Sociala medier är inte med i statistiken. Siffrorna ska ses som en grov jämförelse mellan de olika miljöernas storlek.[1]

Våldsam politisk extremism i Sverige kommer från extremistmiljöerna i Sverige, främst den fascistiska vit maktrörelsen och den anarkistiska autonoma rörelsen, och på senare år även islamistisk terrorism och jihadism. Extremistmiljöerna befinner sig ideologiskt och politiskt långt utanför vad som anses vara den politiska mittfåran och de accepterar inte det demokratiska systemets mening om allas lika rätt att delta i samhället, erkänner inte de allmänna valens utgång eller legitimitet och menar att våld mot enskilda eller egendom som politisk metod, för att påverka samhällsutvecklingen är motiverat.[2]

Antalet våldsbejakande extremister i Sverige som Säpo bevekar var 3000 år 2017, varav 2000 stödjer islamisk extremism och övriga 1000 inom höger- och vänsterextrema rörelser.[3]

BrottsstatistikRedigera

En studie utförd av SÄPO och Brottsförebyggande rådet, som omfattade 10-årsperioden från mars 1999 till och med februari 2009, tog fram statistik över brott som misstänktes vara politiskt motiverade och kategoriserade dem efter politisk miljö och brottstyp.[2]

Brottstyp och måltavla
Kategori Brottstyp (totalt antal misstankar) Totalt Notering
Vit makt Brott mot liv och hälsa 227 Mord: 14 stycken
Misshandel: 211 stycken, främst Meningsmotståndare (93), HBT-personer (31) och personer med Utländsk härkomst (65).
Vit makt Brott mot frihet och frid 100
Vit makt Ärekränkningsbrott 20
Vit makt Tillgreppsbrott 7
Vit makt Bedrägeri 4
Vit makt Skadegörelsebrott 107
Vit makt Allmänfarliga brott 16
Vit makt Brott mot allmän ordning 209
Vit makt Hets mot folkgrupp 411
Vit makt Andra ordningsstörningar 36
Vit makt Brott mot allmän verksamhet 29
Vit makt Vapen 48
Vit makt Övriga 5
Autonom Brott mot liv och hälsa 162 Misshandel: 152 stycken, främst Meningsmotståndare (96) och Okänd (29).
Autonom Brott mot frihet och frid 147
Autonom Ärekränkningsbrott 7
Autonom Tillgreppsbrott 67
Autonom Bedrägeribrott 0
Autonom Skadegörelsebrott 169
Autonom Allmänfarliga brott 51
Autonom Brott mot allmän ordning 391 Våldsamt upplopp: 253 stycken, främst mot Polis (215) och Företag (93).
Ohörsamhet mot ordningsmakt: 93 stycken, främst mot Företag (48) och Polis (46).
Autonom Hets mot folkgrupp 0
Autonom Andra ordningsstörningar 87
Autonom Brott mot allmän verksamhet 97
Autonom Vapen 28
Autonom Övriga 0

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera